Hvor mye boligprisene har steget med, avhenger av hvilket utgangspunkt du har.

Veldig ofte tar stigningen i boligprisene utgangspunkt i 1992. Dette var året det bunnet etter fire års nedgang. Det gjør at stigningen blir ekstra sterk når man velger et slik bunnpunkt.

Siden 1985 har prisene bare hatt to nedgangsperioder. I årene 1989 til 1992 var det nedgang i prisene. Det samme skjedde i perioden 2007 og 2008.Da gikk prisene bratt nedover en periode, men like raskt opp igjen. Utslaget på årsstatistikken ble derfor lite, det vare bare em liten nedgang i 2008.

Sjekk prisutviklingen selv

Du kan sjekke prisutviklingen selv ved å bruke våre boligpriskalkulatorer.

I kalkulatoren «Boligprisutviklingskalkulator» kan du sjekke gjennomsnittlig prisutvikling på boliger i forskjellige distrikter av landet.

Med disse tre kalkulatorene kan du sammenlignes månedsprisene fra år til år:

Boligprisutvikling alle boliger

Boligprisutvikling eneboliger

Boligprisutvikling leiligheter

 

Gjennomsnittavkastning i ulike perioder

Her har vi sett på 7 forskjellige perioder, og sett på den årlige gjennomsnittlige verdiendringen. Den lengste perioden er fra 1985, dette er så langt det er tall tilbake fra. Ellers har vi tatt med 1992, som er året da det store boligprisfallet bunnet ut. Vi har også tatt med gjennomsnittsendringen fra 2007. Dette er det året hvor gjenomsnittlig verdiendring har vært lavest. Årsaken til det var et kortvarig prisfall fra 2008.

I oversiktene under har vi tatt med prisendringene for leiligheter og eneboliger.

Leiligheter

Gjennomsnittlig har leiligheter økt i verdi med 9,3 prosent i året fra 1992. Fra 2000 er stigningen 7,2 prosent. Fra 2007 har de steget med 5,0 prosent, som altså er den laveste verdiendringen. Unntatt hvis vi bare ser på det siste året.

Hvilke områder som har gått best vil i disse tilfellene variere. Ser vi på trettenårs-perioden fra 2000 har Sandnes, Stavanger og Trondhein hatt en verdiøkning på rundt 9 prosent i gjennomsnitt per år. Ser vi på den siste treårs-perioden er det Drammen som har den beste utviklingen foran Trondheim.

Leiligheter Gjennomsnittlig verdistigning fra:
Fylke/by 1985 1992 2000 2007 2010 2011 2012
Agderfylkene 8,6 % 9,0 % 6,4 % 4,0 % 3,8 % 1,9 % 0,6 %
- Kristiansand 9,2 % 9,3 % 6,1 % 3,3 % 3,2 % 1,4 % 0,0 %
Akershus 7,0 % 9,1 % 6,6 % 5,1 % 8,1 % 7,0 % 3,1 %
- Asker 7,4 % 9,6 % 6,8 % 5,2 % 6,3 % 4,9 % 1,6 %
- Bærum 7,2 % 9,6 % 6,8 % 4,9 % 7,6 % 5,7 % 2,2 %
- Follo 7,5 % 9,2 % 7,1 % 5,3 % 8,4 % 7,6 % 4,1 %
- Øvre Romerike * * 6,0 % 5,6 % 8,3 % 7,5 % 3,5 %
- Nedre Romerike 7,0 % 9,6 % 7,0 % 5,1 % 8,5 % 8,1 % 3,7 %
Buskerud 7,2 % 8,8 % 7,6 % 6,8 % 9,4 % 8,9 % 3,1 %
- Drammen 7,3 % 9,5 % 8,3 % 8,1 % 11,6 % 11,1 % 4,3 %
Hedmark * 7,3 % 5,7 % 4,4 % 5,6 % 4,3 % 2,3 %
- Hamar * 8,0 % 6,5 % 4,2 % 5,5 % 4,4 % 2,7 %
Hordaland 8,4 % 10,5 % 8,4 % 3,7 % 8,2 % 7,5 % 3,9 %
- Bergen 8,4 % 10,6 % 8,5 % 3,8 % 8,5 % 7,7 % 4,1 %
- Arna og Åsane * * * 4,0 % 8,1 % 7,1 % 3,0 %
- Bergenhus og Årstad * * * 3,8 % 8,8 % 8,6 % 4,9 %
- Fana og Ytrebygda * * * 4,3 % 8,2 % 7,7 % 3,7 %
- Fyllingsdalen og Laksevåg * * * 4,7 % 8,8 % 7,3 % 3,8 %
Nord-Norge 7,4 % 8,7 % 8,2 % 4,1 % 8,6 % 8,6 % 4,0 %
- Tromsø 7,1 % 8,7 % 7,5 % 3,1 % 8,6 % 9,9 % 5,8 %
Oppland 8,0 % 7,2 % 7,0 % 5,1 % 7,8 % 6,2 % 2,1 %
- Lillehammer * 7,6 % 7,6 % 4,5 % 7,8 % 6,6 % 1,9 %
Oslo 7,4 % 9,6 % 7,2 % 4,8 % 8,6 % 7,9 % 2,9 %
- Frogner * * * 4,6 % 7,8 % 6,6 % 2,1 %
- St.Hanshaugen * * * 4,8 % 8,5 % 7,7 % 2,7 %
- Sagene * * * 4,9 % 9,1 % 8,3 % 2,7 %
- Grünerløkka * * * 4,7 % 8,7 % 8,3 % 3,2 %
- Gamle Oslo * * * 3,9 % 8,8 % 8,2 % 3,4 %
- Nordstrand * * * 5,2 % 8,9 % 8,1 % 3,5 %
- Søndre Nordstrand * * * 5,2 % 9,0 % 9,2 % 4,3 %
- Østensjø * * * 5,0 % 8,0 % 7,0 % 2,4 %
- Alna * * * 5,1 % 9,3 % 9,1 % 3,5 %
- Stovner * * * 4,2 % 8,7 % 7,9 % 2,8 %
- Grorud * * * 5,1 % 9,1 % 8,7 % 2,9 %
- Bjerke * * * 4,8 % 8,5 % 8,1 % 2,9 %
- Nordre Aker * * * 5,8 % 9,4 % 8,0 % 2,7 %
- Vestre Aker * * * 4,6 % 7,9 % 6,6 % 2,1 %
- Ullern * * * 5,3 % 7,7 % 6,6 % 1,9 %
Rogaland 8,6 % 10,3 % 8,7 % 6,8 % 8,4 % 6,7 % 2,5 %
- Stavanger 8,3 % 10,6 % 8,8 % 6,6 % 8,3 % 6,1 % 1,8 %
- Sandnes 10,0 % 10,5 % 9,3 % 7,3 % 9,2 % 7,4 % 2,3 %
Trøndelagsfylkene 7,5 % 10,0 % 8,6 % 5,8 % 9,7 % 8,8 % 3,9 %
- Trondheim 7,7 % 10,2 % 9,0 % 5,8 % 10,0 % 9,1 % 4,0 %
- Sentrum og Byåsen * * * 5,6 % 10,1 % 9,5 % 4,4 %
- Strindheim og Nardo * * * 6,0 % 9,5 % 8,4 % 3,5 %
- Saupstad og Heimdal * * * 6,7 % 11,1 % 9,7 % 4,1 %
Vestfold 7,9 % 8,4 % 5,5 % 4,8 % 6,1 % 5,7 % 2,5 %
- Tønsberg 9,1 % 8,9 % 6,0 % 4,0 % 6,3 % 6,0 % 3,1 %
- Sandefjord 6,8 % 8,3 % 5,4 % 5,6 % 5,9 % 5,3 % 2,0 %
- Larvik 6,4 % 8,0 % 5,2 % 6,1 % 6,5 % 7,3 % 3,3 %
Østfold 7,6 % 7,9 % 6,5 % 4,4 % 6,2 % 5,7 % 2,6 %
- Moss 8,6 % 8,7 % 7,0 % 4,4 % 5,5 % 4,8 % 2,1 %
- Sarpsborg * * 7,2 % 4,5 % 6,2 % 6,4 % 2,9 %
- Fredrikstad * * 6,5 % 4,1 % 5,5 % 5,2 % 2,2 %
Gjennomsnitt Norge 7,4 % 9,3 % 7,2 % 5,0 % 8,2 % 7,3 % 3,0 %

 

Eneboliger

Gjennomsnittlig har eneboliger økt i verdi med 6,9 prosent i året fra 1992, klart lavere enn for leiligheter. Fra 2000 er stigningen 7,2 prosent, litt lavere enn for leiligheter. Fra 2007 har de steget med 5,0 prosent, det samme som for leiligheter.

Også her er det Sandnes og Stavanger har i trettenårs-perioden fra 2000, tett foran Bergen med en verdiøkning på over åtte 9 prosent i gjennomsnitt per år. Ser vi på den siste treårs-perioden er det igjen Drammen som har den beste utviklingen.

Enebolig Gjennomsnittlig verdistigning fra:
Fylke/by 1985 1992 2000 2007 2010 2011 2012
Agderfylkene 6,6 % 7,4 % 6,3 % 4,2 % 3,6 % 2,9 % 2,3 %
- Kristiansand 6,8 % 7,9 % 6,6 % 3,2 % 1,9 % 0,7 % -0,1 %
Akershus 5,4 % 7,5 % 5,3 % 3,8 % 5,4 % 5,4 % 5,8 %
- Asker 6,0 % 8,5 % 5,9 % 4,6 % 6,6 % 6,3 % 8,9 %
- Bærum 6,5 % 8,5 % 6,2 % 4,2 % 6,1 % 4,7 % 5,8 %
- Follo * 8,1 % 6,1 % 4,0 % 4,6 % 5,1 % 5,0 %
- Øvre Romerike * 7,5 % 4,6 % 4,2 % 5,7 % 6,2 % 5,6 %
- Nedre Romerike 5,9 % 7,9 % 5,1 % 2,8 % 4,9 % 5,4 % 5,5 %
Buskerud 5,9 % 7,4 % 5,7 % 4,3 % 6,7 % 6,4 % 5,0 %
- Drammen 6,9 % 7,9 % 6,5 % 5,5 % 8,7 % 8,1 % 6,6 %
Hedmark 5,2 % 5,4 % 4,7 % 3,2 % 4,3 % 4,1 % 6,8 %
- Hamar * 6,2 % 5,8 % 2,4 % 3,3 % 2,7 % 4,8 %
Hordaland 7,0 % 8,7 % 7,6 % 3,1 % 6,2 % 5,4 % 4,8 %
- Bergen 7,6 % 9,4 % 8,1 % 3,6 % 7,4 % 6,8 % 6,3 %
Nord-Norge 5,9 % 6,9 % 6,8 % 3,5 % 6,0 % 6,8 % 8,5 %
- Tromsø 6,6 % 8,3 % 7,6 % 2,7 % 7,1 % 8,6 % 11,8 %
Oppland 4,4 % 6,4 % 4,9 % 3,7 % 4,7 % 4,8 % 4,5 %
- Lillehammer * 7,4 % 5,8 % 3,9 % 7,9 % 6,0 % 3,3 %
Oslo 6,0 % 8,6 % 6,9 % 4,3 % 6,4 % 4,6 % 3,5 %
- Gamle Oslo * * * 6,0 % 8,5 % 13,1 % 12,9 %
- Nordstrand * * * 4,1 % 4,6 % 3,3 % 0,9 %
- Søndre Nordstrand * * * 3,5 % 6,2 % 4,9 % 6,1 %
- Østensjø * * * 6,3 % 11,7 % 9,7 % 11,0 %
- Alna * * * 2,6 % 5,8 % 5,2 % 6,7 %
- Stovner * * * 2,5 % 4,8 % 3,9 % 1,6 %
- Grorud * * * 1,7 % 3,8 % 0,2 % -4,5 %
- Bjerke * * * 3,3 % 2,4 % 1,1 % -3,8 %
- Nordre Aker * * * 4,3 % 3,6 % 1,0 % -4,8 %
- Vestre Aker * * * 5,2 % 8,6 % 6,9 % 8,6 %
- Ullern * * * 5,6 % 9,6 % 5,7 % 8,0 %
Rogaland 7,2 % 9,2 % 8,2 % 6,2 % 7,6 % 6,4 % 5,5 %
- Stavanger 7,6 % 10,0 % 8,7 % 6,5 % 8,1 % 6,9 % 6,6 %
- Sandnes 7,3 % 9,5 % 8,5 % 6,1 % 8,4 % 6,6 % 5,5 %
Trøndelagsfylkene 5,2 % 7,1 % 6,3 % 5,1 % 7,8 % 7,6 % 7,4 %
- Trondheim 6,1 % 8,6 % 7,7 % 5,1 % 8,2 % 7,4 % 7,6 %
Vestfold 6,3 % 7,8 % 5,5 % 3,6 % 4,3 % 4,5 % 4,3 %
- Tønsberg 7,1 % 7,5 % 5,2 % 3,4 % 4,7 % 3,8 % 3,2 %
- Sandefjord 6,8 % 7,4 % 5,9 % 3,3 % 3,5 % 3,8 % 3,8 %
Østfold 6,2 % 7,2 % 5,9 % 3,2 % 5,0 % 4,9 % 5,1 %
- Moss 6,4 % 8,2 % 6,2 % 3,0 % 4,1 % 4,9 % 6,0 %
- Sarpsborg * 6,9 % 6,6 % 3,6 % 6,0 % 5,7 % 7,1 %
- Fredrikstad * * 5,7 % 2,9 % 5,4 % 5,0 % 5,1 %
Gjennomsnitt Norge 5,9 % 6,9 % 6,8 % 3,5 % 6,0 % 6,8 % 8,5 %

 

Kalkulatorer:

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.