Nå er det enkelt å finne taxiseselskapet som er billigst.

Du kan bruke en egen taxikalkulator som beregner hvilken taxisentral som har den laveste prisen på akkurat din tur.

Alle selskapene er pliktige til å prise turen etter såkalt parallelltakst. Dette betyr at det er tre momenter som til sammen avgjør hva du skal betale til drosjesjåføren:

  • startprisen,
  • hvor lang tid turen tar
  • distansen du har kjørt med drosjen

I tillegg til prisene for hvert av de tre nevnte elementene skal drosjeselskapet også oppgi hva du må betale for en eksempeltur på åtte kilometer, som varer i tretten minutter. Denne prisen kalles jamførpris, og skal vises i et gult felt i prisoppslaget til selskapet.

Taxikalkulator fra Norges Taxiforbund

Hvis det er to eller flere selskaper som konkurrerer i distriktet du er i, kan det lønne seg å sjekke hva turen koster på forhånd.

I Taxikalkulatoren kan du legge inn hvilken adresse du reiser fra, og skal til. Kalkulatoren regner automatisk ut hva du skal betale. Alle taxiselskaper som kjører mellom adressene vil da vises i kalkulatoren.

Dermed kan du velge det selskapet som er billigst.

Her finner du taxikalkulatoren.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i avstands- og tidsberegninger fra Google Maps. Kø, omkjøringer og evt. tillegg for bompenger og fergebilletter blir ikke tatt hensyn til i beregningen av prisene. Det blir ikke tatt hensyn til rabattordninger og fastpriser, for eksempel til og fra flyplasser.

Kalkulatoren beregner priser ut fra det tidspunktet du legger inn. I praksis kan man i løpet av turen gå over til en annen tariff.

Smarte Pengers Taxikalkulator

Denne kalkulatoren kan du bruke mer for å se hvordan sluttprisen fremkommer.  Du må finne frem til de forskjellige utgangsprisene gjennom å se på drosjeselskapenes prislister. I kalkulatoren må du legge inn: startbeløp, pris per minutt, pris per kilometer, antall minutter du regner med at turen tar i tillegg til distansen. Nedenfor finner du priser og lenker til taxiselskaper i Oslo.

Du kan også legge til eventuelle andre tillegg, slik som for eksempel Oslopakke 3-tillegget. Du kan også føre opp eventuelle tillegg for fremmøte/henting, dersom du har bestilt drosjen på forhånd.

Her finner du Taxikalkulatoren.

Priseksempler

Her har vi satt opp noen priseksempler som viser hvordan prisstrukturen er. Prisene er hentet fra Oslo der det er flest sentraler som konkurrerer om kundene.

Prisene gjelder for turer på dag- og kveldstid, og for inntil fire passasjerer.

Her ser du prisene for startpris (ikke bestilt/bestilt), prisen per minutt, og prisen per kilometer. Som du ser henger minuttprisen og pris per kilometer sammen. De som er billige på minuttpris er det også på kilometerpris. Dermed vil det ikke spille noen rolle for rangeringen om turen forventes å gå fort eller sakte

Du kan også se alle prisene ved å følge lenkene, som går rett til prisoversiktene.

Dagtid 06-17          
Drosjeselskap Jamførpriser Startpris Per minutt Pris per km Minstepris
0Taxi 211 39/64 5,4 12,8 93
Christiania Taxi 224 46/65 6,5 11,9 108
Oslo Taxi 243 43/66 6,7 13,2 109
Norgestaxi 256 45/71 6,2 15,4 118
Taxi2 270 49/73 6,8 16,5 124
Bytaxi 274 53/53 7,0 16,2 120
Kveldstid 17-23          
Drosjeselskap Jamførpriser Startpris Per minutt Pris per km Minstepris
0Taxi 257 43/68 6,6 16,0 109
Christiania Taxi 274 53/78 9,1 17,1 154
Oslo Taxi 292 54/83 8,0 15,8 135
Norgestaxi 323 57/90 7,8 19,6 149
Bytaxi 343 64/64 8,8 20,3 150
Taxi2 330 60/97 8,3 20,4 154

Christiania Taxi har inntil 20 prosent lavere priser når du har bestilt taxien. Tallene i tabellen forutsetter at du har bestilt via telefon, web, eller app. 0Taxi gir 10 prosent lojalitetsrabatt. 

Områder uten prisregulering

I Norge er drosjetakster regulert med maksimalpriser. Det er Konkurransetilsynet som fastsetter dette regelverket.

Noen områder kan unntas fra maksimalprisforskriften dersom det er to eller flere drosjesentraler i området. Det må også legges til rette for tilstrekkelig konkurranse, dersom et område skal kunne unntas.

I disse områdene er det konkurranse om taxikundene.

Sted
Akershus Fylke Randaberg
Askøy Rygge
Bergen Røyken
Drammen Råde
Fjell Sandnes
Fredrikstad Sarpsborg
Hurum Sola
Kongsberg Songdalen
Kristiansand Stavanger
Lier Sund
Modum Søgne
Moss Trondheim
Nedre Eiker Vennesla
Oslo Øvre Eiker

 

Kalkulatorer:

Taxikalkulatoren fra Norges Taxiforbund
I denne kalkulatoren kan du legge inn hvilken adresse du reiser fra, og skal til. Kalkulatoren regner automatisk ut hva du skal betale.

Taxikalkulator fra Smarte Penger
Kalkulatoren viser hvordan taxiprisen fremkommer ved å legge inn de enkelte priskomponentene.