Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Statsråd Audun Lysbakken og forbrukermyndighetene vil ha på plass tiltak for å gjøre boligsalgsprosessen tryggere.

Det er kanskje vanskelig å komme utenom at boligkjøp føles en smule skremmende. Det er tross alt ikke hver dag man kjøper noe til én million eller mer.

Men det er ikke tilfredsstillende for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og forbrukermyndighetene (Forbrukerombudet og Forbrukerrådet) at det føles utrygt å gjennomføre et boligsalg.

Usikkerhet

Og det er i store trekk dét bildet som kommer frem i to ferske studier av boligomsetningen i Norge, utført av TNS Gallup og SIFO - boligsalg er for mange forbundet med en stor grad av usikkerhet.

TNS Gallup har gjennomført en kvalitativ studie, hvor deltakerne rapporterer via elektroniske dagbøker fra de ulike stadiene i et boligkjøp eller -salg.

I rapporten konkluderes det blant annet med at «deltakerne beskriver en prosess der de er overlatt til seg selv, og egen dømmekraft, uten et godt og nøytralt støtteapparat underveis. Valg av megler, kontakt med bank og opplevelse av budrunder og oppgjør kan oppleves som uproblematisk, men også svært utrygt og skremmende.»

- Går for fort

Noe som går igjen er at man har alt for kort tid på å bestemme seg, og at det går for raskt for seg under budrundene.

En av deltakerne i panelet beskriver blant annet et nylig gjennomført boligkjøp på denne måten:

«Satt med en leilighet jeg har oppholdt meg i ca. 10 minutter og egentlig ikke husker hvordan ser ut! Jeg har brukt lenger tid i prøverommet for å bestemme meg for om jeg skal kjøpe en genser til 200 kr eller ikke...»

- Noe må gjøres

- Kjøp og salg av hus eller leilighet er de største og tyngste økonomiske handlinger vi foretar - som privatpersoner og forbrukere. Omtrent 4 av 5 husholdninger i Norge eier sin egen bolig. Når så mange opplever denne prosessen som utrygg må vi gjøre noe med dette, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland uttaler at bransjen i hovedsak kjenner seg igjen i den virkeligheten som undersøkelsene beskriver, og er enige i at det kan være behov for tiltak.

- Vi har stor tro på at vi i samarbeid med megler- og takstbransje skal komme fram til gode tiltak som kan gi forbrukerne en større trygghetsfølelse, sier Flesland.

Tiltak

Basert på det som er kommet frem i rapporten ønsker departementet og forbrukermyndighetene å finne frem til tiltak som skal gjøre prosessen tryggere både for boligkjøper- og selger.

I første omgang vil Lysbakken invitere forbrukerorganene og bransjeforeningene til et møte hvor forskjellige tiltak skal diskuteres.

Men i VG/Dine Penger kommer det i dag frem noen tiltak som kan være aktuelle:

- Mer standardisert informasjon i boligannonsene.

- Innføring av obligatorisk, teknisk tilstandsrapport

- Innføring av servicehefte for boliger

- Oppretting av en boligverdikalkulator med uavhengig og nøytral informasjon 

- Strengere tidsregulering for å sikre at budrunder ikke går for raskt.

 

Les mer om eiendomsmegling:

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Eiendomsmegling

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler?

Klage på eiendomsmeglere

Eiendomsmeglerloven

Kalkulator:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.