Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Marginalskatten er den skatteprosenten du må betale hvis du tjener én krone mer.

Marginalskatten regnes ofte av den neste krona du tjener. Men du kan også regne ut marginalskatten på for eksempel en inntektsøkning på 50.000 kroner mer. Hvis dette inntektspåslaget sørger for at du passerer et skattetrinn, blir denne marginalskatten gjennomsnittet at to satser.

Marginalskatten er forskjellig for lønnsinntekter, pensjonsinntekter og næringsinntekter.

I 2014 er det 7 trinn på marginalskattskalaen for lønnsinntekter. De forskjellige trinnene kan du se nedenfor.

Den høyeste marginalskatten for lønnsinntekter er i 2014 på 47,2 prosent, ned fra 47,8 prosent i 2013. Det betyr at du beholder minimum 52,8 prosent av lønnsinntekten selv.

For pensjoner er høyeste marginalskatt 44,1 prosent. For selvstendig næringsdrivende kan den i komme opp i 50,4 prosent. På inntekter fra omtrent 200.000 kroner inntekter vil marginalskatten vil generelt ligge 3,2 prosent høyere for næringsdrivende enn for lønnsmottagere, fordi trygdeavgiften er 3,2 prosent høyere.

Her kan du se marginalskatten på pensjonsinntekter.

For kapitalinntekter ligger marginalskatten flatt på 27 prosent, ned fra 28 prosent i 2013.

Marginalskattetrinnene

Dette er marginalskatten i 2014 og 2013. Forklaringen til de enkelte trinnene ser du under tabellen.

Marginalskatt på lønnsinntekt 2014   Marginalskatt på lønnsinntekt 2013
  Marginalskatt 2014     Marginalskatt 2013
Trinn Intervall Marginal-%   Trinn Intervall Marginal-%
Trinn 1 0 – 39.996 0,0 %   Trinn 1 0 – 39.996 0,0 %
Trinn 2 39.997 - 57.558 25,0 %   Trinn 2 39.997 - 57.558 25,0 %
Trinn 3 57.558 – 75.714 8,2 %   Trinn 3 57.558 – 78.950 7,8 %
Trinn 4 75.714 – 195.698 24,0 %   Trinn 4 78.951 – 79.500 35,8 %
Trinn 5 195.698 – 527.400 35,2 %   Trinn 5 79.501 – 203.250 24,6 %
Trinn 6 509.600 – 857.300 44,2 %   Trinn 6 203.251 – 509.600 35,8 %
Trinn 7 857.300 47,2 %   Trinn 7 509.601 – 828.300 44,8 %
      Trinn 8 828.301 - 47,8 %

 

Derfor blir marginalskatten i 2014 slik:

0,0 % i trinn 1: 0 - 39.996 kroner
Her er alminnelig inntekt null pga standardfradragene. Det betales ikke trygdeavgift på inntekter under 39.997 kroner.

25,0 % i trinn 2: 39.996 - 57.558 kroner
Det er en regel som sier at man ikke skal betale mer enn 25 prosent av det overskytende inntekten i skatt. Siden det er et fribeløp opp til 39.600 kroner, må du «tilbakebetale» den trygdeavgiften du «skylder».

8,2 % i trinn 3: 57.558 - 75.714 kroner
I dette området betaler du bare trygdeavgiften. På grunn av personfradraget og minimum minstefradrag i lønn, blir alminnelig inntekt null i dette intervallet.

24,0 % i trinn 4: 75.714 - 195.698 kroner
Her blir det normale minstefradraget (43 prosent av lønnsinntekten) større enn minimum minstefradrag. Siden minstefradraget vokser, gjør det at skatt på alminnelig inntekt blir redusert.

35,2 % i trinn 5. 195.698 - 527.400 kroner
Minstefradraget vokser ikke lenger, det har nådd sitt maksimale nivå. Du er dermed tilbake igjen med full trygdeavgift på 8,2 prosent og skatt på alminnelig inntekt med 27,0 prosent.

44,2 % i trinn 6: 527.400 - 857.300 kroner
Her slår første trinn i toppskatten inn med 9,0 prosent.

47,2 % i trinn 8: 857.300 og over
Det andre trinnet i toppskatten slår inn med 12,0 prosent.

 

Les også:

Marginalskatt på lønnsinntekter

Marginalskatt på pensjonsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uførepensjon

Kalkulatorer:

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.