Så mye mindre får du å rutte med i måneden når renten går oppover igjen.

Selv om dette i første omgang kanskje ikke blir  så veldig merkbart på lommeboken for de fleste av oss, så vil flere og flere på litt sikt få merke at renten ubønnhørlig er på vei oppover.

Vi har tatt utgangspunkt i DnB Nors økonomiske spådommer, og regnet på hvordan rente- og lønnsutviklingen innvirker på innholdet i lommebøkene våre de neste tre årene.

Legg inn egne tall

Du kan også legge inn dine egne tall i kalkulatoren, og få vite mer om hvordan din personlige økonomi antas å bli de nærmeste årene. der finner du også forutsetningene for utviklingen i rente, lønn og inflasjon.

Det vi har valgt å se nærmere på i denne kalkulatoren, er endringene i den disponible inntekten fra år til år - altså hva du står igjen med etter at alle faste og nødvendige utgifter er betalt.

Endring i disponibel inntekt

Den disponible inntekten er altså den samlede husholdningsinntekten - i vårt eksempel 800.000 kroner - fratrukket skatt, renteutgifter og det vi har kalt «Andel inntekt til annet forbruk». Denne siste posten er lagt inn i kalkulatoren med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv.

Den første kolonnen - under 2011 - viser endring i disponibel inntekt fra 2010 til 2011. Tallene i 2012-kolonnen viser endring fra 2011 til 2012 osv.

Som man kan se av tabellen vil den antatte rentebanen føre til at man vil få ganske markant mindre å rutte med dersom man har har en gjeldsgrad på 3 - altså når gjelden er tre ganger husholdningens samlede inntekt - eller mer fra 2012.

Endring i disponibel inntekt
Gjeldsgrad 2011 2012 2013 2014
0,5 14 838 15 528 10 846 13 526
1 13 686 12 936 8 830 12 086
1,5 12 534 10 344 6 814 10 646
2 11 382 7 752 4 798 9 206
2,5 10 230 5 160 2 782 7 766
3 9 078 2 568 766 6 326
3,5 7 926 -24 -1 250 4 886
4 6 774 -2 616 -3 266 3 446

Økte renteutgifter

Vi har også regnet på hva spesifikt dagens renteendring kan komme til å bety for den enkeltes lommebok.

Her har vi tatt utgangspunkt i de samme gjeldsgradene som i tabellen over, men vi har sett på hva det betyr avhengig av hva slags inntektsgrunnlag husholdningene har.

For eksempel, har man en samlet inntekt på 600.000, og har en gjeldsgrad på 2,5 - altså en gjeld på to og en halv gang inntekten - så betyr dette en ekstra årlig renteutgift på 3.750 kroner.

Dette betyr altså en månedlig ekstrautgift for husholdningen i dette eksempelet på like over 300 kroner.

  Samlet husholdningsinntekt
Gjeldsgrad 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000
0,5 500 750 1000 1250 1500 1875
1 1000 1500 2000 2500 3000 3750
1,5 1500 2250 3000 3750 4500 5625
2 2000 3000 4000 5000 6000 7500
2,5 2500 3750 5000 6250 7500 9375
3 3000 4500 6000 7500 9000 11250
3,5 3500 5250 7000 8750 10500 13125
4 4000 6000 8000 10000 12000 15000

 

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.