Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser du hvilke banker som gjør det best når vi tar hensyn til renter, andre gebyrer og utenlandsbetalinger.

De beste brukskontobankene har et enkelt kostnadsbilde som kun består av årsgebyr på Visa-kortet, valutapålaget ved bruk i utenlandsk valuta, og innskuddsrenten. Hvis du bare bruker kontoen til betaling er det svært små forskjeller siden ingen av bankene tar gebyr for de vanlige betalingstjenestene i nettbanken.

I oversikten under ser du at alle på den øverste delen ikke tar gebyrer ved minibankuttak i utlandet. Mens alle på den nederste delen gjør det.

Dette er komponentene på brukskontoen

Innskuddsrenten
Innskuddsrenten på brukskonto har på ingen måte fulgt med økningen i Styringsrenten. Omtrent halvparten av bankene har fortsatt null prosent rente på denne kontoen. Det er bare tre banker som har en rente på over 0,5 prosent. Høyest rente har OBOS Banken med 1,50 prosent. De to neste er Himla Banktjenester (Fana Sparebank) og Landkreditt Bank med 1,0 prosent.

Kostnad ved betaling
Det er ingen banker som tar gebyrer ved betaling innenlands eller utenlands (kortgebyr ved bruk av kortet). Det samme gjelder ved betaling av regninger.

Minibankuttak innenlands/uttak i butikk
Antall minibankuttak innenlands er det nå lite av. Du kan også ta ut penger dagligvarebutikker. De fleste banker tar gebyrer for minibankuttak. Omtrent halvparten tar gebyrer for kontantuttak i butikk.

Minibankuttak i utlandet
Noen ganske få banker tar ikke gebyrer ved uttak i utenlandske minibanker. Dette gebyret består ofte av et prosentvis gebyr pluss et fast beløp. For eksempel 0,5 prosent av uttaksbeløpet, pluss 30 kroner.

Valutapåslaget
Dette påslaget får du ved uttak i minibank, bruk av kortet utenlands, og nettkjøp i utenlandsk valuta. Dette påslaget varer mellom 1, 5 og 2,5 prosent. De fleste ligger rundt 2 prosent.

Kjøp i utenlandsk valuta
Når du kjøper noe i utenlandsk valuta får du valutapåslag på denne transaksjonen.

De beste kontoene

OBOS Banken har det beste tilbudet med en netto kostnad på 291 kroner. Her betaler du ikke for bankkortet. Du betaler bare 1,75 prosent i valutapåslag, resten er gratis. Renten på kontoen er den høyeste blant bankene med 1,50 prosent.

Rørosbanken har de nest best tilbudet med en netto kostnad på 466 kroner. Dette er en pakkepris (Rørosbanken+) som koster 480 kroner. Den er spesielt gunstig ved bruk i utenlandsk valuta. Det er ingen kostnad ved uttak i minibank og det er heller ikke noe valutapåslag. Hvis du bruker lite eller ingenting i utenlandske valuta vil det ikke lønne seg å bruke denne pakkeløsningen i Rørosbanken.

Det er flere av bankene som er blant de som gir boliglån med lav rente som også har gode brukskontoer. Dette gjelder banker som Bulder Bank (Sparebanken Vest, Himla Banktjenester (Fana Sparebank), Landkreditt Bank, og NORDirekte (Skagerak Sparebank). Hovedforskjellen fra OBOS til disse bankene er kostnaden på bankkortet.

Sbanken er blant de bedre (nr 10) bankene med en kostnad på 961 kroner. Det har ikke vært noen endringer på denne brukskontoen etter at DNB overtok. Men det blir en endring ved at nettbanken forsvinner og erstattes av en app i slutten av mars, som da ikke vil være ferdig. 

Forskjellen ned til dyreste bank (Sparebanken Øst) er 1.521 kroner. Den største grunnen til at Sparebanken Øst havner på bunnen er høye priser på utenlandsbruk. Uttak i minibank koster 60 kroner pluss1 prosent av uttaksbeløpet. Valutapåslaget 2,50 prosent. Begge disse gebyrene er høyest av alle. 

Beregn hvordan listen blir med ditt eget bruksmønster ved å bruke Brukskontokalkulatoren.

I oversikten over bankene finner du disse kolonnene:

  • Res er renteinntekt fratrukket kostnader ved nettbank, kortbruk, utland, og andre kostnader.
  • Rente er renteinntekten du får på kontoen, etter skatt. Det er forutsatt 20.000 kroner i gjennomsnitt på kontoen.
  • Kortbruk er kostnad til årsgebyr på kortet, betalingstransaksjoner, minibankuttak, og uttak i butikk. Det er forutsatt 6 uttak i butikk, ingen uttak i minibank. Hvis det er en pakkepris, ligger også denne kostnaden her.
  • Utland er kostnader ved transaksjoner og minibankuttak i utlandet. Det er forutsatt 10 minibankuttak, med et gjennomsnittlig beløp på 1.000 kroner. Antall ganger kortet er brukt i utlandet pluss antall ganger du bruker kortet hjemme i utenlandsk valuta er 20, med en gjennomsnittlig kostnad på 1.000 kroner. Valutapåslaget ligger inne her.
  • Andre kostnader er kostnad til uttak i butikk (forutsatt 6 uttak) og melding om betaling på mobil (forutsatt 6 varslinger).

Det er ingen banker som tar gebyr ved bruk av nettbanken til betaling av regninger. Det er derfor ingen kolonne som viser denne kostnaden.

Her er listen sortert etter resultatet. Listen vil ved andre forutsetninger se annerledes ut, men de beste vil alltid være blant de beste.

Bank Res Rente Kort Utl. A. kost
OBOS-banken -291 234 0 -525 0
Rørosbanken -466 23 -480 0 -9
yA Resurs -715 62 -250 -525 0
Himla Banktjenester (Fana Spb) -762 156 -300 -600 -18
Landkreditt Bank -776 156 -275 -585 -72
NORDirekte (Skagerak Spb) -841 0 -310 -525 -6
Bulder Bank -844 31 -275 -600 0
KLP Banken - medlem -860 47 -250 -597 -60
KLP Banken -926 31 -300 -597 -60
BN Bank -927 8 -275 -600 -60
Sbanken -961 0 -295 -600 -66
Din Bank (Spb Øst) -1 087 0 -325 -750 -12
Luster Sparebank -1 218 0 -275 -925 -18
SpareBank 1 Ringerike Hadeland -1 237 39 -270 -1 000 -6
Romerike Sparebank -1 241 0 -300 -935 -6
Akademikerne - Handelsbanken -1 247 55 -295 -935 -72
Juristforbundet - Handelsbanken -1 247 55 -295 -935 -72
Handelsbanken -1 255 47 -295 -935 -72
Sparebanken Møre -1 278 0 -275 -985 -18
Sparebanken Sogn og Fjordane -1 291 16 -300 -935 -72
Storebrand Bank -1 296 0 -295 -935 -66
Danske Bank -1 302 8 -300 -950 -60
SpareBank 1 SMN -1 303 0 -275 -950 -78
SpareBank 1 Østlandet -1 309 8 -295 -950 -72
Romsdalsbanken -1 310 47 -300 -985 -72
SpareBank 1 Nord-Norge -1 328 0 -300 -950 -78
Sparebanken Sør -1 328 0 -300 -950 -78
Nordea - Econa, NAL, Unio, YS -1 344 16 -300 -1 000 -60
Sandnes Sparebank -1 345 0 -350 -935 -60
SpareBank 1 Østfold Akershus -1 353 0 -275 -1 000 -78
Nordea -1 360 0 -300 -1 000 -60
DNB -1 364 0 -295 -997 -72
Fana Sparebank -1 368 0 -300 -1 050 -18
Trøndelag Sparebank -1 370 16 -300 -1 025 -60
SpareBank 1 SR-Bank -1 378 0 -300 -1 000 -78
Hegra Sparebank -1 395 0 -300 -1 035 -60
Sparebanken Vest -1 416 0 -300 -1 050 -66
SpareBank 1 Sørøst-Norge -1 462 16 -350 -1 050 -78
Sparebanken Øst -1 812 0 -350 -1 450 -12

Utvalget består av bankene med de beste betingelsene, og de største bankene.

Ikke bruk i utlandet

Her har vi sette på hva resultatet hadde blir hvis alle kostnader i forbindelse med utenlandske valuta er tatt bort. Forskjellene i kroner vil da bli mye mindre.

Det er fortsatt OBOS som er best med et plussresultat på 234 korner. Her vil Himla Banktjenester havne på andreplassen, med et resultat på minus 162 kroner.

Bank Res Rente Kort Utl. A. kost
OBOS-banken 234 234 0 0 0
Himla Banktjenester (Fana Spb) -162 156 -300 0 -18
yA Resurs -190 62 -250 0 0
Landkreditt Bank -191 156 -275 0 -72
SpareBank 1 Ringerike Hadeland -237 39 -270 0 -6
Bulder Bank -244 31 -275 0 0
KLP Banken - medlem -263 47 -250 0 -60
Luster Sparebank -293 0 -275 0 -18
Sparebanken Møre -293 0 -275 0 -18
Romerike Sparebank -306 0 -300 0 -6
Akademikerne - Handelsbanken -312 55 -295 0 -72
Juristforbundet - Handelsbanken -312 55 -295 0 -72
NORDirekte (Skagerak Spb) -316 0 -310 0 -6
Fana Sparebank -318 0 -300 0 -18
Handelsbanken -320 47 -295 0 -72
Romsdalsbanken -325 47 -300 0 -72
BN Bank -327 8 -275 0 -60
KLP Banken -329 31 -300 0 -60
Din Bank (Spb Øst) -337 0 -325 0 -12
Nordea - Econa, NAL, Unio, YS -344 16 -300 0 -60
Trøndelag Sparebank -345 16 -300 0 -60
Danske Bank -352 8 -300 0 -60
SpareBank 1 SMN -353 0 -275 0 -78
SpareBank 1 Østfold Akershus -353 0 -275 0 -78
Sparebanken Sogn og Fjordane -356 16 -300 0 -72
SpareBank 1 Østlandet -359 8 -295 0 -72
Hegra Sparebank -360 0 -300 0 -60
Nordea -360 0 -300 0 -60
Sbanken -361 0 -295 0 -66
Storebrand Bank -361 0 -295 0 -66
Sparebanken Øst -362 0 -350 0 -12
Sparebanken Vest -366 0 -300 0 -66
DNB -367 0 -295 0 -72
SpareBank 1 Nord-Norge -378 0 -300 0 -78
SpareBank 1 SR-Bank -378 0 -300 0 -78
Sparebanken Sør -378 0 -300 0 -78
Sandnes Sparebank -410 0 -350 0 -60
SpareBank 1 Sørøst-Norge -412 16 -350 0 -78

 

Se også:

Smarte Penger tester: Dette er de beste brukskontoene / lønnskontoene

Smarte Penger tester: Dette er de beste kredittkortene nå

Markedsoversikter:

Finn beste brukskonto/lønnskonto
Kalkulator der du kan legge inn dine egne forutsetninger. Utvalget består av bankene med de gunstigste betingelsene, og hva de største bankene tilbyr.

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Finn beste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år.

Finn beste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Finn beste forbrukslån
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.