Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Skal du kjøpe bruktbil bør du bruke flere kilder for å danne deg et bilde av bilens kvalitet. Dette er kildene du skal se på.

Det er to hovedtyper av bruksbilundersøkelser. Den ene typen baseres seg på hard facts, det vil si objektive tall for feil på bilen. Den andre baserer seg på hvor tilfredse bileierne er. På den førstnevnte typen er det nok DEKRA som gir ut den mest omfattende statistikken. På brukertilfredshet er det Autoindex-undersøkelsen som er den mest omfattende.

Hvilke bilmodeller som er best varierer

Det vil være forskjeller på hvilke biler og bilmodeller som kommer best ut fordi målingene har ulike kriterier. Men ved å se på flere undersøkelser er det klart lettere å danne seg et bilde av bilmerket og bilmodellenes kvalitet

På kvalitetsundersøkelser er det flere undersøkelser man kan se på. Her har vi satt opp en oversikt over de mest interessante undersøkelsene på dette området.

Temperaturforskjeller og hastighetsforskjeller mellom Tyskland, England og Norge kan gjøre at statistikkene får visse feilmarginer. Kjøring på autobahn i Syd-Tyskland er ikke det samme som kjøring i innenlandsnorge.

Biltester: Her finner du alle biltester som passer for norske forhold.

Bruktbilstatistikker:

DEKRA
DEKRA gir hvert år ut en bruktbilrapport som baserer seg på omtrent 15 millioner kjøretøykontroller. Dette er den største undersøkelsen som finnes i Europa. Undersøkelsen omfatter kun feil som har med bilens kvalitet å gjøre. Her kan du søke på alle bilmodeller selv.

ADAC
Dette er den tyske utgaven av NAF. Denne organisasjonen gir ut en statistikk som viser antall nødstopp, det er ikke en undersøkelse som viser antall feil på bilene. Statistikken baserer seg på utrykningsstatistikken på 4 millioner utrykninger blant organisasjonenes 16 millioner medlemmer.

TÜV
Det tyske kontrollorganisasjonen lager hvert år en omfattende statistikk basert på ca. åtte millioner kjøretøykontroller. Det blir oppgitt hvor mange prosent av bilene som har vesentlige mangler, og hvor mange kilometer de har kjørt. Bare de 10 beste i hver klasse er offentlig tilgjengelig.

Warranty Direct - Reliability Index
Statistikken blir laget ut fra alle reparasjonskostnader og påkostninger på verksted som Warranty Direct betaler for. Tallmaterialet er stort, og gir gode indikasjoner på hva man kan forvente av reparasjoner på en rekke bilmodeller. Her kan du søke på alle bilmodeller selv.

Les mer om DEKRA-undersøkelsen lenger ned på siden.

Kundetilfredshet

På dette området er Autoindex-undesøkelsen den klart mest omfattende, og som passer for norske forhold (2013-utgaven).

I undersøkelsen hentes det inn tilfeldig utvalgte personer (minst 100) fra eiere i Kjøretøyregisteret. Behandlingen av svarene i undersøkelsen, ca. 17.000 norske, har fulgt samme oppskrift.  

Svarene er delt inn i fire hovedkategorier: Selve bilen og kjøreopplevelsen (teller 40 prosent), forhandleren og opplevelsen rundt kjøpet (20 prosent), service på verkstedet (20 prosent) og lojalitet til merket (20 prosent).

Undersøkelsen omfatter:

 • Bileiere som har kjøpt bilen som ny.
 • Bileiere som har kjøpt bilen som brukt.
 • Bileiere med biler førstegangsregistrert i perioden 2009–2012.
 • Bileiere med biler som er førstegangsregistrert i perioden 2006–2008.

Svarene i tabellene er i en skala fra null til 1000, der 1000 er best.

AutoIndex er et samarbeid mellom Motor og bladene Vi Bilägare i Sverige, dansk Motor og konsulentfirmaet Loyalty Group.

I tabellen ser du hvilke plasseringer de forslkellige bilmerkene har hatt de siste to årene, og poengtallet for 2013. Her har toppen vært stabil de siste to årene. Lexus har de mest fornøyde kundene foran BMW og Audi.

Plass 2013 Plass 2012 Merke Poeng
1 1 Lexus 914
2 2 BMW 859
3 3 Audi 854
4 4 Toyota 853
5 5 Mercedes 853
6 6 Subaru 851
7 8 Volvo 832
8 10 Honda 832
9 7 Skoda 825
10 11 Renault 822
11 15 Kia 817
12 13 VW 817
13 14 Peugeot 810
14 19 Ford 804
15 9 Mazda 803
16 12 Mitsubishi 800
17 17 Citroën 800
18 21 Opel 798
19 16 Hyundai 796
20 20 Nissan 789
21 23 Suzuki 788
22 18 Saab 785
23 22 Fiat 761
    Gjennomsnitt 820

Kilde: NAF

DEKRA

Dette er den største undersøkelsen som finnes i Europa. Undersøkelsen omfatter kun feil som har med bilens kvalitet å gjøre. Selvforskyldte feil er luket ut.

For at en bilmodell skal komme på listen må minst 1.000 eksemplarer være kontrollert. Kontrollen er ikke altomfattende siden dette er en kjøretøykontroll. Den tar for seg det som kan ha sammenheng med trafikksikkerhet. Mekaniske feil uten sikkerhetsmessig betydning er ikke med.

Denne statistikken er delt inn i forskjellige kjørelengder. Dette er

 • 0 til 50.000 km
 • 50.000 til 100.000 km
 • 100.000 til 150.000 km

Undersøkelsen baserer seg altså ikke på bilens alder. Dette kan gi en skjevhet i form av at biler som kjører langt raskere når opp i f.eks 100.000 kilometer. Det medfører at disse bilene vil være yngre enn biler som kjører kort. Dette kan favorisere biler som Audi, BMW og Mercedes i en viss grad.

Karakterskalaen strekker seg fra 2 minus til 2 pluss. Det som er bestemmende for karakteren er feilfrekvensen på bilene. De beste 10 prosentene får 2 pluss, neste 20 prosent får 1 pluss, neste 40 prosent får null, neste 20 prosent får 1 minus, og de dårligste 10 prosentene får 2 minus.

Bilene blir også delt inn i forskjellige klasser:

 • Småbiler
 • Kompaktklassen
 • Mellomklassen
 • Store personbiler
 • SUV
 • Flerbruksbiler
 • Sportsbiler

Eksempler på antall feil

I oversikten har vi tatt med 12 eksempler for småbiler, kompaktkassen, mellomklassen, store personbiler og SUV. Dette er delt inn i de tre kjørelengdene med feil innen de tre klassene:

 • Ingen feil
 • Småfeil
 • Alvorlige feil

I tillegg til feilfrekvensen får du også opp detaljer om hva slags typer feil som er de dominerende på bilmodellen. Du finner også DEKRAs kommentarer til denne bilmodellen.

I denne oversikten har vi tatt med 12 av de mest solgte bilene innenfor forskjellige klasser. Her er det oppgitt prosentandelen som ikke har feil, har småfeil, og mer alvorligere feil. Grønt tall betyr at bilmodellen er bedre enn gjennomsittet (som står nederst i nederst i hver enkelt klasse).

Feilprosentene er også oppgitt for de tre kjørelengdene som brukes.

Småbiler 0 til 50.000 km 50.000 til 100.000 km 100.000 til 150.000 km
Bilmodell Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige
Audi A1 98,00% 1,10% 0,90% - - - - - -
Citroen C3 80,10% 12,10% 7,80% 59,70% 22,50% 17,80% 46,40% 28,40% 25,20%
Fiat Panda 79,00% 12,60% 8,40% 60,90% 22,60% 16,50% 50,10% 25,20% 24,60%
Ford Fiesta 85,30% 9,60% 5,10% 71,40% 18,10% 10,50% 55,70% 26,40% 17,90%
Ford Ka 90,30% 4,90% 4,80% - - - - - -
Honda Jazz 92,30% 4,30% 3,40% - - - - - -
Nissan Micra 85,60% 8,90% 5,50% 61,90% 22,00% 16,10% 46,70% 26,60% 26,70%
Opel Corsa 73,60% 15,20% 11,20% 55,50% 24,20% 20,30% 43,50% 28,00% 28,50%
Peugeot 207 85,50% 8,20% 6,30% 69,90% 16,10% 14,00% 59,50% 20,50% 20,00%
Reault Clio Type B 74,80% 13,60% 11,60% 51,90% 24,20% 23,90% 38,50% 29,80% 31,60%
Toyota Yaris 79,50% 15,00% 5,50% 65,70% 22,00% 12,30% 54,60% 27,80% 17,60%
VW Polo 80,50% 12,10% 7,40% 61,00% 21,10% 17,90% 47,30% 25,90% 26,80%
Gjennomsnitt 85,40% 8,80% 5,80% 64,60% 20,30% 15,10% 47,90% 27,60% 24,50%
Kompaktklassen 0 til 50.000 km 50.000 til 100.000 km 100.000 til 150.000 km
Bilmodell Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige
Audi A3 92,80% 4,70% 2,50% 82,50% 10,40% 7,10% 69,70% 16,50% 13,80%
BMW 1-serie 92,30% 5,20% 2,50% 82,30% 11,00% 6,70% 69,10% 18,60% 12,30%
Citroen C4 83,70% 9,80% 6,50% 67,90% 17,70% 14,40% 59,50% 20,30% 20,20%
Ford Focus 91,80% 5,00% 3,20% 78,60% 13,30% 8,10% 68,10% 19,30% 12,60%
Honda Cici F-modeller 92,30% 4,40% 3,30% 83,00% 10,10% 6,90% 75,00% 17,10% 7,90%
Hyundai i30 91,50% 5,60% 2,90% 81,20% 11,30% 7,50% - - -
Mazda 3 BK 90,30% 7,40% 2,30% 76,50% 16,30% 7,20% 59,50% 27,00% 13,50%
Mercedes A-klasse 89,40% 5,60% 5,00% 79,00% 9,90% 11,10% 70,80% 13,40% 15,80%
Mitubishi Lancer 84,50% 9,10% 6,40% 71,80% 15,80% 12,40% 55,80% 22,80% 21,30%
Toyota Auris 93,20% 4,40% 2,40% 88,00% 7,50% 4,50% - - -
Volvo S40/V50/S70 92,60% 5,30% 2,10% 83,40% 11,10% 5,50% 74,20% 16,20% 9,60%
VW Golf V 88,50% 7,00% 4,50% 80,20% 11,70% 8,10% 71,30% 16,60% 12,10%
Gjennomsnitt 89,50% 6,40% 4,10% 74,50% 14,60% 10,90% 58,10% 22,60% 19,30%
Mellomklassen 0 til 50.000 km 50.000 til 100.000 km 100.000 til 150.000 km
Bilmodell Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige
Audi A4 stv 89,50% 6,70% 3,80% 81,90% 11,10% 7,00% 69,20% 17,90% 12,90%
BMW 3-serie type 390/392 93,80% 3,70% 2,50% 86,50% 7,80% 5,70% 78,50% 12,40% 9,10%
Citroen C5 78,00% 14,50% 7,50% 65,60% 21,10% 13,30% 53,80% 27,70% 18,50%
Ford Mondeo 81,90% 11,90% 6,20% 69,50% 18,90% 11,60% 52,70% 27,10% 20,20%
Honda Accord 88,60% 6,40% 5,00% 78,00% 13,10% 8,90% 64,10% 20,40% 15,50%
Mazda 6 89,40% 6,00% 4,60% 76,10% 13,00% 10,90% 60,60% 21,40% 17,90%
Mercedes C-klasse 85,10% 8,20% 6,70% 72,60% 13,00% 14,40% 60,80% 17,10% 22,10%
Opel Vectra 84,90% 9,00% 6,10% 70,60% 17,00% 12,40% 57,60% 23,60% 18,80%
Skoda Octavia 90,80% 5,20% 4,00% 81,70% 10,80% 7,50% 71,70% 15,50% 12,80%
Subaru Legacy - - - 79,80% 13,70% 6,50% - - -
Toyota Avensis (trype 125) 91,00% 6,20% 2,80% 81,20% 12,70% 6,10% 71,50% 19,20% 9,30%
VW Passat 76,70% 13,00% 10,30% 65,10% 20,60% 14,30% 54,10% 25,90% 20,00%
Gjennomsnitt 91,80% 4,70% 3,50% 78,40% 12,00% 9,60% 63,20% 19,50% 17,30%
Store personbiler 0 til 50.000 km 50.000 til 100.000 km 100.000 til 150.000 km
Bilmodell Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige
Audi A6 94,30% 3,50% 2,20% 87,90% 8,00% 4,10% 81,70% 11,50% 6,80%
Audi A8 - - - 89,00% 6,40% 4,60% 81,30% 10,10% 8,50%
BMW 5-serie 92,80% 3,70% 3,50% 85,70% 7,80% 6,50% 74,90% 14,10% 11,00%
BMW 7-serie - - - 83,50% 11,90% 4,60% 70,90% 18,00% 11,10%
Mercedes CLS 93,10% 4,00% 2,90% 85,90% 7,40% 6,70% 73,90% 11,60% 14,50%
Mercedes E-klasse 91,40% 4,80% 3,80% 81,30% 9,10% 9,60% 71,50% 13,60% 14,90%
Mercedes S-klasse - - - 75,60% 15,10% 9,20% 63,30% 21,40% 15,30%
Skoda Superb - - - 72,30% 16,90% 10,80% 62,00% 22,00% 16,00%
Volvo S80/V70/XC70 (type S og T)) - - - 71,90% 15,50% 12,60% 61,40% 21,10% 17,50%
VW Phaeton - - - 89,10% 7,70% 3,20% 79,20% 12,90% 7,90%
Gjennomsnitt 93,70% 3,50% 2,80% 84,10% 8,80% 7,10% 73,70% 14,20% 12,10%
SUV 0 til 50.000 km 50.000 til 100.000 km 100.000 til 150.000 km
Bilmodell Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige Ingen feil Småfeil Alvorlige
Audi Q5 96,40% 1,70% 1,90% 93,00% 4,10% 2,90% - - -
BMW X3 90,80% 4,10% 5,10% 84,70% 7,00% 8,30% 77,10% 11,50% 11,40%
BMW X5 (type X70) 92,70% 5,60% 1,70% 88,00% 8,50% 3,50% 81,40% 12,40% 6,20%
Ford Kuga 94,00% 2,80% 3,20% 84,90% 9,10% 6,00% - - -
Kia Sorento 81,20% 12,70% 6,10% 64,00% 23,80% 12,20% 49,40% 28,60% 21,90%
Mercedes GLK 96,30% 2,30% 1,40% 92,30% 4,80% 2,90% - - -
Mitsubishi Outlander 91,60% 5,30% 3,10% 83,50% 9,50% 7,00% - - -
Nissan Qashqai 89,70% 5,70% 4,60% 79,60% 11,80% 8,60% - - -
Porsche Cayenne 91,70% 5,70% 2,60% 87,60% 8,20% 4,20% 80,60% 12,20% 7,20%
Subaru Forrester (type SG/SGS) 88,30% 7,20% 4,50% 79,10% 12,70% 8,20% 69,30% 20,00% 10,70%
Toyota RAV 4 (type A2) 87,00% 8,10% 4,90% 78,60% 13,40% 8,00% 67,00% 21,90% 11,10%
VW Tiguan 93,40% 4,30% 2,30% 87,90% 8,20% 3,90% 80,80% 12,80% 6,40%
Gjennomsnitt 89,30% 6,50% 4,20% 78,70% 12,90% 8,40% 65,30% 20,40% 14,30%