Anbud, seriøsitetssjekk og kontrakt er de viktigste tre faktorene når du skal kjøpe tjenester fra håndverkere.

Du kan komme til å angre dypt på at at du bare valgte den billigste håndverkeren, uten å sjekke om firmaet hadde godt ry på seg, eller om de var faglig dyktige. Når du skal velge håndverker, lønner det seg å bruke tid og energi på å finne ut hvem som kan gjøre jobben bra, men som samtidig ikke er altfor dyr.

Begynn jobben med å finne håndverker ved å forhøre deg med familie, venner og bekjente om de kan tipse deg om en håndverker som de har hatt god erfaring med. Spør både hvordan arbeidet ble utført, om jobben ble gjort til avtalt til - og også hvordan prisen på tjenestene var.

Et annet alternativ for å finne håndverkere er å bruke en eller flere anbudstjenester på nett. Her finner du noen anbudstjenester:

Les mer om anbudstjenester på nettet her.

Anbud

Når du har funnet frem til noen gode kandidater, begynner jobben med å velge ut den du vil benytte deg av. Hent inn minst tre anbud, slik at du får en får en ganske god oversikt over markedsprisen. Svært ofte vil du få mange flere fra anbudstjenestene.

Anbudet du legger ut bør inneholde:

 • Pris: Vil du ha en fast pris, eller på timebetalt basis. Ofte vil det være tryggere å få en fastpris på oppdraget, særlig gjelder dette på større oppdrag.
 • Oppdragsbeskrivelse: Det er viktig å beskrive oppdraget så godt som mulig, Presiser hva sluttresultatet skal være. I mange tilfeller vil det hjelpe å legge med bilder.
 • Materialer: Hvilken kvalitet på materialene skal det være. Hvem skal kjøpe det inn.
 • Tidsramme: Frist for oppstart og avslutning av arbeidet.
 • Tilbudsfrist: Datoen du må ha fått anbudet.

Vær oppmerksom på at firmaene med best ry i ditt lokalmiljø kanskje ikke er å finne gjennom anbudstjenester på nett, fordi de får nok oppdrag på andre måter.

Referanser og seriøsitet

Når du har innhentet anbudene, må du gjøre jobben med å sjekke seriøsiteten til håndverkeren.

Du kan for eksempel google firmaet du finner, for å se om du kan finne noen omtaler eller referanser fra personer som har brukt dem.

Merk deg at referansene murerfirmaet har på en eventuell egen hjemmeside trolig er plukket ut nettopp fordi de er positive og til fordel for firmaet.

På nettsidene og i registrene under har du gode muligheter til å finne ut en del om seriøsiteten og kompetansen til elektrikeren:

Brønnøysundregistrene: Er firmaet registrert her, kan du sjekke om firmaet er konkurs (søk på organisasjonsnummeret).

Mesterregisteret: Du bør også sjekke om håndverkeren er en fagperson. Dette kan du finne ut av i Mesterregisteret.

Direktoratet for Byggkvalitet: Her kan du finne ut om håndverkeren har sentral godkjenning, noe som vil si at firmaet slipper å søke om lokal ansvarsrett i hvert enkelt bygge-/oppussingsprosjekt.

Godkjente våtromsbedrifter: Skal du pusse opp badet, er det anbefalt at du bruker et firma som har forpliktet seg til å følge byggebransjens våtromsnormer. Du finner en slik liste på nettsidene til fagrådet for våtrom.

Kontrakt

Når du har bestemt deg for håndverker, og også har sjekket seriøsiteten, må du skrive kontrakt. En skriftlig kontrakt gjør det lettere å fastslå hva du og håndverkeren har blitt enige om, og sørger for at du står sterkere i en eventuell konflikt.

Det som minimum bør med i en kontrakt er hva sluttresultatet skal være, pris, sluttdato og betalingsmåte. Det er også lurt å få eventuelt tilleggsarbeid med i en skriftlig kontrakt.

Standard Norge har utarbeidet standardkontrakter du kan bruke når du inngår avtale med håndverkere, og du finner disse kontraktene her.

Les mer om hva som bør være med i en håndverkerkontrakt her

Klage på murer-/flisleggertjenester

Blir dere ikke enige om betalingen, eller du mener at arbeidet ikke er tilfredsstillende utført, kan du klage på håndverkeren.

Du har to alternativer når det kommer til å klage på tjenester utført av håndverkeren - du kan ta klagen til Håndverkerklagenemnda eller til Forbrukerrådet. Men merk at for at du skal kunne klage til Håndverkerklagenemnda, må firmaet være medlem i én av følgende bransjeorganisasjoner:

 • Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
 • Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)
 • Norske Anleggsgartnere (NAML)
 • NELFO – foreningen for EL og IT Bedriftene
 • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL)
 • Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Les mer om hvordan du går frem for å klage på håndverkertjenester her

 

Ler mer om håndverkere:

Håndverkere

Skriv alltid kontrakt

Lov om håndverkertjenester

Håndverkertjenesteloven

Les mer om anbudstjenester

Bruke utenlandske håndverkere