Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Boligprisene er nå lavere enn de var i desember i fjor.

Boligprisene i desember var 0,9 prosent lavere enn i november. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp 0,2 prosent.

Ved utgangen av året var boligprisene 0,6 prosent lavere enn i desember 2012, mens gjennomsnittsprisen for hele året endte opp 4,9 prosent sammenliknet med 2012. Dette viser boligprisstatistikkrapporten fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN.

I 2013 svekket markedet seg på vårparten. Siden det har boligprisen sunket med omtrent 5 prosent.

I 2013 var det Tromsø som hadde den beste prisutviklingen med en prisøkning på 6,0 prosent fra desember 2012. Svakest prisutvikling hadde Kristiansand hvor prisene falt med 5,6 prosent i samme periode.

Utvikling i boligtyper

Slik var boligprisutviklingen fordelt på de ulike boligtypene i 2013:

  • Prisene på alle boliger lå i gjennomsnitt 4,9 prosent høyere i 2013 enn i 2012. Fra desember til desember sank prisene med 0,6 prosent.
  • Prisene på eneboliger lå i gjennomsnitt 4,6 prosent høyere i 2013 enn i 2012. Fra desember til desember steg prisene med 4,6 prosent.
  • Prisene på delte boliger lå i gjennomsnitt 4,5 prosent høyere i 2013 enn i 2012. Fra desember til desember steg prisene med 1,7 prosent. 
  • Prisene på leiligheter lå i gjennomsnitt 5,2 prosent høyere i 2013 enn i 2012. Fra desember til desember sank prisene med 2,5 prosent.

Gjennomsnittsprisene var mye høyere enn det de var på slutten av året. Med andre ord går vi inn i 2014 med et lavere nivå enn det som var gjennomsnittet i 2013.

Omsetningstid

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger i desember 2013 var 49 dager. Det er 12 dager mer enn i november 2013, og 6 dager mer enn i
desember 2012.

12 måneders boligprisutvikling

Ser vi på utviklingen i siste 12 måneder, ligger nå prisene lavere enn de gjorde for ett år siden. Dette har ikke skjedd siden mai 2009.

Slik har utviklingen vært:

Borettslagsleiligheter

Prisene på Obos-leiligheter gikk ned med 1,4 prosent i desember. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området er nå 39.927 kroner, og er med det 3,9 prosent lavere enn i desember 2012.

– Vi tror bunnen snart er nådd. I løpet av februar og mars tror vi at boligprisene igjen vil stige. Det er fortsatt ingen underliggende økonomiske faktorer som tilsier en varig og fortsatt nedgang i boligprisene. Ved utgangen av 2014 vil prisene være høyere enn nå. Gjennomsnittet for 2014 vil likevel være lavere enn gjennomsnittet for 2013, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS. 

Prisene på borettslagsleiligheter sank med 0,5 prosent fra november til desember, viser statistikken fra Garanti Eiendomsmegling.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i desember 2013 på 27.770 kroner, mens det tilsvarende tallet for desember 2012 var 27.230 kroner.

- Prisnedgangen i desember er omtrent som forventet. En del boligkjøpere sitter trolig på gjerdet og venter med å bestemme seg til over nyttår. En vår med høy aktivitet i markedet og en noe roligere høst har resultert i en samlet prisoppgang i 2013 på to prosent. Dette er noe lavere enn mange forventet ved inngangen til året, men vi er likevel optimistiske og har tro på en jevn og moderat prisøkning neste år, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling.

 

Les mer:

Guide til boligpriser

Hva bestemmer boligprisene

Hva skal du se etter på visning

Kalkulatorer

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du beregne gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i 11 forskjellige distrikter av landet. Kalkulatoren beregner også prisendringer på bolig i forhold til lønnsøkningen.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.