«Grønne lån» er billigst på lån med pant i bil.

Noen långivere gir lavere rente på billån der bilen er definert som miljøvennlig. Det er derfor to klasser på billån, grønne lån, og ordinære billån. Skandiabanken er billigst både på de ordinære billånene, og på de grønne.

Prisen på billånene (pant i bilen) avhenger av egenkapitalandelen. De fleste skiller mellom 35 prosent egenkapital, 20 prosent, og ingen egenkapital. Gjennomsnittlig skiller det omtrent 1,2 prosentpoeng mellom en egenkapitalandel på 35 prosent, og på null.

Du kan se alle rentene i Billånskalkulatoren. Da kan du på hvem som er billigst med forskjellige lånestørrelser, og ulik andel egenkapital.

Grønne lån

Det er ikke så mange långivere som gir lavere rente til biler som er miljøvennlige. Kriteriet for at du skal få disse lånene er at bilen tilfredsstiller visse kriterier. Disse biltypene er definert som miljøvennlige.

 • Bilen slipper (bensin, diesel med filer, hybrid slipper ut mindre 120 g/km.
 • EL-biler
 • Etanolbil E85
 • Natur- og biogassbiler

I tabellen under ser du de billigste grønne lånene. Tallet i kolonnen til høyre viser hvor mye lavere kostnad det er i femårsperioden, sammenlignet med ordinært billån i samme bank.

Skandiabanken har den laveste renten, 0,16 prosentpoeng lavere enn Sandens Sparebank. Sandnes har den største rabatten på grønne lån med 5923 kroner lavere renter og omkostninger (etter skatt), men det er tross alt fra et dyrt startpunkt. I Skandiabanken sparer du 1681 kroner i forhold til det ordinære billånet. 

Dette er de billigste grønne lånene:

Renter Etabl. Årlig Besparelse
Bank Nominelt Effektivt gebyr t.gebyr grønt lån
Skandiabanken Grønt Billån 4,79% 4,90% 0 0 -1 681
Sandnes Sparebank Grønt Billån 4,95% 5,06% 0 0 -5 923
DNB Klimalån 4,75% 5,69% 1 660 720 -987
Spb Sogn og Fjordane Grønt Billån 5,20% 6,04% 2 000 480 -2 490
SpareBank 1 SR-Bank Grønt Billån 4,95% 6,11% 2 900 720 -3 810

 

De 15 billigste billånene

Dette er listen over de 15 billigste landsdekkende billånene. Forutsetningen for beregning av effektiv rente er et lån på 250.000 kroner, som nedbetales over 5 år.

Lånestørrelsen avgjør hvilken långiver som er billigst. Ikke fordi den nominell renten endrer seg med lånestørrelsen, men fordi betydningen av etablerings- og termingebyrer slår inn forskjellig. De tre billigste lånene har verken etableringsgebyrer eller termingebyrer. Den effektive renten blir da lik på alle beløp. På de andre lånene vil den effektive renten bli lavere jo større lånene er. Dette kan se i Billånskalkulatoren.

Også på ordinære billån er Skandiabanken billigst. Etter Skandiabanken er det mange «spesiallån». Det vil si lån som krever et medlemskap. Dette gjelder hele 8 av de 15 beste billånene.

Listen er sortert etter effektiv rente.

Renter Etabl. Årlig
Bank Nominelt Effektivt gebyr t.gebyr
Skandiabanken Grønt Billån 4,79% 4,90% 0 0
Sandnes Sparebank Grønt Billån 4,95% 5,06% 0 0
Skandiabanken 5,13% 5,25% 0 0
Gjensidige Billån Medlem 4,65% 5,49% 1 650 600
YX VISA 4,75% 5,55% 1 400 600
OBOS Billån 4,80% 5,66% 1 450 660
DNB Klimalån 4,75% 5,69% 1 660 720
NAF Billån 4,75% 5,71% 1 250 840
Fordelskortet Billån (NBBL) 4,95% 5,81% 1 160 720
LO Favør 4,95% 5,89% 1 600 720
NCC Billån 4,95% 5,89% 1 600 720
DNB 4,95% 5,90% 1 660 720
Eika Kredittbank 4,95% 5,93% 1 600 780
Hegra Sparebank 4,95% 5,93% 1 600 780
Falck Billån 4,95% 5,99% 1 650 840

 

 • DNB Klimalån: Krever miljøvennlig bil.
 • Fordelskortet Billån (NBBL): Må være medlem i et boligbyggelag. Lånet gis av DNB.
 • Gjensidige Billån Medlem: Må være medlem av NITO, Tekna eller YS.
 • LO Favør: Må være medlem i LO. Lånet gis av SpareBank 1 Finans.
 • NAF Billån: Må være medlem av NAF. Lånet gis av DNB Finans.
 • NCC Billån: Må være medlem av Norsk Caravan Club (NCC) Lånet gis av SpareBank 1 Finans.
 • Sandnes Sparebank Grønt Billån: Krever miljøvennlig bil.
 • Skandiabanken Grønt Billån: Krever miljøvennlig bil.
 • SpareBank 1 SR-Bank Grønt Billån: Krever miljøvennlig bil.
 • Spb Sogn og Fjordane Grønt Billån: Krever miljøvennlig bil.
 • YX Visa: Må være medlem av fordelsprogrammet i YX Visa. Lånet gis av AS Financiering.

Billån med pant i fast eiendom

Har du mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan du få billigere lån. Men det er blant annet avhengig av hva slags sikkerhet dette lånet får. Det beste alternativet for de fleste er å utvide det eksisterende boliglånet. Har du sikkerhet nok, og må gå til en annen bank kan også dette lånet bli billigere Men det er sikkert at den effektive renten er lavere enn på de beste billånene.

Hvis du tar pant i boligen må du også sørge for betale like mye avdrag som du ellers ville gjort på et billån. Å finansiere en bil med et 20-års pantelån, er ikke fornuftig. Et annet moment er at du bruker opp panteplassen som kan være nyttig til annet bruk.

For å finne ut hvor mye ekstra du skal betale på billånet inne i et boliglån kan du bruke kalkulatoren «Lån med restverdi». Da legger du inn rentesatsen på boliglånet, bestemmer nedbetalingstiden, og til hvilken restverdi du skal nedbetale lånet til. Beløpet du kommer frem til legger du til terminbeløpet du har i dag.

Her finner du boliglånskalkulatoren.

Lån via arbeidsgiver

En del arbeidsgivere har en låneordning der de ansatte kan få billån til den laveste rentesatsen uten å bli fordelsbeskattet av det. Normrenten angir grensen for dette. Slike lån gis gjerne i samarbeid med et finansieringsselskap, der bedriften betaler den overskytende renten. Denne typen av lån vil være bedre enn å ta opp enn boliglån.

Les mer om normrenten her.

 

Se også

Privatleie av bil

Boliglån

Låne av arbeidsgiver

Forbrukslån

Dette må du vurdere ved låneopptak

Markedsoversikter:

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Forbrukslånskalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på långiverne som satser spesielt på usikrede lån.

Kalkulatorer:

Privatleie av bil - kalkulator
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.