Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk hva du har krav på i kjøregodtgjørelse.

Det er noen punkter du må passe på når du bruker egen bil til yrkeskjøring

 • Pass på at du får den skattefrie godtgjørelsen du har krav på. 
 • Husk på at du kan få tillegg for passasjerer, kjøring på skogsvei, og nødvendig tilhenger.
 • Sjekk at det er riktig ført i lønns,- og trekkoppgaven. Spesielt hvis du får en fast godtgjørelse, og at et eventuelt overskudd er korrekt ført.
 • Pass på at korrekt dokumentasjon er ført.

Kjøregodtgjørelsen

For at kjøregodtgjørelsen skal være skattefritt er kravet at dette er kjøring i yrkessammenheng, kjøring til og fra jobb er ikke yrkeskjøring.

På de første 10.000 kilometerne får du nå 4,05 kroner per km. For kjøring over dette er satsen 3,45 kroner.

Du får en høyere sats for el-bil. Satsen for denne er nå 4,20 kroner per km Det er bare rene (batteridrevne) el-biler som får denne satsen, hybridbiler får det ikke.

Det som er lettest å glemme er sannsynligvis retten til 1 krone ekstra for å ta med andre arbeidstakere på oppdrag (ekstra passasjer). Du kan også få tillegg for å kjøre på skogs- og anleggsveier, samt å kjøre med en nødvendig tilhenger.

Den aller høyeste satsen får man for snøscooter med 7,5 kroner per km.

Du kan også få godtgjørelse for å gå. Under sekkeposten «Andre fremkomstmidler» kan du også få godtgjørelse ved å gå eller sykle. Da er kravet at tur/retur er på minst 5 km. Under denne posten finner vi også fremkomstmidler som traktor, rein og hest.

 

Beregn hva du kan få med kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Dette er satsene for kjøregodtgjørelse

Fra 2013 til 2014 har kjøregodtgjørelsen for kjøring over 10.000 km gått opp med 5 øre.

Dette er satsene i perioden 2011 til 2014:

  2011 2012 2013 2014
Bil: Kr/km Kr/km Kr/km Kr/km
0 -10.000 km 3,65 3,90 4,05 4,05
10.000 km og oppover: 3,00 3,25 3,40 3,45
EL-bil 4,00 4,10 4,20 4,20
Tilleggsbetaling:        
- Ekstra passasjer 0,90 1,00 1,00 1,00
- Kjøring på skogs- og anleggsvei 0,90 1,00 1,00 1,00
- Nødvendig tilhenger, eller bagasje i egen bil (minimum 150 kg/0,5 m)3. 0,60 0,70 0,85 1,00
- Bosatt i Tromsø 0,05 0,10 0,10 0,10
Andre fremkomstmidler:        
Motorsykkel over 125 ccm 2,80 2,90 2,90 2,90
Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm 1,55 1,60 1,60 1,60
Snøscooter og ATV 6,60 7,20 7,50 7,50
Båt med motor fra og med 50 hk 6,50 7,00 7,30 7,50
Båt med motor inntil 50 hk 3,50 4,00 4,00 4,00
Sykkel/Andre fremkomstmidler 1,50 1,50 1,75 2,00

Krav til dokumentasjon

Bilgodtgjørelsen må legitimeres ved å oppgi punktene som står under. Dette kan ordnes for eksempel ved å bruke et regneark, der hver reise oppføres per linje med de nødvendige opplysninger. Ellers finnes det flere reisebokvarianter.

 • arbeidstakers navn, adresse og underskrift,
 • dato for avreise og hjemkomst for hver yrkes- eller tjenestereise,
 • formålet med reisen,
 • hvilke arrangement arbeidstakeren har deltatt på,
 • fremstilling av reiseruten med angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet og årsaken til eventuelle omkjøringer,
 • totalt utkjørt distanse beregnet på grunnlag av bilens kilometerteller (eventuelt tripp-teller) ved begynnelsen og slutten av hver yrkes-/tjenestereise, og
 • navn på passasjer det kreves passasjertillegg for.

 

Fast kjøregodtgjørelse

Mange får en viss sum i året for å ha egen bil. Det fungerer slik at du først regner ut hva du kan få skattefritt som kjøregodtgjørelse. Det resterende behandles som ordinær lønn. Dette kommer på toppen av inntekten, og vil bli beskattet med den marginalskatten du har.

Hvis du ikke kjører noe i yrket, vil dermed hele beløpet være skattepliktig.

Hvor mye skatt du får kan du også beregne i kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Her er et par eksempler på hvordan skatten blir:

  Eksempel 1 Eksempel 2
Lønnsinntekt før fast kjøregodtgjørelse 600 000 450 000
Fast kjøregodtgjørelse 50 000 50 000
Kilometer kjørt i yrket 12 000 5 000
Dette gir en skattefri kjøregodtgjørelse på 47 400 20 250
Skattepliktig overskudd kjøregodtgjørelse 2 600 29 750
Skatt på overskudd 1 149 10 472
Netto kjøregodtgjørelse etter skatt 48 851 39 528

 

Bilkalkulatorer:

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har. Gjelder for skatteårene 2012 og 2013.

Privatleie av bil
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie eller eie bilen over en treårsperiode.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.