Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tollkvoten: Her er en oversikt over kvotebestemmelsene ved utførsel og innførsel i Norge.

Denne artikkelen blir holdt oppdatert her.

Innenfor tollkvoten kan du fordele varene på mange måter. For alkoholholdige drikkevarer har du i praksis fire valg, hvis du er over 20 år. 18-åringer kan ikke innføre brennevin, slik at de har bare to valg. Se lengre ned i artikkelen.

24-timers regelen

Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av 6.000 kroner toll- og avgiftsfritt. Har du vært ute av Norge i mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil 3.000 kroner. Innenfor disse beløpsgrensene må naturligvis også tollkvoten for alkohol, tobakk, etc inkluderes.

Men for å kjøpe alkohol og røyk taxfree må du ha oppholdt deg minst 24 timer ute av Norge.

Men for å kjøpe alkohol og røyk i butikker i utlandet inkludert avgifter (ikke taxfree) er det ingen krav om 24 timer. Dette gjelder typisk ved dagsturer til Sverige hvor man kjøper alkohol på Systembolaget.

Du kan ta med deg alkohol eller tobakksvarer innenfor tollkvoten såfremt du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt i et EU/EØS-land. Men også et slikt innkjøp «spiser» av kvoten. Du har kun én kvote.

Tax-free-kalkulator

Du kan få beregnet hvor mye du kan ta med deg inn i landet ved hjelp av taxfreekalkulatoren. Den gir deg kvoten for én person, eller flere samlet, ut fra en rekke opplysninger du legger inn i kalkulatoren.

Taxfree-kvoten når du er over 20 år

I tillegg til kvotene under kan du bytte ut tobakkskvoten med 1,5 liter øl eller vin. Hvis du for eksempel bruker alternativ fire, kan du øke fra 5 liter øl til 6,5 liter. Forutsatt altså at du ikke bruker tobakkskvoten.

Har du fylt 20 år har de fire alternativer:

Alternativ A: 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl
Nærmere spesifisert:
1 liter brennevin (over 22 % - maks 60 %)
1,5 liter vin mellom 2,5 % og 22 %
2 liter øl over 2,5 % (gjelder også sterkøl over 4,7 %) eller rusbrus over 2,5 %, men maks 4,7 %.

Alternativ B: 1 liter brennevin, 3,5 liter øl
Nærmere spesifisert:
1 liter brennevin (over 22 % - max 60 %)
3,5 liter øl over 2,5 % (gjelder også sterkøl over 4,7 %) eller rusbrus over 2,5 %, men maks 4,7 %.

Alternativ C: 3 liter vin og 2 liter øl
Nærmere spesifisert:
3 liter vin mellom 2,5 % og 22 % og 2 liter øl over 2,5 % (gjelder også sterkøl over 4,7 %) eller rusbrus over 2,5 %, men maks 4,7 %.

Alternativ D: 5 liter øl
Nærmere spesifisert:
5 liter øl over 2,5 % (gjelder også sterkøl over 4,7 %) eller rusbrus over 2,5 %, men maks 4,7 %.

Velg mellom tobakkskvote eller ytterligere vin/øl
Uansett alternativ over kan du i tillegg ta med 200 gram sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarettpapir. Eeller du kan  bytte ut dette med 1,5 liter øl eller vin eller rusbrus.

Alkoholkvoten kan derimot ikke byttes til tobakk.

Du kan ta med 10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer (ikke hund og kattemat).

To personer kan dele på en tre-liters vin. Tilsvarende kan to (eller flere) dele på for eksempel en 10 liters tønne med øl. Det er ikke lov å ta inn brennevin med mer enn 60 volumprosent alkohol.

Taxfree-kvoten når du er mellom 18 og 20 år

Alternativ A: 3 liter vin og 2 liter øl
Nærmere spesifisert:
3 liter vin mellom 2,5 % og 22 %
2 liter øl over 2,5 % (gjelder også sterkøl over 4,7 %) eller rusbrus over 2,5 %, men maks 4,7 %.

Alternativ B: 5 liter øl
Nærmere spesifisert:
5 liter øl over 2,5 % (gjelder også sterkøl over 4,7 %) eller rusbrus over 2,5 %, men maks 4,7 %.

Velg mellom tobakkskvote eller ytterligere vin/øl
Uansett alternativ over kan du i tillegg ta med 200 gram sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer, og 200 blad sigarettpapir. Eeller du kan  bytte ut dette med 1,5 liter øl eller vin eller rusbrus.

Alkoholkvoten kan derimot ikke byttes til tobakk.

Du kan ta med 10 kg til sammen av kjøtt og kjøttvarer, ost og fôrvarer (ikke hund og kattemat).

To personer kan dele på en tre-liters vin. Tilsvarende kan to (eller flere) dele på for eksempel en 10 liters tønne med øl.

Taxfree-kvoten når du er mellom 12 og 18 år

For å ta inn kjøttvarer må barna være over 12 år. Se avsnitt lengre ned for beløpsgrensene.

Taxfree-kvoten når du er under 12 år

Barn under 12 år kan bare ta med seg mineralvann- sjokolade- og sukkervarer. Se avsnitt lengre ned for beløpsgrensene.

Beløpsgrensene i taxfree-kvoten

I tilfeller hvor verdigrensen på 6.000/3.000 kroner overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Men hvis verdien av én vare overstiger denne grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet.

Varer som utgjør et hele, kan ikke deles og innføres over flere reiser, eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn 6.000/3.000 kroner. Kan du ikke dokumentere verdien, for eksempel ved kvittering, skal den fastsettes skjønnsmessig av Tollvesenet.

Reparasjon av varer i utlandet, også reparasjon av kjøretøy, omfattes av verdigrensen på 6.000/3.000 kroner. Dersom verdien på reparasjonen overstiger verdigrensen på 6.000/3.000 kroner, plikter du å betale eventuell toll og avgift for hva hele reparasjonen kostet.

Reparasjoner av varer i utlandet omfattes også av verdigrensen.

Maksimal mengde i normale drivstofftanker er 600 liter. I tillegg kan motorvogner og motorsykler til privat bruk ta med inntil 10 liter på godkjent reservekanne

Med Smuglerkalkulatoren kan du se hva boten blir for å ta inn for mye.

 

Les mer om tollbestemmelser

Varer du kan fortolle

Utførsel

Hvis du blir tatt i tollen

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale med forenklet tollbehandling.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Eksterne sider:

Tollregler
Les mer om reglene på toll.no.

Tollforskriften
Les tollforskriften på Lovdata.