Forsikringselskapene gir rabatter hvis du øker egenandelen boligforsikringen.

Du får mest igjen for å øke egenandelen jo høyere premien er. Forskjellen mellom egenandelene er et fast kronebeløp, men rabatten gis i prosent av premien.

Hvis du bare har innboforsikring vil det være mer sjeldent at det lønner seg å øke egenandelen. Premien er mye høyere når du både forsikrer bygning og innbo, og dermed blir rabatten høyere ved økt egenandel.

Den gjennomsnittlige skadefrekvensen på bolig er lav. I gjennomsnitt får man en skade omtrent hvert 15. år. Det blir dermed sannsynligvis sjelden man må ut med en egenandel. Les mer om risikostatistikk her.

Les mer om egenandeler på bilforsikring her.

Enkelte skadetilfeller, for eksempel naturskade og rettshjelpsforsikring har høyere standard egenandeler. Hvilke standard egenandeler som er gjeldende ser du i vilkårene.

Slik bestemmer du egenandelen

Metoden for å bestemme dette er å se på hvor lang tid det tar for rabatten å tjene inn økningen i egenandelen.

For å kunne beregne dette må du ha prisene ved de forskjellige egenandelene. Det er tre måter å sjekke hva rabatten blir ved egneandelsøkningen. Du kan ringe forsikringsselskapet ditt, og få de til å regne ut hva rabatten blir. De fleste selskapene har også en egen priskalkulator på nett som du kan bruke.

Et tredje alternativ er finne pris i alle forsikringsselskapene ved hjelp av Finansportalens boligpriskalkulatorer

Som en hjelp til å regne ut hva som lønner seg har vi laget en egenandelskalkulator. Den ser på hvor ofte du maksimalt kan ha en skade for at egenandelsøkningen skal lønne seg. I kalkulatoren legger du inn to priser, med tilhørende egenandeler.

Her finner du egenandelskalkulatoren.

Eksempel på utregning:

Vi kan ta utgangspunkt i at du får en rabatt på 8 prosent ved å øke egenandelen fra fire til seks tusen kroner. Ved å øke den til 12.000 gis det en rabatt på 15 prosent.

Hvis premien for villaforsikringen er 7.000, får du da en rabatt på 560 kroner ved å øke egenandelen fra fire til seks tusen kroner. Du øker egenandelen med 2.000 kroner mot å få en rabatt på 560 kroner. Det betyr at du tjener på dette så lenge skadefrekvens ikke er under hvert fjerde år (2.000 kroner delt på 560 kroner).

Hvis du øker egenandelen fra seks til tolv tusen kroner, får du en rabatt på 490 kroner. Da har egenandelen økt med 6000 kroner, mot en ekstra rabatt på bare 490 kroner. Da tar det over 12 år før du har tjent inn dette.

Eksempler på rabatter

Det er store forskjeller i hvor mye rabatter de forskjellige selskapene gir. Egenandelsrabatten kan være avgjørende for hvilket selskap som blir billigst ut fra ditt behov.

I rabattoversikten har vi sett på hva du får av rabatter på de forskjellige forsikringsselskapene ved hjelp av priskalkulatoren for boligforsikring. Her er det tatt utgangspunkt i 4.000 kroner som et nullpunkt. Deretter oppgis rabattene i forhold til dette nullpunktet. Rabatten er regnet i prosent av hele premien.

Rabattene er beregnet ut fra to eksempler. Rabattene kan bli noe annerledes i andre eksempler. Uansett må du sjekke hva prisen er i ditt eksempel.

Ser vi på rabatter fra fire til seks tusen kroner variere rabatten fra null til 10 prosent. Går du opp i 8.000 kroner, ligger egenandelsrabattene fra fire til 14 prosent.

Forsikringsselskap 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000
DNB Skadeforsikring 0% 0% 9% 12% 13%
Eika 0% 9% 9% 23% 23%
Frende 0% 6% 11% 11% 18%
Gjensidige 0% 0% 5% 5% 5%
If 0% 7% 7% 7% 22%
Jerbanepersonalets Forsikring 0% 10% 10% 10% 10%
KLP 0% 4% 4% 13% 13%
Nemi 0% 0% 14% 14% 18%
SpareBank 1 0% 0% 7% 12% 12%
Storebrand 0% 0% 9% 9% 9%
Troll 0% 5% 8% 10% 11%
Tryg 0% 8% 8% 12% 12%

 

Les mer om boligforsikring:

Boligforsikring

Hva dekkes i boligforsikringen

Sikkerhetsrabatter på boligforsikringen

Hvordan beregne verdien på innboet

Advokathjelp på forsikringen

Kalkulator:

Egenandelskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stor egenandel det lønner seg å ha på forsikringen.

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring