Det har vært en mindre nedgang i andelen fastrentelån, viser nye tall fra SSB.

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at andelen lån med fastrente har holdt seg på noenlunde samme nivå fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år.

SSB-tallene viser bare en svak nedgang fra forrige kvartal. Fastrenteandelen forholdt seg riktignok stabil i bankene, mens fallet kom hos kredittforetakene og i de statlige låneinstituttene.

Nærmere bestemt falt fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til norske lønnstakere fra 6,4 til 6,3 prosent fra utgangen av 4. kvartal 2010 til utgangen av 1. kvartal 2011.

Få binder

I Norge er det med andre ord en lav andel som velger å binde renten på hele eller deler av lånet sitt.

ABC Penger snakket for et par uker siden med avdelingsdirektør boliglån i KLP, Torgeir Gustafson. KLP har satset spesielt på å ha gunstige fastrentebetingelser, men Gustafson kunne fortelle at dette ikke har ført til  noe rush med søknader om fastrentelån til dem.

- Nordmenn er et pussig folkeslag når det kommer til rentebinding - når man må binde på omlag halvannen prosent over den flytende renten, er det veldig få som er interessert. Det er kanskje en litt kortsiktig tankegang, når renten er på vei opp, uttalte Gustafson.

Justert ned

Enkelte banker har satt renten noe ned den siste tiden på lån med lang bindingstid, altså på lån med fem og ti års bindingstid.

Årsaken til dette kan være at bankene det er snakk om har lagt seg litt for høyt prismessig, og at de derfor har sett seg nødt til å justere ned renten av konkurransehensyn.

ABC Penger oppdaterer markedsoversikten for fastrentebetingelser hver 14. dag. Under kan dere se oversikten over rentebetingelsene i de forskjellige bankene for lån med ti års bindingstid.

Renteoversikt

Her har vi satt opp en oversikt som viser 10 års fastrente. Både innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

  10 års binding            
     Nom. Effektiv Etabl. Termin Kostnad    
  60 % av verdi rente rente gebyr gebyr   10 år Forskjell  
  Fokus Bank 4,95 % 5,15 % 1 600 360 500 200 0  
  Nordea 5,05 % 5,26 % 1 300 420 510 500 10 300  
  Sandnes Sparebank 5,05 % 5,26 % 1 500 420 510 700 10 500  
  SpareBank 1 SR-Bank 5,05 % 5,26 % 1 600 360 510 200 10 000  
  Fana Sparebank 5,10 % 5,30 % 1 400 360 515 000 14 800  
  Sparebanken Pluss 5,15 % 5,37 % 1 700 420 520 900 20 700  
  KLP Banken 5,25 % 5,40 % 1 250 0 526 250 26 050  
  Sparebanken Sogn og Fjord. 5,20 % 5,40 % 1 000 360 524 600 24 400  
  Rørosbanken 5,20 % 5,42 % 1 500 420 525 700 25 500  
  Sparebanken Vest 5,25 % 5,45 % 1 000 360 529 600 29 400  
  Eiendomskreditt 5,35 % 5,46 % 0 0 535 000 34 800  
  DnB NOR 5,25 % 5,47 % 1 750 360 530 350 30 150  
  Postbanken 5,25 % 5,47 % 1 750 360 530 350 30 150  
  Storebrand Bank 5,35 % 5,57 % 1 500 360 540 100 39 900  
  SpareBank 1 Hedmark 5,35 % 5,57 % 1 750 360 540 350 40 150  
  SpareBank 1 Oslo 5,40 % 5,62 % 1 500 360 545 100 44 900  
  Sparebanken Sør 5,40 % 5,62 % 1 250 360 544 850 44 650  
  SpareBank 1 Nord-Norge 5,45 % 5,69 % 1 500 480 551 300 51 100  
                 
  80 % av verdi             Grense
  Fokus Bank 4,95 % 5,15 % 1 600 360 500 200 0 80%
  Nordea 5,05 % 5,26 % 1 300 420 510 500 10 300 80%
  Sandnes Sparebank 5,05 % 5,26 % 1 500 420 510 700 10 500 75%
  SpareBank 1 SR-Bank 5,05 % 5,26 % 1 600 360 510 200 10 000 80%
  Sparebanken Pluss 5,15 % 5,37 % 1 700 420 520 900 20 700 75%
  Sparebanken Sogn og Fjord. 5,20 % 5,40 % 1 000 360 524 600 24 400 75%
  KLP Banken 5,25 % 5,40 % 1 250 0 526 250 26 050 75%
  Sparebanken Vest 5,25 % 5,45 % 1 000 360 529 600 29 400 75%
  DnB NOR 5,25 % 5,47 % 1 750 360 530 350 30 150 75%
  Postbanken 5,25 % 5,47 % 1 750 360 530 350 30 150 75%
  Sparebanken Sør 5,40 % 5,62 % 1 250 360 544 850 44 650 75%
  Fana Sparebank 5,45 % 5,67 % 1 400 360 550 000 49 800 75%
  SpareBank 1 Nord-Norge 5,45 % 5,69 % 1 500 480 551 300 51 100 75%
  Storebrand Bank 5,75 % 5,99 % 1 500 360 580 100 79 900 80%
  SpareBank 1 Hedmark 5,85 % 6,09 % 1 750 360 590 350 90 150 80%
  SpareBank 1 Oslo 5,95 % 6,20 % 1 500 360 600 100 99 900 80%

 

Se også:

Fastrentelån

Les mer om fast og flytende rente:

Skal du velge fast eller flytende rente

Innløsing av fastrentelån før tiden

Slik fastsettes renten

Markedsoversikt:

Fastrentelånsoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Fastrentelån - Finansportalen
Her legger bankene selv inn sine rentesatser på fastrentelån. Disse blir kontinuerlig oppdatert.

Kalkulatorer:

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Overkurs og underkurs kalkulator
Kalkulatoren beregner over- eller underkursen når du innløser et fastrentelån før neste rentejustering.