Bruk Smarte Pengers kalkulator for å regne ut den virkelige lønnsinntekten ut fra tallene du finner i skattelistene.

Du kan nå sjekke skattetallene for skatteåret 2012. Du må gå til skatteetatens søkeside for fritt å kunne søke i skattelistene. Du kan da logge deg inn med BankID, MinID, Buypass, eller Comfides. Du kan bl.a. søke etter navn og adresse.

Her kan du sjekke skattetallene for 2012.

Skattelistene inneholder følgende opplysninger

  • skattyternes navn
  • postnummer
  • poststed
  • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)
  • nettoformue
  • nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag)
  • utliknet skatt

Du kan søke på inntil 500 navn i løpet av en måned. Det skulle vel dekke snokebehovet for selv den mest nysgjerrige.

Beregningen av lønnsinntekt

I skatteoppgjøret er det opplysninger om alminnelig inntekt, betalt skatt og formue. Dette er tilstrekkelig til å kunne beregne lønnsinntekten.

Med denne kalkulatoren kan du sjekke hva reell inntekt er.

Det er likevel en del forhold som gjør at det kan bli unøyaktig. Tallene stemmer uansett ikke hvis skatteyteren har hele eller deler av inntekten som pensjon.

Det er mange forhold som har betydning for hva inntekten er . Det kan blant annet ha betydning om du:

  • Lignes i klasse 1
  • Lignes i klasse 1, har ligningsmessig formue og er gift
  • Lignes i klasse 2

Kalkulatoren regner ut tall for alle varianter.

Enslige forsørgere lignes i klasse 2. Hvor stor formuesskatten blir, avhenger til en viss grad om skatteyteren er gift eller ikke. I kalkulatoren er det tatt med den maksimale betydningen av dette i klasse 1, med formue.

 

Kalkulatorer:

Beregning av lønnsinntekt for 2012
Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Denne kalkulatoren beregner skatten for 2014 basert på forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i 14 oktober.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatte- og avgiftsberegning 2013
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Skattekalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Skattetrekkskalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.