Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Vi har lagt ut skattekalkulatorer for lønnsmottakere, en kalkulator for pensjoner, og en ny arveavgiftskalkulator basert på den nye arveavgiften.

Her kan du bruke fire nye kalkulatorer som er laget på bakgrunn av forslaget til statsbudsjett for 2014.

Les mer om statsbudsjettet her.

Kalkulatorene

Dette er de nye skattekalkulatorene basert på budsjettet. Det vil kunne komme endringer når den nye regjeringen kommer med sitt forslag i november.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Arveavgiften

Fribeløpet i arveavgiften økes fra 470.000 kroner til 1 million kroner. Arveavgiftssatsen over fribeløpet foreslås satt til 10 prosent for avgiftspliktige gaver og arv til livsarvinger, 15 prosent for andre mottakere. Dette er de samme satsene som gjelder i dag på den delen av gaver og arv som overstiger 800.000 kroner (trinn 2). Forslaget innebærer at satsene i dagens trinn 1 i arveavgiften fjernes.

Dette reduserer arveavgiften med 39.800 kroner hvis du arver 1 million kroner, og er livsarving. For ikke-livsarvinger er besparelsen 56.400 kroner. Besparelsen vil være den samme på alle beløp over 1 million kroner, siden satsen er den samme på beløp som er større enn dette.

Skatt

Det er ikke de store endringene i skattesystemet. Innslagspunktet i formuesskatten har økt til 1 million kroner, fra 870.000 kroner. Trygdeavgiften for næringsdrivende er senket fra 11,0 prosent til 10,28 prosent.

Skatteprosentene i 2014

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt. Trekkprosent er den prosenten som brukes til skattetrekk. Denne tar hensyn til at all skatt skal fordeles over 10,5 mnd.

    Netto Skatte- Trekk-
Lønn Skatt inntekt prosent prosent
50 000 2 600 47 400 5,2 % 5,9 %
100 000 10 376 89 624 10,4 % 11,9 %
150 000 22 396 127 604 14,9 % 17,1 %
200 000 34 416 165 584 17,2 % 19,7 %
250 000 52 274 197 726 20,9 % 23,9 %
300 000 70 174 229 826 23,4 % 26,7 %
350 000 88 074 261 926 25,2 % 28,8 %
400 000 105 974 294 026 26,5 % 30,3 %
450 000 123 874 326 126 27,5 % 31,5 %
500 000 141 774 358 226 28,4 % 32,4 %
550 000 161 708 388 292 29,4 % 33,6 %
600 000 184 108 415 892 30,7 % 35,1 %
700 000 228 908 471 092 32,7 % 37,4 %
800 000 273 708 526 292 34,2 % 39,1 %
900 000 319 789 580 211 35,5 % 40,6 %
1 000 000 367 589 632 411 36,8 % 42,0 %
2 000 000 845 589 1 154 411 42,3 % 48,3 %

 

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Arveavgiftskalkulator 2014
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Arveavgiftskalkulator
Gjelder for 2013. Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.