Her får du svaret på hvor lenge du må jobbe for å dekke inn en utgift.

Hvor lenge må du egentlig jobbe for å dekke inn alle utgiftene til bilen i løpet av ett år. Eller hvor mange minutter må du jobbe for å dekke inn kjøpet av en pølse.

Dette er blant eksemplene du kan beregne i kalkulatoren «Så lenge må du jobbe» for å beregne dette. Her kan du legge inn enhver kombinasjon av utgifter og inntekter. Hvor lenge du må jobbe får du opp i antall minutter, timer og dager.

Eksempler på hvor lenge må du jobbe:

I eksemplene nedenfor oppgir vi småutgiftene i antall minutter, de mellomstore i antall arbeidsminutter, og de store i antall arbeidsdager.

Det forutsettes at antall arbeidsdager i et år er 230, og antall arbeidstimer er 1725 (7,5 timers dag).

Beregningen gjøres ved å ta hensyn til marginalskatten på den aktuelle lønnstrinnet, og beregne en timelønn etter skatt. Tallet gir derfor et uttrykk for mye mange timer mer du må jobbe for å betale utgiften. Hvis vi hadde brukt gjennomsnittsskatten på lønnen, ville det gitt en lavere skattesats, og færre timer. Les mer om hva gjennomsnittsskatten er her.

For eksempel er det en 7 minutters jobb å kjøpe en is med en inntekt på 450.000 kroner.  På samme inntekt må du jobbe i 90 timer for å kjøpe en TV til 15.000 kroner.

Skal du dekke en årskostnad for en bil på 80.000 kroner, bruker du omtrent 1 måned hvis du har en lønn på 1 million kroner. Har du en lønn på 450.000 kroner må du jobbe i litt over 2 måneder.

Minutter du må jobbe for småutgifter
    Inntekt
Kjøp av: Pris 300 000 450 000 600 000 1 000 000
Halvliter øl 27 14 10 8 5
Krone-is 20 11 7 6 4
Øl ute 65 35 23 20 13
Restaurantbesøk 500 266 177 155 98
Timer du må jobbe for mellomstore utgifter
Kjøp av: Pris 300 000 450 000 600 000 1 000 000
Ny TV 15 000 133 89 77 49
Komfyr 10 000 89 59 52 33
Ny mobiltelefon 5 000 44 30 26 16
Kamera 3 500 31 21 18 11
Dager du må jobbe for større utgifter
Årskostnad: Kostnad 300 000 450 000 600 000 1 000 000
Bil 80 000 95 63 55 35
Lån 50 000 59 39 34 22
Mat 40 000 47 32 28 17
Strøm 25 000 30 20 17 11

 

Les også:

Marginalskatt på lønnsinntekter

Skatt på lønnsinntekt

Skatteprosenter på lønnsinntekt

Kalkulatorer:

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.