De aller fleste får skattelette i det nye forslaget til statsbudsjett.

De viktigste endringene er at skatten på alminnelig inntekt settes ned fra 28 til 27 prosent og at trygdeavgiften på lønnsinntekter settes opp fra 7,8 prosent til 8,2 prosent. Formuesskatten settes ned fra 1,1 prosent til 1,0 prosent.

Les mer om statsbudsjettet som ble lagt frem av den forrige regjeringen.

Endringer i forhold til 2013

Her har vi satt opp en tabell som viser endringene i frohold til skattenivået for i fjor. Her er det tatt med de tre forholdene som har betydning for flest.

Tabellen viser hvordan endringene fremkommer ved å se på betydningen av de enkelte komponetene. Først vises endringene på nedsettelsen av skatten på alminnelig inntekt, og økningen på trygdeavgiften. Deretter ser vi på tre nivåer på formuesskatten, og ser på hva nedsettelsen på formuesskatten betyr i tillegg.

Beregn skatten din for 2014 med disse kalkulatorene:

Skattekalkulator for lønnsmottakere

Skattekalkulator for pensjonsinntekter

Har du en inntekt på 450.000 kroenr vil dette gi en skattelette på 2.631 kroner. Hvis du i tillegg har en formue på 2 millioner kroner, vil den samlede skatteletten bli 3.761 kroner.

Alminnelig Formue
Lønn inntekt Trygdeavgift Sum endring 100 000 2 000 000 10 000 000
150 000 -2 089 600 -1 489 -1 619 -2 619 -10 619
200 000 -2 294 800 -1 494 -1 624 -2 624 -10 624
250 000 -2 431 1 000 -1 431 -1 561 -2 561 -10 561
300 000 -2 931 1 200 -1 731 -1 861 -2 861 -10 861
350 000 -3 431 1 400 -2 031 -2 161 -3 161 -11 161
400 000 -3 931 1 600 -2 331 -2 461 -3 461 -11 461
450 000 -4 431 1 800 -2 631 -2 761 -3 761 -11 761
500 000 -4 931 2 000 -2 931 -3 061 -4 061 -12 061
600 000 -5 930 2 400 -3 530 -3 660 -4 660 -12 661
700 000 -6 931 2 800 -4 131 -4 261 -5 261 -13 261
800 000 -7 931 3 200 -4 731 -4 861 -5 861 -13 861
900 000 -8 931 3 600 -5 331 -5 461 -6 461 -14 461
1 000 000 -9 931 4 000 -5 931 -6 061 -7 061 -15 061

Dette er betyr endringene i forhold til den forrige regjeringens forslag

Her har vi sett på hvilken skattemessig konskvens det nye forslaget har i forhold til den forrige regjeringens forslag.

Disse endringene er innarbeidet i tallene:

  • Skatt på alminnelig inntekt ned fra 28 til 27 prosent
  • Trygdeavgiften opp fra 7,8 til 8,2 prosent
  • Økning i minstefradragsprosenten fra 42 til 43 prosent (forrige regjering økte denne fra 40 til 42)

For lave inntekter vil økningen i trygdeavgiften bety mer enn senkningen av skatten på alminnelig inntekt fra 28 til 27 prosent. Økningen i minstefradragsprosent fra 42 til 43 prosent avhjelper noe.

Du kan regne ut skatten med disse skattekalkulatorene for lønnsmottakere:

Skattekalkulator på basis av den nye regjeringens forslag

Skattekalkulator på basis av den forrige regjeringens forslag

Dette er endringene:

Lønn Gammelt Nytt Forskjell
200 000 34 416 34 504 -88
250 000 52 274 52 104 170
300 000 70 174 69 704 470
350 000 88 074 87 304 770
400 000 105 974 104 904 1 070
450 000 123 874 122 504 1 370
500 000 141 774 140 104 1 670
550 000 161 708 159 738 1 970
600 000 184 108 181 838 2 270
700 000 228 908 226 038 2 870
800 000 273 708 270 238 3 470
900 000 319 789 315 719 4 070
1 000 000 367 589 362 919 4 670

 

Skatt på alminnelig inntekt

Denne settes ned fra 28 prosent til 27 prosent. Skatt på alminnelig inntekt regnes ut fra inntekten etter at alle fradrag er trukket fra. Selv om du ikke har noen direkte fradrag vil det likevel trekkes fra et stort beløp før denne skatten beregnes.

Slik beregnes denne skatten på lønnsinntekter:

Post Beløp
Lønn 500 000
Minstefradrag 84 150
Andre fradrag (som renter) 50 000
Personfradrag 48 800
Grunnlag for beregning 317 050
Skatt (27 prosent) 85 604

Hadde denne skatten blitt beregnet av bruttoinntekten, ville den vært på 135.000 kroner.

Mindre effekt av rentefradraget

Som en konsekvens av at skatten på alminnelig inntekt går ned, går også effekten av rentefradraget ned. Etter dette forslaget må du betale 73 prosent av renteutgiftene selv, istedet for dagens 72 prosent.

Har du for eksempel 50.000 kroner i rentefradrag må du betale 36.500 kroner, mot dagens 36.000 kroner. Eller for å si det enklere, du får en skatteøkning på 1 prosent av rentefradraget.

Akkurat den samme effekten får du på et hvilket som helst annet forslag.

Formuesskatten

Økningen i fribeløpet fra 870.000 kroner til 1 million kroner står fast (betød opp til 1300 kroner i lavere formuesskatt). Regjeringen foreslår i tillegg å senke satsen fra 1,1 prosent til 1,0 prosent.

Dette er den kronemessige effekten av dette:

Formue Nedsettelse
1 000 000 0
1 500 000 500
2 000 000 1 000
2 500 000 1 500
3 000 000 2 000
4 000 000 3 000

Ektefeller skattes i utgangspunktet hver for seg, men har felles bunnfradrag. Felles bunnfradrag for ektefeller er derfor 2 millioner kroner i 2014.

Les mer om formuesskatt.

Dette betyr fjerningen av arveavgiften

Arveavgiften er lavere for livsarvinger enn den er for ikke-livsarvinger. Alle verdier, inkludert gaver, får beregnet avgift utover et bunnfradrag på 470.000 kroner. Den forrige regjeringen foreslo å øke bunnfradraget til 1 million kroner.

Du kan beregne hva du skal betale med arveavgiftskalkulatoren.

De gjeldende satsene for 2013 er slik:

Arv til barn:  
Av de første 470 000 kroner 0%
De neste 330 000 kroner 6%
Av det overskytende 10%
Arv til andre:  
Av de første 470 000 kroner 0%
De neste 330 000 kroner 8%
Av det overskytende 15%

Eksempler på avgift du sparer

Her er noen eksempler på hva arveavgiften blir i 2013 ved forskjellige beløp. Det er dermed også dette beløpet du vil spare i arveavgift fra 2014. Arver du for eksempel 1 million kroner som livsarving, sparer du 39.800 kroner i arveavgift.

  Arveavgift
Beløp Livsarving Annen arving
470.000 0 0
500 000 1 800 2 400
600 000 7 800 10 400
750 000 16 800 22 400
1 000 000 39 800 56 400
1 500 000 89 800 131 400
2 000 000 139 800 206 400
2 500 000 189 800 281 400

 

Minstefradraget

I forslaget økes minstefradragsprosenten fra 42 til 43 prosent. Denne var av den forrige regjeringen økt fra 40 til 42 prosent. Maksimalt minstefradrag holdes fast på 84.150 kroner.

Økningen i minstefradragsprosenten har betydning for lønnsinntekter i området 80.000 kroner til omtrent 195.000 kroner.

Les mer om minstefradrag.

Normrenten

Økningen i påslaget for normrenten ble økt med 0,5 prosentpoeng. Denne økes ytterligere til med 0,25 til 0,75 prosentpoeng. Dette betyr tilsvarende dyrere lån til kunder i Husbanken og Statens pensjonskasse.

Les mer om normrenten.

Endringen vil gjelde fra 1. mars.

Sjekk betydningen av dette med Renteendringskalkulatoren.

Fagforeningskontingenten

Den forrige regjeringen foreslo å øke det maksimale fradraget for fagforeningskontingent fra 3850 kroner til 4.100 kroner. Den nye regjeringen foreslår å reversere denne endringen. Dette betyr 70 kroner i økt skatt.

Skatteklasse 2

Forslaget om å fjerne skatteklasse 2 for ektefeller er behold.

Elektrisitetsavgiften

Forslaget om å øke avgiften mer enn den generelle prisstigningen er ikke videreført.

Bilavgifter

Forslaget om å øke co2-avgiften  for engangsavgifter på bil reverseres.

Les mer om engangsavgifter på bil.

Omregistreringsavgiften

Her opprettholdes forslaget om i gjennomsnitt å redusere denne avgiften med 12,5 prosent.

Les mer om omregistreringsavgiften.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere i 2014
Kalkulatoren beregner skatten for 2014 på basis av den nye regjeringens forslag.

Skatteberegning for lønnsmottakere i 2014
Kalkulatoren beregner skatten for 2014 på basis av den forrige regjeringens forslag.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.