Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

23 av 27 private boligselgere som Forbrukerrådet har snakket med, er fornøyde med salget.

Forbrukerrådet har nylig gjennomført en undersøkelse blant 27 av dem som solgte boligen sin privat i løpet av fjoråret.

Ifølge Forbrukerrådet oppgir 23 av 27 spurte boligselgere at de er fornøyde med hvordan salget gikk.

21 ville gjort det igjen

To av de spurte var misfornøyde med salget, mens to ikke opplevde det som forskjellig fra boligsalg via megler.

Videre oppga 21 at de ville solgt privat en gang til, to sa de ikke ville gjort det en gang til, mens fire gav et mer betinget svar.

21 av de spurte sa de ville anbefalt andre å selge privat.

Boligselgerne anslo at de brukte alt fra ti timer til fem dager på selve jobben, og alle gjorde jobben med kontrakt og oppgjør gjennom megler, bank eller advokat.

Bare svar fra en tredjedel

Forbrukerrådet tok kontakt med tilsammen 81 private boligselgere, mens bare omlag en tredjedel svarte på undersøkelsen.

Ifølge fagdirektør i Forbrukerrådet, Torgeir Øines, er det ikke uvanlig at man bare sitter igjen med en tredjedel av bruttoutvalget i en telefonundersøkelse.

- Trygt å selge selv

Forbrukerrådet konkluderer med at hvis man får hjelp til oppgjøret og de formelle sidene av transaksjonen fra en profesjonell tredjepart, og samtidig innhenter en tilstandsrapport og henter inn opplysninger, er det like trygt å selge selv som å gjøre det på annen måte.

Andelen private boligsalg har vært nærmest forsvinnende liten her til lands - bare omlag to prosent har benyttet seg av muligheten til å selge boligen sin selv uten bruk av megler.

Blant annet skyldes dette at private boligselgere ikke hadde lov til å annonsere boligen sin på Finn og de andre største nettportalene før i januar i fjor.

Men det har også vært en del skepsis til om det er like trygt å selge bolig privat som med bruk av megler.

Harde fronter

Ikke minst har det vært harde fronter mellom Forbrukerrådet og NEF i denne saken.

NEF har en rekke ganger pekt på at det er paradoksalt at Forbrukerrådet for få år siden krevde strengere krav og plikter til meglerstanden - nettopp for å styrke forbrukervernet - mens forbrukermyndighetene nå er opptatt av å formidle at det for de fleste er trygt å selge uten megler.

- Ikke overraskende

Finn Tveter synes ikke det kommer så mye nytt frem i Forbrukerrådets undersøkelse.

- Jeg synes ikke det er rart at de som har tatt valget om å selge privat, også sier de er fornøyd like etter at salget er gjennomført. Men det kommer jo ikke frem om det ble et optimalt salg for boligselgeren - som boligselger vil man både få mest mulig igjen for boligen og unngå konflikter i etterkant av salget, sier Tveter.

Han understreker at han selvsagt mener at privat boligsalg skal være et alternativ for dem som vil.

- Men det er en grunn til at vi har fått en treårig utdannelse for eiendomsmeglere. Derfor synes jeg det er litt drøyt å si at privat boligsalg ikke er en risikosport. Jeg vil i hvert fall anbefale mine barn å bruke en nøytral mellommann ved et boligsalg, sier Tveter.

Forbrukerrådet: - Vær våken

Øines i Forbrukerrådet sier det er umulig å si noe sikkert om hva som lønner seg mest av å selge privat eller bruke megler.

- Da måtte man ha solgt det samme objektet to ganger, og det er ikke praktisk mulig. Det eneste man kan si noe sikkert om, er at man sparer kostnader ved ikke å bruke megler. Og den enkelte må selv vurdere om han tror han vil få mer igjen ved å bruke megler ved salg, sier Øines.

-Dere slår fast i overskriften på nettsidene deres at privat boligsalg ikke er risikosport, men har bare snakket med selgerne i undersøkelsen?

-Det ville også vært interessant å høre hvordan kjøperne har opplevd salget, men vi har altså ikke gjort det foreløpig. Det er verdt å merke seg at kjøper skal være våken, og etterspørre de samme opplysningene og tilstandsrapport på boligen uansett om man kjøper privat eller gjennom megler. Vi tror kanskje kjøperne er ekstra på vakt når selgeren gjør salgsjobben selv, sier Øines i Forbrukerrådet.

 

Les mer om eiendomsmeglere:

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Eiendomsmegling

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler?

Klage på eiendomsmeglere

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.