Det er en bråstopp i norsk økonomi, som vil medføre en kraftig reallønnsnedgang til neste år.  

SSB har utviklet nye prognoser for en rekke tall for norsk økonomi i årene fremover. I tillegg til koronaproblemer får også oljeprisfallet effekt (som henger sammen) på den økonomiske utvikingen. Den viser at selv om lønnsutviklingen blir dårlig i 2020 og og 2021 vil den disponible intekten øke samlet sett i 2020 og 2021. Så alle som beholder jobben (det er tross alt de fleste) vil på ingen måte

De som får smellen er de som blir arbeidsldige. Blir du arbeidsledig får du nå 71 prosent av inntekt opp til 600.000 kroner (normalt 62,4 prosent). Arbeidsledigheten vil bli vesentlig større enn hva den ellers ville vært. Det forventes at arbeidsledigheten stiger til 6 prosent som et årsgjennomsnitt for 2021. Ikke så lagt unna en tredoblig fra februar i år.

Les mer om dagpenger, og hva du kan få.

Se også guide til permittering.

Etter prognosene får vi en reallønnsøkning på 0,8 prosent i 2020. I 2021 blir det verre med en reallønnsnedgang på 1,8 prosent. Men en reallønnsnedgang betyr ikke nødvendigvis en nedgang i den disponible inntekten. 

Spådommene for den økonomisk utviklingen.

 Tall for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's seneste prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall, som ble lagt frem 24.april. Utviklingen i lønn, rente, og inflasjon er nøkkelpunktene for å beregne utviklingen i din disponible inntekt.  Nå er det slett ikke sikkert at dette slår til, også spådommer fra makroanalytikere bommer ofte.

Renten som oppgis av SSB er den gjennomsnittlige utlånsrenten med pant i boligen. Det er endringene i nivået som er viktig her. Spådommen er at den gjennomsnittlige rentenivået vil være 0,70 prosentpoeng lavere i 2021 enn i 2019. 

Spådommer: 2020 2021 2022 2023
Gjennomsnittlig rente i 2019 3,00%
Gjennomsnittlig rente 2,60% 2,30% 2,50% 2,60%
Inflasjonsforutsetning 1,20% 3,40% 1,90% 2,20%
Lønnsendring i % person 1 2,00% 1,60% 3,60% 3,60%
Lønnsendring i % person 2 2,00% 1,60% 3,60% 3,60%
Reallønnsendring 0,80% -1,80% 1,70% 1,40%

Slik blir den privatøkonomiske utviklingen

Ved hjelp av Fremtidsøkonomikalkulatoren har vi beregnet konsekvensene av disse spådommene.

Vi har tatt utgangspunkt i en husholdning med inntekter på 700.000 kroner, og 400.000 kroner.

I tabellen nedenfor har vi sett på hvordan den disponible inntekten utvikler seg med tre forskjellige gjeldsnivåer:

  • Null gjeld
  • To ganger inntekten - 2,2 millioner kroner
  • Fire ganger inntekten - 4,4 millioner kroner

Vi har forutsatt at 40 prosent av inntekten brukes til utgifter der prisstigningen har betydning.

Det er ikke nivået på den disponible inntekten som er poenget her, men hvilken endring som skjer på grunn av forutsetningene for lønnsvekst, inflasjon, og boligrente. Spådommene gjelder for årene 2020 til 2023.

Det er de som har mye lån som  får best utvikling i den disponible inntekten. På grunn av de kraftige rentefallet i boliglånsrenten vil rentebesparelsen sørge for at den disponible inntekten øker. Selv i 2021 med en reallønnsnedgang på 1,8 prosent vil den disponible inntekten for de med mest lån øke med 2,0 prosent takket være rentenedgangen.

De som har lite eller ingen gjeld får lavere disponibel inntekt i 2021. Men i 2022 og 2023 er spådommen at det blir en mer normal økning i den disponible inntekten.

Null i gjeld 2020 2021 2022 2023
Sum lønnsendring 22 000 17 952 41 038 42 516
Skatteendring 8 828 7 293 16 673 17 273
Endring i renteutgifter 0 0 0 0
Økning i andre kostnader 5 280 15 259 8 817 10 403
Sum endring i disponibel inntekt 7 892 -4 600 15 548 14 840
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 2,20% -1,30% 4,30% 3,90%
2,2 millioner i gjeld 2020 2021 2022 2023
Sum lønnsendring 22 000 17 952 41 038 42 516
Skatteendring 10 764 8 811 15 661 16 767
Endring i renteutgifter -8 800 -6 600 4400 2 200
Økning i andre kostnader 5 280 15 259 8 817 10 403
Sum endring i disponibel inntekt 14 756 481 12 160 13 145
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 4,80% 0,10% 3,80% 3,90%
4,4 millioner i gjeld 2020 2021 2022 2023
Sum lønnsendring 22 000 17 952 41 038 42 516
Skatteendring 12 700 10 329 14 649 16 261
Endring i renteutgifter -17 600 -13 200 8800 4 400
Økning i andre kostnader 5 280 15 259 8 817 10 403
Sum endring i disponibel inntekt 21 620 5 563 8 772 11 451
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 8,40% 2,00% 3,10% 3,90%

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Ved en endring i lønnsnivået vil endringen stort sett være forholdsmessig i forhold til de to inntektene som er brukt ovenfor. Når lønnsøkningen skjer i et område med høyere trinnskatt, blir økningen i den disponible inntekten mindre. 

Fremtidsøkonomikalkulatoren

Fremtidsøkonomikalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn forskjellige lønnsnivåer, legge inn 1 eller 2 personer, og spådommer for utviklingen i lønn, rente, og inflasjon. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens). Kalkulatoren tar hensyn til skattenivået på lønnen.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for dette året. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi kan du sammenligne dette året med fjoråret, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

I kalkulatoren Konsekvensberegninger for privatøkonomien kan du regne på endringer innen samme skatteår. I tillegg til endringene som du kan gjøre her, kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, andre energikostnader og drivstoffpriser.

Se også:

Konjunkturtendensene
SSB gir ut konjunkturtendensene for Norge og utlandet fire ganger i året.

Kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Din Økonomi
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Her sammenlignes dette året med fjoråret, slik at du kan se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.