Økte boligverdien gir bedre sikkerhet for boliglånet, noe som gir deg flere muligheter for billigere lån.

Det er mange renteskiller avhengig av hvor mye du låner opp på boligen. Bankene har ulike regler for hvilken sikkerhet som gir et bestemt rentenivå. Skillet går fra 60 prosent av markedsverdi, med step på 5 prosentpoeng opp til 85 prosent.

Mange långivere skiller nå ikke på renten ved lån opp til 75 prosent av markedsverdi (for rammelån er grensen 70 prosent). Toppen av skalaen går altså opp til 85 prosent. Hvis den banken du bruker i dag har et skille på 75 prosent, og det opprinnelige lånet lån innenfor dette, vil ikke en verdistigning ha noen betydning i den banken. Men det kan åpne seg muligheter i andre banker.

Ofte vil det beste boliglånstilbudet kreve at du er innenfor 60 prosent av markedsverdi. Da kan en verdistigning gjøre at du kommer deg innenfor dette kravet. Her kan du se hvilke långivere som er de beste på en rekke forskjellige lånebeløp.

Dette har boligprisene steget med de siste årene

Kjøpte du en enebolig i 2009 har den gjennomsnittlig steget med 42 prosent, en leilighet har steget med 66 prosent, en delt bolig har steget med 49 prosent.

Hvis boligen ble fullfinansiert i 2009 vil nå alle typer boliger være så godt under grensen for 75 prosent av markedsverdi. Gjennomsnittlig kommer de fleste boligene innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Du kan sjekke lånealternativene med Finn billigste boliglån.

År Enebolig Delt bolig Leilighet Alle
2009 1,3 % 2,1 % 3,2 % 2,7 %
2010 7,5 % 9,7 % 8,3 % 8,3 %
2011 6,5 % 8,0 % 9,9 % 9,0 %
2012 5,6 % 6,4 % 8,5 % 7,7 %
2013 4,6 % 4,7 % 5,2 % 4,9 %
2014 2,9 % 2,1 % 2,1 % 2,3 %
2015 5,7 % 4,8 % 7,0 % 9,6 %
2016 7,0 % 9,0 % 16,0 % 10,0 %

Hvor mye boligprisene har steget vil variere fra distrikt til distrikt. Dessuten er det ikke sikkert at akkurat din bolig har fulgt den gjennomsnittlige verdistigningen. Du kan sjekke gjennomsnittlig verdiendring i 11 distrikter i landet med Boligprisutviklingskalkulatoren.

Dette kan du få ut av en verdistigning

En verdistigning på boligen gir deg flere muligheter for å få billigere lån.

Billigere lån i egen bank

Du kan få billigere lån fordi du har kommet deg innenfor en sikkerhetsgrense som banken bruker. Du kan også stille sterkere i en rentediskusjon med banken ved at du viser til bedret sikkerhetsmargin. I mange banker har de «fra-renter». Det betyr at banken setter renten individuelt, med et gulv på renten. Hvis du ligger over den laveste renten, vet du at du har mer å gå på i den banken.

Flere finansieringsalternativer

Jo bedre sikkerhet du har, jo flere alternativer har du blant boliglånstilbyderne. Fra du er innenfor 85 prosent av markedsverdien øker antall boliglånstilbydere ved hvert 5 prosentpoeng bedring av sikkerheten. Dette øker sannsynligheten for å få billigere lån enn det du har. Kommer du innenfor 60 prosent har du så godt som alle alternativer åpent.

Kan inkludere dyrere lån i boliglånet

En verdistigning på boligen gir også større muligheter til å få lavere rente på andre lån du har. Har du for eksempel forbrukslån, eller kredittkortgjeld vil det lønne seg å bruke boligen for å få ned renten. Her vil rentebesparelsen være stor, siden effektive renter på over 20 prosent er vanlig.

Selv om du slår sammen boliglånet med andre lån, kan du betale like mye i avdrag på den delen som inkluderes i boliglånet. Inkluderer du for eksempel et billån som skal betales ned på 7 år, kan du øke terminbetalingen på boliglånet slik at du samlet sett betaler like mye i avdrag som før.

Eksempel på besparelse

Her har vi lagt et eksempel på hvor mye økt boligverdi kan bety. På grunn av en stor økning i boligverdien vil boliglånet ligge innenfor god sikkerhet I tillegg vil bpåe et forbrukslån, og et kredittkortlån kunne gå innenfor god sikkerhet.

Type lån Restgjeld Lavere rente Spart
Boliglån 2 500 000 0,75% 18 750
Forbrukslån 130 000 12,00% 15 600
Kredittkort 60 000 20,00% 12 000
Sum spart     46 350

I dette eksemplet ville det gitt en besparelse på 46.350 kroner.

 

Se også:

Les mer om boliglån

Sikkerhetens betydning for boliglån

Kalkulatorer:

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 80 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Forbrukslånskalkulator
Forbrukslån er lån som gis uten noen form for tilleggssikkerhet. Det er derfor renten også er de høyeste blant vanlige lån. Vi har sett på lånegiverne som satser spesielt på usikrede lån.