Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website
Gjør økonomiske beregninger med Smarte Pengers kalkulatorer. (foto: Scanstock)

På smartepenger.no finner du den største samlingen av kalkulatorer på nettet. Alle er oppdatert med de siste regelendringene.

Under finner du en komplett oversikt for kalkulatorer som er laget av Smarte Penger. Du finner lenker til hver enkelt kalkulator lenger ned på siden. Du kan også gå inn på de forskjellige temaoversiktene for kalkulatorene, der du ser en kort beskrivelse av hver enkelt.

Kalkulatorene kan hjelpe deg med en rekke forskjellige beregninger. For eksempel med å beregne hva du skal betale i skatt i 2022, hva et sparebeløp vokser til, eller hvor mye du kan låne.

Kalkulatorene kan også hjelpe deg med å forklare hvordan ting henger sammen. For eksempel hvordan oljefondet vokser, eller hvor stor andel avgifter drivstoffprisen består av.

Det er også en flere kalkulatorer som hjelper deg med fremtidsberegninger. For eksempel Konsekvensberegninger for privatøkonomien, Fremtidsøkonomikalkulator (beregner flere år fremover), eller Lynbudsjettkalkulator.

Hva som er en kalkulator og en markedsoversikt kan flyte litt over i hverandre. En markedsoversikt, som også gjør noen beregninger kan kalles en markedskalkulator, for eksempel boliglånskalkulatoren og høyrentekalkulatoren. Disse kombinasjonskalkulatorene er tatt med i denne oversikten. Se ellers Markedsoversikten.

Om bruken av kalkulatorene
Kalkulatorene har noen fellestrekk. Feltene du kan legge inn i er farget grå. Felt som blir beregnet av kalkulatoren er blå, eller uten farge. Du kan bevege deg nedover i feltene ved å bruke tab-knappen, eller musa.

Alle beregnede felt blir rekalkulaert med en gang du forlater et felt.

Kalkulatorer etter tema

Du kan også gå inn på de forskjellige temaoversiktene for kalkulatorene, der du det er kort beskrivelse av hver enkelt kalkulator.

Bilkalkulatorer

Boligkalkulatorer

Ferie og reisekalkulatorer

Forsikringskalkulatorer

Jobbkalkulatorer

Lånekalkulatorer

Pensjonskalkulatorer

Skattekalkulatorer

Sparekalkulatorer

Diverse kalkulatorer

Samlet oversikt over alle kalkulatorer

Oversikten er delt inn i temaer, med lenke direkte til kalkulatoren.

Bilkalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Bilavgifter på nye biler
Bilabonnement: Sammenligning av bilabonnement med privatleasing
Bilavgifter på bruktbilimporterte biler
Bildelingskalkulator
Bilkjøpskalkulator
Bilkostnadskalkulator brukt bil
Bilkostnadskalkulator ny bil
Billånskalkulator
Bilmodellvalgkalkulator
Beregn bruktbilverdi
Bilutleiekalkulator egen bil
Co2-utslipp bil
El-bilkalkulator
Drivstoffavgiftskalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Fordeling av bilkostnader på tur
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Promillekalkulator
Kjøreskolekalkulator
Privatleiekalkulator bil
Boligkalkulatorer
Belåning av borettslagsleiligheter
Boligformuekalkulator
Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Dette må du ha spart for å kjøpe bolig
Boligprisutviklingskalkulator
Boligprisutvikling kvartalsvis
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Eie eller leie-kalkulator
Eiendomsmeglerkalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Flyttekostnadskalkulator
Formuesskatt og boligverdier
Fyringskalkulator
Gevinstberegning av bolig
Hyttelønnsomhetskalkulator
Hytteutleiekalkulator
Innboverdsettelseskalkulator
Leieprisforventningskalkulator
Lyspærekalkulator
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Solcellepanel: Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Strømpriskalkulator
Strømsparekalkulator: Lyspærer
Strømsparekalkulator: Nattsenking
Strømsparekalkulator: Sparedusj
Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Tomtefestekalkulator
Uleieboligkalkulator
Utleiefinansieringskalkulator
Vannmålerkalkulator
Varmepumpekalkulator
Varmepumpevalg
Varmepumpe: Lønner det seg der du bor
Diverse kalkulatorer
Arvefordelingskalkulator
Båtkalkulator
Din bedrift: Optimal fordeling av lønn og utbytte
Hvor mye er du verdt?
Hvor raskt blir du millionær?
Inflasjon- og lønnsutvikling
Inflasjonsjusteringskalkulator
Inflasjonskalkulator
Inkassokalkulator
Kredittkortkalkulator
Lønner det seg å investere?
Lyspærekalkulator
Mobildatakalkulator
Mobilkalkulator utenlands
Livsoppholdskalkulator
Oljefondkalkulator
Oljepriskalkulator
Skilsmisse-kalkulator
Smuglerkalkulator
Småutgiftskalkulator
Testamentkalkulator
Valuta: Økonomisk effekt av valutaendring for deg
Ferie og reisekalkulatorer
Båtkalkulator
Feriekostnadskalkulator
Feriepengekalkulator
Fordeling av bilkostnader på tur
Fritidskostnadskalkulator
Lavest reisekostnader med fly eller kjøre bil?
Mobilkalkulator utenlands
EuroBonus-kalkulator
Smuglerkalkulator
Svenskehandelskalkulator
Taxikalkulator
Tollkalkulator
Tollkvotekalkulator
Valutaomregner
Valuta: Økonomisk effekt av valutaendring for deg
Forsikringskalkulatorer
Bilbonuskalkulator
Dødssannsynlighetskalkulator
Egenandelskalkulator
Forsikringsbehovskalkulator
Innboforsikringskalkulator hytte
Innbokalkulator
Test av barneforsikring
Test av behandlingsforsikring / helseforsikring
Test av bilforsikring
Test av innboforsikring
Test av husforsikring
Test av Kritisk Sykdom / Alvorlig Sykdom
Test av reiseforsikring
Uførepensjonskalkulator
Uførerente-kalkulator
Yrkesskadeerstatningskalkulator
Jobbkalkulatorer
Ansattkostnadskalkulator
Dagpengekalkulator
Dagpengetapkalkulator
Deltidskostnads-kalkulator
Feriepengekalkulator
Feriekostnadskalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator
Foreldrepengerkalkulator
Fritidskostnadskalkulator
Hvor stort lån dekker inntekten
Inflasjon- og lønnsutvikling
Innskuddspensjonskalkulator
Innskuddspensjon og spareprofil
Innskuddpensjon - verdi av
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Livsinntektskalkulator
Marginalskattkalkulator
Pendlerkalkulator
Pensjonsverdikalkulator
Reisefradragskalkulator
Rente- og lønnsendringskalkulator
Skatteberegning 2017
Skatteberegning 2018
Skatteberegning 2019
Skatteberegning 2020
Skatteberegning 2021
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Så lenge må du jobbe
Kjøpskalkulatorer
Bilkjøpskalkulator
Bilmodellvalgkalkulator
Butikkfinansieringskalkulator
Dagligvarebonuskalkulator
Importkalkulator netthandel
Inkassokalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Mobiltelefonkjøpkalkulator
Rabattkalkulator
SAS EuroBonus-kalkulator
Smuglerkalkulator
Småutgiftskalkulator
Svenskehandelskalkulator
Tollkalkulator
Taxikalkulator
Økonomisk effekt av valutaendring
Lånekalkulatorer
Annuitetslån og renteendring
Annuitetslånskalkulator - månedlig
Annuitetslånskalkulator
Belåning av borettslagsleiligheter
Billånskalkulator
Boliglånskalkulator
Butikkfinansieringskalkulator
Byggelånskalkulator
Finn beste forbrukslån
Forbrukslånkalkulator
Hvor mye kan du låne
Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Hvor stort lån dekker inntekten
Kredittkortkalkulator
Kreditoravtalekalkulator
Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kredittscorekalkulator
Lån med restverdi
Lånebehov ved kjøp av bolig
Lånebehov: Risikoanalyse ved flytting
Låneendringskalkulator
Lånesamlingskalkulator
Mellomfinansieringskalkulator
Når blir jeg gjeldfri
Overkurs og underkurs kalkulator
Rammelånskalkulator
Refinansieringskalkulator
Rente- og lønnsendringskalkulator
Renteberegning på dagsbasis
Renteendringskalkulator
Rentefradragskalkulator
Renteutviklingskalkulator
Serielånkalkulator
Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Stipendreduksjonskalkulator
Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Trapperentelånkalkulator
Valutalånkalkulator
Pensjonskalkulatorer
Alderspensjon gammel ordning
Innskuddspensjonskalkulator
Innskuddspensjon og spareprofil
Innskuddspensjon - verdi av
IPS - Lønnsomhetskalkulator
Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Livsinntektskalkulator
Meravkastningskalkulator
Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Pensjonspoengkalkulator
Pensjonssparekalkulator
Pensjonsverdikalkulator
Spareverdikalkulator
Uføretrygdkalkulator
Planleggingskalkulatorer
Beregn din økonomiske fremtid
Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Din Økonomi 2018
Hvor mye kan du låne
Lynbudsjettkalkulator
Lønner det seg å investere?
Skatte- og avgiftskalkulatorer
Aksjebeskatningskalkulator
Aksjegevinst - skattenivå
Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Alkoholavgiftkalkulator
Bilavgifter på bruktimporterte biler
Bilavgifter på nye biler
Bilutleiekalkulator egen bil
Boligutleie - skatt på utleie via Airbnb
Finn den egentlige lønnsinntekten fra skattelistene
Drivstoffavgiftskalkulator
Eiendomskattekalkulator for Oslo
Eiendomsskattkalkulator
Firma- eller privateid bil
Firmabilskattkalkulator - yrkesbil
Firmabilskattkalkulator
Formuesskatt og boligverdier
Formuesskattekalkulator
Hytteskattkalkulator
Innboverdsettelseskalkulator
Kjøpsmarginalskattekalkulator
Kjøregodtgjørelseskalkulator
Marginalskattkalkulator
Merverdiavgiftskalkulator
Mobilskattkalkulator
Nord-Norge kalkulator
Oppregulering av inngangsverdi
Pendlerkalkulator
Pensjonsskattekalkulator 2011
Pensjonsskattekalkulator 2012
Pensjonsskattekalkulator 2013
Pensjonsskattekalkulator 2014
Pensjonsskattekalkulator 2015
Pensjonsskattekalkulator 2016
Pensjonsskattekalkulator 2017
Pensjonsskattekalkulator 2018
Pensjonsskattekalkulator 2019
Pensjonsskattekalkulator 2020
Pensjonsskattekalkulator 2021
Pensjonsskattekalkulator 2022
Regnskapsligning av bolig
Reisefradragskalkulator
Rentefradragskalkulator
Restskattkalkulator
Skattberegning 2018 sammenlignet med 2017
Skattberegning 2019 sammenlignet med 2018
Skattberegning 2020 sammenlignet med 2019
Skattberegning 2021 sammenlignet med 2020
Skattberegning 2022 sammenlignet med 2021
Skatte- og avgiftsberegning 2016
Skatte- og avgiftsberegning 2017
Skatte- og avgiftsberegning 2018
Skatte- og avgiftsberegning 2019
Skatte- og avgiftsberegning 2020
Skatte- og avgiftsberegning 2021
Skatteberegning 2008
Skatteberegning 2009
Skatteberegning 2010
Skatteberegning 2011
Skatteberegning 2012
Skatteberegning 2013
Skatteberegning 2014
Skatteberegning 2015
Skatteberegning 2016
Skatteberegning 2017
Skatteberegning 2018
Skatteberegning 2019
Skatteberegning 2020
Skatteberegning 2021
Skatteberegning 2022
Skatteberegning for lønnsmottakere 2012
Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Skatteberegning for lønnsmottakere 2015
Skatteberegning for lønnsmottakere 2016
Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Skatteberegning for lønnsmottakere 2021
Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Skattetrekkskalkulator
Tobakksavgiftskalkulator
Utbyttebeskatningskalkulator
Sparekalkulatorer
Aksjefondsparingskalkulator
Aksjesparekonto-lønnsomhetskalkulator
Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Barnesparingskalkulator
Black Scholes kalkulator
Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Dette må du ha spart for å kjøpe bolig
Brukskontokalkulator
BSU-kalkulator
BSU-lønnsomhet
Fondskontokalkulator
Fondsporteføljekalkulator
Gearingkalkulator
Gjennomsnittsavkastningskalkulator
Gullkalkulator
Hva vokser et sparebeløp til
Hvor høy aksjeandel tåler du
Hvor mange år varer sparebeløpet
Hvor mye må du spare
Hvor raskt blir du millionær?
Hvor raskt dobler pengene seg?
Høyrentekalkulator
Innskuddspensjonskalkulator
IPS - Lønnsomhetskalkulator
IPS - Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Kostnadenes betydning i fond
Kredittrisikokalkulator
Lønner det seg å investere?
Meravkastningskalkulator
Mikrosparkalkulator
Nedtrappingskalkulator for aksjeandel
Næringseiendomskalkulator
Obligasjonskurskalkulator
Pensjonssparekalkulator
Spareverdikalkulator
Sparing til utbetalingsmål
Uleieboligkalkulator
Utbetaling av sparebeløp

Alle kalkulatorene er laget av Rune Pedersen for Smarte Penger. Har du noen spørsmål send en mail.