Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her ser vi på hvor det er billigst å feriere, og hvor det er blitt billigere den siste tiden.

Ved hjelp av prisnivåstatistikken til Eurostat og valutakursendringer får du et godt innblikk i prisnivået i de forskjellige europeiske landene.

Dette er den klart mest omfattende prisnivåundersøkelsen du finner på europeiske priser. Statistikken (forkortet HFCE) tar utgangspunkt i det gjennomsnittlige prisnivået i 27 EU-land. Indeksen settes til 100 i alle kategorier. Alle land som er med i undersøkelsen får en indeksverdi i forhold til dette i alle kategorier.

Ferieindeksen

Her har vi laget en egen ferieindeks. Indeksen består av tre kategorier, mat & drikkevarer (teller 40 prosent), alkohol & tobakk (teller 20 prosent), og hotell & restaurant (teller 40 prosent). Dette er tunge kategorier for mange på ferie. Disse tre indeksene er hentet ut fra i alt 12 delindekser som Eurostat beregner. Les mer om denne prisnivåundersøkelsen.

Makedonia har det det klart laveste prisnivået. Albania og Bulgaria følger på de neste plassene. Av de store turistdestinasjonene er Tyrkia billigst med en indeks på 79.

Norge er det dyreste ferielandet med en indeksverdi på 189, langt foran Sveits som har en indeksverdi på 150. I forhold til Makedonia er det norske prisnivået 4,2 ganger høyere. Danmark har det tredje høyeste nivået foran Sverige.

Se også valutakursendringene under denne tabellen. Valutaendringene vil også kunne endre indeksverdiene.

Land Indeks Mat og drikkevarer Alkohol og tobakk Hotell og restaurant
Makedonia 45 51 39 41
Albania 55 70 50 42
Bulgaria 58 67 64 45
Romania 60 68 66 50
Serbia 62 72 53 57
Bosnia & Herzegovina 66 75 58 60
Ungarn 67 83 63 52
Montenegro 67 77 56 63
Litauen 71 76 75 65
Polen 73 69 73 76
Tsjekkia 73 80 85 60
Slovakia 79 83 84 72
Tyrkia 79 80 92 71
Estland 81 86 83 74
Latvia 83 88 85 77
Portugal 85 90 85 79
Malta 87 94 91 77
Slovenia 87 97 81 79
Kroatia 89 92 80 90
Spania 91 93 83 94
Hellas 99 103 92 98
Nederland 100 95 101 105
Kypros 103 108 97 100
Tyskland 105 110 97 103
Italia 106 106 103 108
Frankrike 107 108 109 104
Luxemburg 107 115 87 108
Østerrike 107 116 92 106
Belgia 111 115 97 113
Storbritannia 113 103 147 105
Island 124 114 155 119
Finland 125 116 133 130
Irland 130 118 163 126
Sverige 136 120 145 147
Danmark 141 136 125 154
Sveits 150 156 124 157
Norge 189 164 250 184
EU27 100 100 100 100

Kilde Eurostat

Prisnivåundersøkelsen gis ut hvert år. Den seneste utgivelsen var i 2012, med tall fra 2011.

Prisbildet er rimelig stabilt, slik at det ikke skjer store endringer i løpet av et par år. Det er bare forskjeller i inflasjon som vil endre bildet.

Valutakursendringene

Her har vi sett på endringene i valutakursene for det siste året og de siste to årene.

Innenfor Europa har det ikke vært de store endringene. Makedonia som har det laveste prisnivået, har vært stabilt det siste året. Av europeiske land er det i Ungarn som du nå får mer for pengene, i med et fall på 11 prosent de siste to årene (bare to det siste året).

Ser vi utenfor Europa er endringene større. Japanske yen har falt med hele 23,5 prosent det siste året. Sør-Arikakanske rand har også falt mye med 15 prosent det siste året. Mexikanske pesos har på sin side steget med 8 prosent det siste året. Den svenske krona har styrket seg med over 5 prosent det siste året.

Land Valuta 01.05.2013 01.05.2012 01.05.2011 Endring fra 2012 Endring fra 2011
Albania 1 LEK 0,0533 0,0533 0,0552 0,00% -3,44%
Australia 1 AUD 5,9185 5,9127 5,8518 0,10% 1,14%
Brasil 1 BRL 2,8966 3,0136 3,3835 -4,04% -14,39%
Bulgaria 100 BGN 3,9061 3,8672 3,9886 1,00% -2,07%
Canada 1 CAD 5,7985 5,8257 5,7037 -0,47% 1,66%
Danmark 100 DKK 102,51 101,71 104,62 0,78% -2,02%
EU 1 EUR 7,6395 7,5635 7,801 0,99% -2,07%
India 100 INR 10,776 10,968 12,25 -1,78% -12,03%
Indonesia 100 IDR 0,059866 0,063025 0,0641 -5,28% -6,61%
Japan 100 JPY 5,8774 7,2593 6,8107 -23,51% -13,70%
Kina 100 CNY 94,71 92,26 84,81 2,59% 11,67%
Kroatia 100 HRK 100,91 100,75 105,77 0,16% -4,59%
Latvia 1 LVL 10,91 10,813 11 0,89% -0,82%
Litauen 1 LTL 2,2126 2,1905 2,2593 1,00% -2,07%
Makedonia 1 MKD 0,12229 0,12288 0,1313 -0,48% -6,86%
Mexico 100 MXN 48,06 44,01 47,06 8,43% 2,12%
Polen 1 PLN 1,84 1,8026 1,9926 2,03% -7,66%
Romania 100 RON 177 171,66 184,64 3,02% -4,14%
Russland 100 RUB 18,793 19,304 19,66 -2,72% -4,41%
Storbritannia 1 GBP 9,0494 9,3785 8,965 -3,64% 0,94%
Sveits 100 CHF 619,44 629,66 619,91 -1,65% -0,08%
Sverige 100 SEK 89,57 84,88 87,1 5,24% 2,84%
Sør-Afrika 1 ZAR 0,6435 0,7414 0,79 -15,21% -18,54%
Thailand 100 THB 19,731 18,721 18,173 5,12% 8,57%
Tsjekkia 100 CZK 29,67 30,224 32,13 -1,87% -7,66%
Tyrkia 100 TRY 323,79 328,85 347,64 -1,56% -6,86%
Ungarn 100 HUF 2,5787 2,6401 2,8969 -2,38% -10,98%
USA 1 USD 5,8286 5,8033 5,51 0,43% 5,78%

 

Se også:

Prisnivåundersøkelse i Europa

Om valuta

Valuta - historiske kurser