Finn ut hvor lenge du må jobbe for å dekke for eksempel årets bilutgifter, eller matbudsjettet.

Hvor lenge må du egentlig jobbe for å dekke inn alle utgiftene til bilen i løpet av ett år. Eller hvor mange minutter må du jobbe for å dekke inn kjøpet av en pølse.

For å beregne dette må det tas hensyn til marginalskatten på den aktuelle lønnstrinnet, og beregne en timelønn etter skatt. Da gir tallet et uttrykk for mye mange timer mer du må jobbe for å betale utgiften.

Hvis vi hadde brukt gjennomsnittsskatten på lønnen, ville det gitt en lavere skattesats, og færre timer. Les mer om hva gjennomsnittsskatten er her.

Kalkulator

Dette er blant eksemplene du kan beregne i kalkulatoren «Så lenge må du jobbe» for å beregne dette. Her kan du legge inn enhver kombinasjon av utgifter og inntekter. Hvor lenge du må jobbe får du opp i antall minutter, timer og dager.

Eksempler på hvor lenge må du jobbe:

I eksemplene nedenfor oppgir vi småutgiftene i antall minutter, de mellomstore i antall arbeidsminutter, og de store i antall arbeidsdager.

Det forutsettes at antall arbeidsdager i et år er 230, og antall arbeidstimer er 1725 (7,5 timers dag).

For eksempel er det en 7 minutters jobb å kjøpe en is med en inntekt på 450.000 kroner.  På samme inntekt må du jobbe i 90 timer for å kjøpe en TV til 15.000 kroner.

Skal du dekke en årskostnad for en bil på 80.000 kroner, bruker du omtrent 1 måned hvis du har en lønn på 1 million kroner. Har du en lønn på 450.000 kroner må du jobbe i litt over 2 måneder.

I eksempelet under er det satt opp renteutgifter på 60.000 kroner, men siden renter er fradragsberettiget er netto utgift 46.800 kroner i 2019.

Minutter du må jobbe for småutgifter
Krone-is Øl på restaurant Restaurantbesøk
Pris 20 80 500
300 000 11 42 263
450 000 7 28 175
600 000 5 21 131
1 000 000 4 15 97
Timer du må jobbe for mellomstore utgifter
Ny TV Ny mobiltelefon Kamera
Pris 15 000 10000 3 500
300 000 131 44 31
450 000 88 29 20
600 000 66 22 15
1 000 000 48 16 11
Dager du må jobbe for større utgifter
Bil Renter Mat
Pris 80 000 60 000 40 000
300 000 94 55 47
450 000 62 37 31
600 000 47 27 23
1 000 000 34 20 17

 

Les også:

Marginalskatt på lønnsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på lønnsinntekt

Kalkulatorer:

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.