Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er ikke de store forskjellene mellom flytende rente og binding på tre og fem år.

Det er fortsatt slik at jo lenger bindingstiden er, jo høyere blir renten. I gjennomsnitt er lån med fem års binding bare 0,2 prosentpoeng dyrere enn med 3 års binding. 10 års binding er 0,5 prosentpoeng dyrere enn fem års binding.

Det er større sprik mellom flytende renter enn på fastrenter. Det gjør at gjennomsnittlig effektiv rente er høyere på flytende rente er høyere enn både tre og fem års binding. Men de laveste rentene (også de alternativene som er åpne for alle) får du på flytende rente.

Tabellen viser effektiv rente på de billigste og dyreste lånene, og gjennomsnittlig rente. Slik er gjennomsnittet av de effektive rentene innenfor 60 prosent av markedsverdi:

Binding Beste Dårligste Snitt
Flytende 2,10% 3,42% 2,71%
3 år 2,28% 2,93% 2,54%
5 år 2,48% 3,13% 2,79%
10 år 2,99% 3,79% 3,40%

De billigste fastrentene

Akademikerne har gjennomgående de billigste fastrentelånene. De nominelle rentene er henholdsvis 2,15, 2,35, 2,85 prosent. For å få lån der må du være medlem i en av organisasjonene som er tilknyttet Akademikerne.

Gjensidiges avtaler med NITO, Tekna, og YS er sammen med Akademikerne billigst på tre års binding. Men lånene er dyrere når vi ser på 5 og 10 års rentebinding.

Storebrand Bank er den landsdekkende banken som er billigst på fastrentelån. For å få denne renten må du være helkunde. Det er den eneste banken der du kan binde renten i 20 år. Da er renten 3,59 prosent. På de andre bindingstidene er renten 2,19, 2,39, og 2,89 prosent.

Fana Sparebank er billigst på 3 års binding foran Storebrand.

Sparebank 1 Nord-Norge er gjennomgående dyrest av bankene.

Tabellen viser de fem beste alternativene innenfor de tre bindingsklassene. Effektiv rente er beregnet for et lån på 1 million kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

Her kan du se hele listen over fastrenter.

3 års binding Nom Eff
Akademikerne - Danske Bank 2,15% 2,28%
Gjensidige Organisasjon 2,15% 2,28%
Sparebanken Vest 2,15% 2,29%
Fana Sparebank 2,15% 2,31%
Storebrand Bank 2,19% 2,35%
Sparebank 1 SMN 2,56% 2,74%
Helgeland Sparebank 2,60% 2,80%
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 2,83%
5 års binding
Akademikerne - Danske Bank 2,35% 2,48%
Storebrand Bank 2,39% 2,55%
Danske Bank 2,45% 2,61%
Gjensidige Organisasjon 2,50% 2,64%
DNB Saga 2,50% 2,66%
Helgeland Sparebank 2,80% 3,01%
SpareBank 1 Nord-Norge 2,80% 3,04%
Sparebank 1 SMN 2,92% 3,11%
10 års binding
Akademikerne - Danske Bank 2,85% 2,99%
Storebrand Bank 2,89% 3,06%
Danske Bank 2,95% 3,12%
SpareBank 1 Østlandet 3,10% 3,28%
DNB Saga 3,10% 3,28%
Totens Sparebank 3,45% 3,66%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 3,45% 3,66%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,40% 3,66%

Renteforskjellen mellom billigste og dyreste alternativer blir større med økende binding. Med tre års binding er forskjellen 0,55 prosentpoeng, på fem år 0,63 prosentpoeng. Med 10 års binding er den størst med 0,67 prosent 

De beste flytende rentene

Dette er de billigste lånene innenfor 60 prosent av markedsverdi, på 3 forskjellige beløpsintervaller. De som er merket i grønt er åpne for alle.

De fleste av de billigste lånene krever at du har et medlemskap i en yrkesorganisasjon. På lån fra 3 millioner har Boligkreditt det aller billigste lånet ned en effektiv rente på 1,89 prosent.

Se også Boliglånskalkulatoren.

Lån under 500.000 kroner Nominelt Effektivt
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,21%
Gjensidige Organisasjon 1,97% 2,21%
Oslo Pensjonsforsikring 2,10% 2,22%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,28%
Unio – Storebrand 1,99% 2,28%
NORDirektebank 2,05% 2,25%
Fana Sparebank 2,20% 2,45%
Sandnes Sparebank 2,15% 2,56%
Lån mellom 500.000 og 1 million
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,14%
Gjensidige Organisasjon 1,97% 2,15%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,16%
Unio – Storebrand 1,99% 2,16%
Oslo Pensjonsforsikring 2,10% 2,17%
NORDirektebank 2,05% 2,19%
Fana Sparebank 2,20% 2,37%
Sandnes Sparebank 2,15% 2,42%
Lån mellom 1 og 2 millioner
Gjensidige – Organisasjon 2,05% 2,06%
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,07%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,08%
Unio – Storebrand 1,99% 2,08%
NORDirekteBank 2,05% 2,13%
Storebrand Bærekraftig Lån 2,15% 2,26%
Fana Sparebank 2,20% 2,30%
Lån fra 2 millioner
Boligkreditt 1,87% 1,89%
Gjensidige – Organisasjon 1,97% 2,02%
Akademikerne – Danske Bank 1,99% 2,04%
Sykepleierforbundet – DNB 1,99% 2,05%
Unio – Storebrand 1,99% 2,05%
Storebrand Bærekraftig Lån 1,99% 2,05%
NORDirekteBank 2,05% 2,10%

 

Les også:

Fastrentelån

Skal du velge fast eller flytende rente?

Dette må du vurdere ved låneopptak

Markedsoversikter

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Kalkulatorer

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.