Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Må betale mest for vann, kloakk, renovasjon og feiing, mens folk i Sola kommune slipper billigst unna.

I dag presenterte SSB tallene som viser hvor i landet innbyggerne må ut med mest i kommunale gebyrer.

Og i følge disse tallene, som kommunene selv har registrert i det såkalte KOSTRA-systemet så er det hedmarkinger og opplendinger som må betale mest for vann, kloakk, renovasjon og feiing.

Dyrest i Søndre Land

Aller dyrest er gebyrene i Opplands-kommunen Søndre Land. Her må innbyggerne ut med 15.447 kroner årlig for de kommunale tjenestene.

Langt billigere er det for folk som bor i Rogalands-kommunen Sola. Her slipper innbyggerne unna med 4.676 kroner i året. Det vil si at en person i Søndre Land må betale over ti tusen - nærmere bestemt 10.771 - mer i året enn en person i Sola kommune.

Se hele oversikten over de 25 dyreste og de 25 billigste kommunene - når det kommer til størrelsen på de kommunale gebyrene - lenger ned i artikkelen.

Mest på innlandet

Hvis vi går tilbake til regionnivå, så må folk i innlandsfylkene Hedmark og Oppland ut med 11.908 kroner årlig i snitt, mens folk i Oslo og Akershus - hvor det i er billigst - betaler 8.535 kroner.

Landsgjennomsnittet ligger på 9.634 kroner i gebyr for tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn, viser SSB-statistikken.

Størst økning

Selv om Oslo og Akershus i snitt har de laveste gebyrsatsene, så har det vært en kraftig økning i gebyrene her fra 2010 til 2011. Økningen har vært på 9,6 prosent, men trønderne har opplevd en enda sterkere gebyrøkning det siste året. De kommunale gebyrene i de to trøndelagsfylkene har økt med 10,4 prosent fra i fjor til i år.

Gebyrene gikk minst opp i Nord-Norge - her gikk gebyrene bare opp med 2,9 prosent.

På landsbasis har økningen i de kommunale gebyrene vært på 5,9 prosent fra 2010 til 2011.

  25 billigste kommuner          
  Kommune Fylke Avløp Vann Renovasjon Feiing Sum
  Sola Rogaland 1 335 1 005 2 150 186 4 676
  Stavanger Rogaland 1 401 1 023 2 123 181 4 728
  Klepp Rogaland 1 560 1 050 2 012 170 4 792
  Karmøy Rogaland 1 245 1 510 1 915 218 4 888
  Trondheim Sør-Tøndelag 2 148 1 099 1 664 103 5 014
  Sandøy Møre og Romsdal 959 2 099 1 889 321 5 268
  Lørenskog Akershus 1 450 1 714 1 689 439 5 292
  Volda Møre og Romsdal 1 238 1 957 1 900 336 5 431
  Rogaland 1 932 1 103 2 198 214 5 447
  Rennesøy Rogaland 2 092 1 323 1 938 165 5 518
  Etne Hordaland 1 428 1 272 2 492 350 5 542
  Gjøvik Oppland 1 890 1 752 1 552 370 5 564
  Rana Nordland 1 332 1 257 2 625 397 5 611
  Aure Møre og Romsdal 1 932 1 448 2 000 317 5 697
  Giske Møre og Romsdal 1 380 1 864 2 200 260 5 704
  Time Rogaland 2 060 1 365 2 134 160 5 719
  Årdal Sogn og Fjordane 2 000 1 550 2 000 220 5 770
  Bergen Hordaland 1 796 1 643 2 062 270 5 771
  Ørsta Møre og Romsdal 1 763 2 186 1 550 280 5 779
  Forsand Rogaland 1 283 1 470 2 884 208 5 845
  Os (Hord.) Hordaland 1 960 1 540 1 943 407 5 850
  Ullensaker Akershus 2 505 1 014 2 086 284 5 889
  Molde Møre og Romsdal 1 360 1 280 2 934 331 5 905
  Oslo kommune Oslo 1 708 1 173 2 924 130 5 935
  Randaberg Rogaland 2 090 1 266 2 380 207 5 943
               
  25 dyreste kommuner          
  Kommune Fylke Avløp Vann Renovasjon Feiing Sum
  Gratangen Troms 3 180 5 512 2 615 479 11 786
  Verran Nord-Trøndelag 4 116 4 365 2 980 342 11 803
  Hitra Sør-Tøndelag 3 850 4 905 2 400 677 11 832
  Salangen Troms 3 755 4 348 3 244 525 11 872
  Bjerkreim Rogaland 5 700 3 700 2 300 260 11 960
  Tranøy Troms 4 480 4 084 2 971 440 11 975
  Etnedal Oppland 5 100 4 200 2 361 490 12 151
  Høylandet Nord-Trøndelag 5 566 3 468 2 732 408 12 174
  Flå Buskerud 4 295 6 023 1 464 425 12 207
  Rindal Møre og Romsdal 5 580 4 090 2 400 225 12 295
  Gjerstad Aust-Agder 6 399 3 263 2 432 220 12 314
  Hurdal Akershus 5 535 3 990 2 493 348 12 366
  Lierne Nord-Trøndelag 5 733 3 127 3 336 360 12 556
  Granvin Hordaland 2 976 6 448 2 822 424 12 670
  Hjartdal Telemark 5 707 4 726 2 055 200 12 688
  Froland Aust-Agder 5 190 4 606 2 693 271 12 760
  Hof Vestfold 6 387 3 498 2 826 145 12 856
  Engerdal Hedmark 5 420 4 950 2 200 364 12 934
  Kåfjord Troms 5 721 4 301 2 702 412 13 136
  Nordreisa Troms 5 621 4 368 2 702 500 13 191
  Lardal Vestfold 4 853 5 780 2 477 400 13 510
  Eidskog Hedmark 9 635 2 101 1 849 364 13 949
  Tana Finnmark 6 159 4 750 2 730 468 14 107
  Snåsa Nord-Trøndelag 5 894 5 176 2 550 599 14 219
  Søndre Land Oppland 7 860 5 110 2 107 370 15 447

Selvkost

Prisen på disse kommunale tjenestene skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette betyr at kommunen kan ikke kreve mer i betaling enn det det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten. 

Les mer om forbrukerettigheter ved kommunale tjenester på forbrukerradet.no.

Om SSB-statistikken

Om statistikkgrunnlaget

Undersøkelsen er bygget på elektroniske data innhentet gjennom KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), der kommunene har oppgitt gebyrsatser på tekniske tjenester som vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Noen kommuner har ikke rapportert gebyrinntekter, og er da heller ikke med i beregningene.

Sammenlignbare tall

I kommuner der flertallet av abonnentene betaler vann- og avløpsgebyr etter faktisk forbruk er dette pris per kubikkmeter multiplisert med et forbruk på 175 kubikkmeter vann. For kommuner som har oppgitt at mindre enn 50 prosent bruker vannmåler, er satsen for en standardbolig på 120 kvadratmeter brukt. Antall kubikkmeter vann vil være avhengig av hva kommunen selv beregner som stipulert forbruk.

Renovasjonsgebyret måles ut fra et standard helårs abonnement, det mest benyttede i hver kommune.

For feie- og tilsynsgebyret er det brukt årlig pris for feiing og tilsyn med ett pipeløp.

 

Kommunale avgifter

Mer tall om kommunale avgifter og eiendomsskatt

Her finner du hovedartikkelen om nivået på kommune- og eiendomsskatt samlet

Her finner du hovedartikkelen om nivået på eiendomsskatten i kommmunene

Andre kommunebaserte tall:

Kommunale avgifter sortert etter kommunenavn

Kommunale avgifter sortert etter fylke

Kommunale avgifter - sortert etter avløpsavgiften

Kommunale avgifter - sortert etter feiegebyret

Kommunale avgifter - sortert etter renovasjonsgebyret

Kommunale avgifter - sortert etter vanngebyret

Eiendomsskatt i kommuner sortert alfabetisk