Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hva skatten blir i 2014 for lønnsmottakere og pensjonister med våre kalkulatorer.

Kalkulatorene er basert på regjeringens forslag til statsbudsjett 8.november. Om de blir endelig vedtatt i Stortinget er usikkert. Men sannsynligvis vil det bli svært små endringer på det som har direkte betydning for skatten.

Det som har betydning i endring i skattenivå for 2014 er dette:

  • Skatt på alminnelig inntekt går ned fra 28 til 27 prosent
  • Trygdeavgiften øker fra 7,8 til 8,2 prosent for lønnsmottakere, og fra 4,7 til 5,1 prosent på pensjoninntekter
  • Minstefradragsprosenten øker fra 40 til 43 prosent på lønnsinntekter, 26 til 27 prosent av pensjonsinntekter. Økningen i maksimalt minstefradrag er justert på nivå med forventet lønnsvekst, slik at den i praksis er uendret fra 2013.
  • På formuesskatten er fribeløpet økt fra 870.000 kroner til 1 million kroner. Satsen på 1,1 prosent er satt ned til 1,0 prosent.

Kalkulatorene

Dette er de nye skattekalkulatorene basert på budsjettet. Det vil kunne komme endringer når den nye regjeringen kommer med sitt forslag i november.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Arveavgiftskalkulator
Nå som arveavgiften skal fjernes, kan du beregne hva du vil spare med denne kalkulatoren.

Skatteprosentene i 2014

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd.

Netto Skatte- Trekk-
Lønn Skatt inntekt prosent prosent
50 000 2 600 47 400 5,2 % 5,9 %
100 000 10 414 89 586 10,4 % 11,9 %
150 000 22 209 127 791 14,8 % 16,9 %
200 000 34 504 165 496 17,3 % 19,7 %
250 000 52 104 197 896 20,8 % 23,8 %
300 000 69 704 230 296 23,2 % 26,6 %
350 000 87 304 262 696 24,9 % 28,5 %
400 000 104 904 295 096 26,2 % 30,0 %
450 000 122 504 327 496 27,2 % 31,1 %
500 000 140 104 359 896 28,0 % 32,0 %
550 000 159 738 390 262 29,0 % 33,2 %
600 000 181 838 418 162 30,3 % 34,6 %
700 000 226 038 473 962 32,3 % 36,9 %
800 000 270 238 529 762 33,8 % 38,6 %
900 000 315 719 584 281 35,1 % 40,1 %
1 000 000 362 919 637 081 36,3 % 41,5 %
2 000 000 834 919 1 165 081 41,7 % 47,7 %

 

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Arveavgiftskalkulator
Gjelder for 2013. Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.