Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Anbudstjenester kan gjøre det lettere for deg å finne det beste tilbudet.

Her kan du registrere og legge ut anbud, deretter vil du motta tilbud fra ulike leverandører. Felles for anbudstjenestene er at de er gratis å bruke.

Anbud forbinder mange spesielt med håndverkere. Det er her det store volumet er. Men det er ikke bare innen håndverksbransjen du kan innhente anbud. Blant annet har det kommet flere tjenester innen lån og forsikring.

Her har vi delt anbudstjenestene inn i generelle anbudstjenester, lån, og forsikring.

Generelle anbudstjenester

Bredden på hva du kan legge ut på anbud er svært stor. Blant annet er håndverkertjenester velegnet for anbud. Så ligger det også ute et enormt antall håndverkere som er aktuelle for anbud på de forskjellige tjenestene.

Når du skal legge ut anbud bør prøve å beskrive jobben du vil skal gjøres mest mulig detaljert. Anbudet du henter inn bør inneholde pris, oppdragsbeskrivelse, materialer og tidsramme. I mange tilfeller vil det være enklere å beskrive jobben hvis du legger ved bilder. 

Å innhente anbud kan også gi deg en mulighet til å snakke med aktøren, for å få et inntrykk av om håndverkeren virker seriøs. Dette er spesielt viktig hvis det er omfattende arbeid som skal gjøres.

Det er mange seriøse aktører som ikke deltar i anbudstjenestene. Disse får nok oppdrag via referanser fra tidligere kunder. Anbudstjenester bør brukes i tillegg til at du hører med andre om de har noen de kan anbefale på det feltet du skal ha gjort noe. Ofte vil jo de som er flinke ha mye å gjøre, slik at det kan være ventetid på å bruke de dyktigste aktørene.

Les mer om håndverkere:

Slik finner du riktig håndverker

Skriv alltid kontrakt med håndverkere

Håndverkertjenesteloven

Aktørene som er med her har tjenester som retter seg mot privatkunder.

Anbudstjeneste Kommentar
Mittoppdrag.no Generell utenlandstjeneste som drives i samarbeid med Nettavisen. Eid av Mitt Oppdrag AS.
MittAnbud Generell anbudstjeneste. Eies av VG. Startet opp i 2009. Er den største anbudstjenesten.
Tjenestetorget.no Generell anbudstjeneste. Eid av Budstikka Media. Startet opp i 2004.
Anbudstorget Generell anbudstjeneste, brukes av bl.a. Apressen. Startet opp i 2003.

Anbud på lån

På lån er det anbudstjenester på boliglån og forbrukslån. For at det skal være en ekte anbudstjeneste på lån må du kunne legge inn opplysninger som gir grunnlag for å bevilge lån.

Anbudstjenestene omfatter bare et fåtall av aktørene innenfor lånemarkedet. I tillegg blir du ofte begrenset til å bare motta tre svar. Du kan derfor på ingen måte regne med å få det beste tilbudet.

For å sammenligne tilbudene du får kan du sjekke dem opp mot boliglånskalkulatoren. I denne kalkulatoren er alle boliglånsgiverne med de laveste rentene med.

På forbrukslån kan du sjekke de opp mot forbrukslånskalkulatoren. Men på forbrukslån er renten i stor grad individuelt bestemt. Du må derfor søke før du vet hvilken rentesats du blir tilbudt. I denne sammenhengen kan det dermed være praktisk å søke via anbudstjenester fordi du da ikke trenger å fylle ut så mange søknader. Sjekk i tabellen under hvem som er med på de forskjellige anbudstjenestene. Deretter kan du bruke forbrukslånskalkulatoren til å finne ut hvilke andre du bør søke direkte hos. 

Dette er anbudsaktørene på lån. Her har vi også tatt med hvilke långivere som er med i de ulike anbudstjenestene.

Boliglån Kommentar Samarbeidende långivere
Penger.no Eid av Finn og Dine Penger. Berg Spb, BFH Bank, BNbank, DNB, Eidsberg Spb, Eiendomskreditt, KLP, Landkreditt, Marker Spb, SpareBank 1, Sparebanken Sør, Storebrand, Trøgstad Spb
Tjenestetorget - boliglån Eid av Budstikka Media. Kan sende til opp til 3 banker. Kan velge mellom BNbank, Fornebubanken, Finanslink
Lån.no Eid av Nettbureau. Bank2, BNbank, DNB, SpareBank 1, Storebrand, yAbank
Forbrukslån    
Lendo Eid av Schibsted. GE Money Bank, yA Bank, Svea Finans og Ekspress Bank.
Tjenestetorget - forbrukslån Eid av Budstikka Media. Oppgir ikke hvilke banker.

Anbud på forsikring

På samme måte som med lån er det få aktører som du får priser fra. Alternativene er å bruke Finansportalen, eller ringe dem.

Du kan lese mer om hvordan du skal gå frem for å finne det beste forsikringstilbudet i artikkelen: Hvordan finne beste forsikringsselskap

Anbudstjeneste Kommentar Samarbeidende forsikringsselskaper
Penger.no Anbud på bilforsikring. Eid av Finn og Dine Penger. Eika, KLP, Landsbruksforsikring, Nemi, Storebrand, Troll.
Tjenestetorget - forsikring Anbud på skadeforsikringer. Eid av Budstikka Media. Kan maks sende til 3. De aktuelle er Codan, Gjensidige, KLP, Landsbruksforsikring, Tryg.
Bytt.no Anbudstjeneste for forsikring. Eid av Totalanbud AS. Codan, KLP, Nemi, Storebrand, Vardia.

 

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn billigste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.