Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

På smarte penger.no finner du en rekke markedsoversikter. Her får du en oversikt over alle de vanligste låne- og innskuddstypene.

Her konsentrerer vi oss om de beste rentene på forskjellige typer lån og innskudd. På Smarte Penger finner du kalkulatorer og oversikter for alle disse typene.

I oversikten under ser du effektiv rente på det billigste lånet innen hver gren. Dette er gjort for forskjellige beløp, for boliglånenes del sikkerheten også.

På lån varierer rentene fra 2,05 prosent effektiv rente på store boliglån innenfor god sikkerhet, til 10,36 prosent på kredittkortlån.

På innskuddssiden er det BSU-kontoer som peker seg ut med en spesielt høy rente, der du nå kan få 4,35 prosent. Ellers er det verdt å merke seg at gjennomsnittet av de beste høyrentekontoene på 50.000 kroner er nesten like høye som de beste på et boliglån på 2 millioner kroner.

Oversikt over de beste rentene:

Lån/innskuddstype Beløp Rente
Lån
Boliglån innenfor 60 % av markedsverdi 2 000 000 2,05%
Boliglån innenfor 60 % av markedsverdi 500 000 2,25%
Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 2 000 000 2,13%
Boliglån innenfor 75 % av markedsverdi 500 000 2,50%
Billån innenfor 65 % av kjøpesum 200 000 4,59%
Billån 100 % av kjøpesum 200 000 6,02%
Forbrukslån 100 000 9,82%
Kredittkortlån 20 000 10,36%
Innskudd
Høyrentekonto 50 000 2,00%
Høyrentekonto 1 000 000 1,90%
Fastrenteinnskudd 1 år 500 000 2,00%
BSU Alle beløp 4,35%
Brukskonto 20 000 0,50%

 

Boliglån

Dette er de fem beste på et boliglån på 2 millioner kroner, og et på 500.000 kroner. Begge innenfor 60 prosent av markedsverdi. Fastrentelånet er på 1 million kroner.

Du kan se på alle andre beløp og annen sikkerhet i Boliglånskalkulatoren.

Fastrentene kan du se i Fastrentelånsoversikten.

Tabellen viser nominell rente, effektiv rente, etableringsgebyr (inkludert evt depotgebyr), og årlige termingebyr.

Boliglån 2 millioner kroner – innenfor 60% av lånetakst
Långiver Nominelt Effektivt
Boligkreditt.no 2,03% 2,05%
NORDirektebank 2,05% 2,11%
Landkreditt Bank 2,10% 2,13%
Skandiabanken 2,13% 2,15%
Gjensidige Bank 2,10% 2,19%
Boliglån 500.000 kroner – innenfor 60% av lånetakst
NORDirektebank 2,05% 2,25%
Gjensidige Bank 2,20% 2,49%
Skandiabanken 2,47% 2,50%
Sandnes Sparebank 2,15% 2,53%
BN Bank 2,40% 2,56%
Fastrentelån 1 million med 5 års rentebinding innenfor 60 % av markedsverdi
Storebrand Bank 2,55% 2,71%
Danske Bank 2,55% 2,71%
SpareBank 1 Telemark 2,60% 2,75%
SpareBank 1 Oslo Akershus 2,60% 2,76%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,60% 2,76%

Guide til boliglån.

Billån

Dette er de fem beste på et 250.000 kroners stort billån. Her er det ikke tatt med såkalte grønne billån, men billån (med pant i bilen) som gjelder for alle.

I billånskalkulatoren kan du se få opp listene med alle beløp og grader av egenkapital ved kjøpet.

Tabellen viser nominell rente, effektiv rente, etableringsgebyr (inkludert evt depotgebyr), og årlige termingebyr.

Billån 200.000 innenfor 65 % av kjøpesum
Långiver Nominelt Effektivt
Ditt Billån 4,50% 4,59%
DNB 3,50% 4,70%
Spb Sogn og Fjordane 3,95% 4,90%
Skandiabanken 4,89% 5,00%
Handelsbanken 3,95% 5,11%

Guide til billån.

Forbrukslån

Dette er de fem beste på et forbrukslån på 100.000 kroner.

På forbrukslån praktiserer de fleste långiverne individuell rentefastsettelse. For mange oppgis de flere priser. Dette er laveste, mest normale (gjennomsnitt), og dyreste. De fem beste nedenfor er de fem beste som ikke er merket med laveste rente. Om det er noen som får den laveste renten i det hele tatt er vel høyst tvilsomt.

I forbrukslånskalkulatoren finner du disse prisene på långivere som satser på dette markedet.

Tabellen viser nominell rente, effektiv rente, etableringsgebyr (inkludert evt depotgebyr), og årlige termingebyr.

Forbrukslån 100.000 kroner
Långiver Nominelt Effektivt
Skandiabanken 9,40% 9,82%
Express Bank 13,49% 15,53%
Ikano Bank 13,00% 15,75%
Avida Finans 13,00% 16,15%
Instabank 13,49% 16,24%

Guide til forbrukslån.

Kredittkortlån

Dette er de fem beste kortene ved et lån på 20.000 kroner.

Med kredittkortkalkulatoren kan du få opp en full liste. Der kan du også se hvordan kredittkortene kommer ut når det inkluderes andre kostander.

Tabellen viser nominell rente, effektiv rente, etableringsgebyr (inkludert evt depotgebyr), og årlige termingebyr. På kredittkort er det aldri etableringsgebyr, de færreste har termingebyr.

Kredittkort 20.000 kroner
Långiver Nominelt Effektivt
Credits Flexi Pluss 9,90% 10,36%
Skandiabanken 13,73% 15,15%
Santander Red 14,89% 15,95%
Cresco Gold 17,80% 19,33%
Storebrand MasterCard 19,20% 20,98%

Huide til kredittkort.

Høyrentekonto

Dette er de fem bankene med de høyeste rentene på 1 million kroner og 50.000 kroner.

Med høyrentekalkulatoren kan du få opp en liste på alle beløp.

Høyrentekonto 50.000 kroner
Nordax Finans AB 2,00%
Instabank 1,90%
Komplett Bank 1,85%
Easybank 1,80%
Monobank 1,80%
yA Bank 1,80%
Høyrentekonto 1 million kroner
Bank Rente
Instabank 1,90%
Santander Consumer Bank 1,85%
Komplett Bank 1,85%
Easybank 1,80%
Monobank 1,80%

Guide til høyrentekonto.

Fastrenteinnskudd

Dette er de fem høyeste rentesatsene på med en bindingstid på ett år.

Her finner du en oversikt som viser fastrentesatsene på forskjellig bindingstid.

Fastrenteinnskudd 1 år
Bank Rente
Bluestep Finans 2,00%
Surnadal Sparebank 1,85%
BN Bank 1,75%
Fornebu Sparebank 1,75%
Sandnes Sparebank 1,75%

Guide til fastrenteinnskudd.

BSU

Rentesatsene på BSU-konto gjelder for alle beløpsstørrelser. Her er de fem bankene med høyest rente nå.

Bank Rente
Bien Sparebank 4,35%
KLP Banken - medlem 4,20%
Trøgstad Sparebank 4,00%
Kvinesdal Sparebank 3,80%
Oppdalsbanken 3,80%

Guide til BSU.

Brukskonto

Her er bankene med den høyeste innskuddsrenten på brukskonto (lønnskonto).

Med Brukskontokalkulatoren kan du rangere bankene når det tas hensyn til rente og alle andre gebyrer med forskjellige bruksmønstre.

Brukskonto 20.000 kroner
Bank Rente
KLP Banken - medlem 0,50%
yA Bank 0,40%
Høland og Setskog Sparebank 0,25%
Bank 2 0,25%
Din Bank 0,20%

Guide til brukskonto / lønnskonto..

 

Markedsoversikter lån:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglånskommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelånkommentarer
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i renteoversiktene. Du trenger ofte mer opplysninger om banken enn det som står i renteoversikten.

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkort - nøkkeltall
Dette er de viktigste vilkårene for kredittkort.

Markedsoversikter innskudd:

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Brukskontokalkulator
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Brukskontokommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i brukskontooversikten.