Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Toyota Auris

Beregn hva som lønner seg av privatleasing eller å kjøpe bilen.

Denne artikkelen holdes oppdatert her.

Fra bilforhandleren vil du ofte kunne få tilbud om både privatleie, og vanlig kjøp. For det daglige bilholdet ditt spiller det svært liten rolle om du privatleier elle eier. Og da er spørsmålet om hva som lønner seg.

Når du skal ut å kjøpe eller leie bil skal du først forhandle om prisen på bilen (ink tilleggsutstyr), og servicekostnadene. Når dette er gjort kan du ta stilling til hvordan du skal finansiere den.

Generelt sett passer privatleie best når du ønsker en kjørelengde på 15.000 til 20.000 km, og ønsker å bytte bil hvert tredje eller fjerde år. Og at du i tillegg ønsker et mest mulig problemfritt bilhold.

For eksempel vil en nummer to bil som kjøres kort, normalt sett ikke lønne seg å leie fordi du ikke får tilbakebetalt for underkjørte kilometer.

Når du privatleier en bil er månedsleien avhengig av prisen på bilen, hvilken restverdi som settes på den, og hvilken rentesats som benyttes. I tillegg vil både engangsavgifter og merverdiavgift ha betydning.

Når du privatleier eies bilen av et leasingselskap i hele leieperioden, som oftest eid av bilimportøren. Dette selskapet setter grunnlagsrenten bak leieprisen. Denne renten er flytende, og vil kunne endre seg i leieperioden.

Reglene for privatleie fikk en liten endring fra årsskiftet. Tidligere fikk leasingselskapet refundert all mva så lenge leieperioden var 3 år. Nå er dette økt til 4 år. Effekten av dette er i en leieavtale på 3 år, blir 20 prosent av mva ikke refundert. Dette gjør at 3 års leie (som fortsatt er det vanlige) økte noe.

Beregn selv

Hva som lønner seg er det ikke noe fasitsvar på. Det beste er å bruke vår kalkulator for å beregne kostnadene for begge alternativer i tre eller fireårsperioden.

I kalkulatoren kan du legge inn alle opplysninger, og sammenligne hvordan privatleasing kommer ut av det sammenlignet med å kjøpe bilen.

Her finner du eie eller leie-kalkulatoren for bil.

Fordeler og ulemper

Fordeler:

 • Vet hva du skal betale i tre år
 • Slipper å selge bilen etter 3 år
 • Det er ingen risiko for større verdifall enn forventet
 • Slipper å binde opp kapital (utover forskuddsleien)

Ulemper

 • Du må bytte bil hvert 3. år siden dette er standardlengden på leieperioden
 • Det koster ekstra å kjøre mer enn det avtalen forutsetter
 • Du får ikke tilbakebetalt penger hvis du kjører kortere
 • Du får ikke trukket fra rentedelen på leasingleien
 • Du risikerer å betale ekstra ved periodens utløp ved større slitasje enn normalt eller skader. Ekstrakostnaden er i dette tilfellet merkostnaden ved å utbedre skadene i forhold til hva markedsverdien faller med.

Forskuddsleien

Ved inngåelse av avtalen må du innbetale en forskuddsleie som ligger i området 10 til 20 prosent. Noen forhandlere gir deg også mulighet til å velge mellom forskjellige forskuddsleier. Økt forskuddsleie, gir lavere månedlig leiekostnad.

Du kan også finansiere bilen opp til 100 prosent (med pant i bilen), slik at du trenger ikke noe større egenkapital ved kjøp av bil.

Her kan du sjekke rentene på billån med pant i bilen.

Kjørt lenger enn avtalt

Den månedlige prisen forutsetter at du kjøer et visst antall kilometer. Kjører du over den avtalte grensen i leieperioden må du betale en kilometerkostnad per overkjørte kilometer.

Koster dette for eksempel 2 kroner, og du kjører 5000 kilometer for langt, må du betale 10.000 ekstra. Det lønner seg ikke å avtale for lav kjørelengde. Det billigere å øke kjørelengde, og heller betale noe mer per mnd. Prisen per overkjørte kilometer er mye høyere enn det ekstra du betaler.

Sammenligning av leie og eie

Her har vi satt opp to eksempler på å leie og eie. Dette er ikke et uttrykk for normalsituasjon, og sier ikke noe generelt om det lønner seg å leie eller eie. Det må alltid beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Kalkulator: Beregn hva som lønner seg for deg med privatleiekalkulatoren

I det første eksemplet er månedsleien lav fordi bilforhandleren bruker en lav grunnlagsrente. Kjøper kan finansiere bilen til 5 prosent. I dette eksemplet blir leieprisen for 3 år 15.126 kroner lavere ved å leie.

I det andre eksemplet bruker bilforhandleren en vanlig rente. Kjøperen finansierer bilen med egenkapital, og har da en finansieringskostnad (tapt innskuddsrente) på 2,5 prosent. I dette eksemplet blir kjøpskostnadene 7.550 kroner lavere enn å leie.

Privatleie Eksempel 1 Eksempel 2
Månedsleie 2 300 2 500
Etableringsgebyr ink mva 3 700 3 700
Termingebyr per mnd ink mva 100 100
Årsavgift bil (mva legges til i totalprisen) 3 060 3 060
Forskuddsleie 40 000 40 000
Avtalt kjørelengde per år 15 000 15 000
Kjørte kilometer per år 15 000 15 000
Pris per overkjørte km 2 2
Ekstrabetaling ved leieperiodens slutt 0 0
Totalpris 3 år 141 575 148 775
Gjennomsnitt per år 47 192 49 592
     
Forutsetninger for kjøp av bilen:    
Pris for bilen 300 000 300 000
Egenkapital 40 000 40 000
Verdifall på 3 år 40% 40%
Rente (tapt innskuddsrente/lånerente) 5,00% 2,50%
Etableringsgebyr lån 2 000 0
Termingebyr lån (per mnd) 75 0
Kostnader ved kjøp av bilen:    
Verdifallet på bilen i treårs-perioden 120 000 120 000
Rentekostnad eller tapt renteinntekt 24 090 12 045
Etableringsgebyr lån 1 460 0
Termingebyrer lån 1 971 0
Årsavgift bil 9 180 9 180
Totalpris 3 år 156 701 141 225
Gjennomsnitt per år 52 234 47 075
     
Resultat:    
Forskjell (leie fratrukket eie) på 3 år -15 126 7 550
Forskjell per år -5 042 2 517
Restverdi bil etter 3 år 180 000 180 000
Likevektpris bil 195 126 172 450

Kilde: Smarte Penger

Markedsverdien av bilen

Et avgjørende punkt for lønnsomheten av å leie elle eie er hva markedsverdien av bilen er etter tre år. Den største ukjente faktoren er hva du får solgt bilen for om tre eller fire år (ikke som er prisforlangende fra en bilforhandler, men hva du får solgt bilen for).

I eksemplene ovenfor ser at det på siste linje står et tall for likevektspris bil. Dette er hva som må kunne selge bilen for om tre eller fire år for at eie eller leie skal komme likt ut.

Unormal slitasje

Du kan risikere å måtte betale ekstra for skader på bilen ved leieperiodens utløp. Dette kan fort utgjøre betydelige beløp, og er en usikkerhetsfaktor ved leie. Det er viktig at det i kontrakten er klarlagt i størst mulig grad hva som medfører ekstraregninger.

Hvis det oppstår uenighet er det vanlig at det tas en vurdering av NAF.

Har du en skade, kan selv velge å utbedre skadene før periodens utløp. Det samme gjelder med dekk, er de utslitte kan du kjøpe nye før utløpet.

Det er laget felles retningslinjer om hva som er unormal slitasje, som følges av de aller fleste som driver med privatleie.

Punktene under er det som er bransjens (Bilbransjeforbundet og Finansieringsselskapenes Forening) oppgir å være unormal slitasje.

Dekk

 • Skader på dekk forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
 • Skader på felger/hjulkapsler forårsaket av sammenstøt med fortauskant eller lignende
 • Dekkslitasje sommerdekk samt reservehjul med mindre enn 1,6 millimeter mønsterdybde der dekket er mest slitt
 • Dekkslitasje vinterdekk med mindre enn 3 millimeter mønsterdybde der dekket er mest slitt. Av trafikksikkerhetsmessige grunner anbefaler vi at dekkene skiftes før minste godkjente mønsterdybde.

Eksteriør

 • Lett synlige riper som må lakkeres (ikke kan poleres bort)
 • Steinsprut i frontrute – En eller flere steinsprut/«rosetter» som kan repareres eller som gjør det nødvendig å skifte rute, og slitasje i rute som gir nedsatt sikt.
 • Skade/sprekk på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkelysglass
 • Antenne defekt, brukket eller mangle
 • Bulker som er synlige på 1–1,5 m og flere bulker på samme karosseridel.
 • Bulker som går gjennom lakken og må lakkeres
 • Oppskrapinger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfanger vurderes skjønnsmessig avhengig av synlighet /plassering
 • Omfattende steinsprutskader som går gjennom til metall

Interiør

 • Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr eller lignende utstyr
 • Hull eller revner i setetrekk
 • Hull eller revner i tepper
 • Hull eller rifter på paneler, for eksempel dør- og bagasjeromspaneler
 • Skader i taktrekk
 • Skitne setetrekk eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, men må renses eller skiftes
 • Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning
 • Lukt som ikke lar seg fjerne (eks. røyklukt, hund o.l.) tilleggsutstyr – unormal slitasje
 • Manglende eller defekt tilleggsutstyr

Også andre mangler kan forekomme. For eksempel at du ikke leverer tilbake alle nøklene.

Eksempel på beregning av leien

Rent teknisk settes leiegrunnlaget til bilens pris eksklusiv engangsavgifter og mva. Utgangspunktet for månedsleien blir da forskjellen mellom pris ex avgifter, og den fastsatte restverdien på bilen. Fra denne prisen trekkes det fra forskuddsleien (etter mva-andelen). Se en oversikt nederst i artikkelen for å se hvordan leiebeløpet fremkommer.

Når du leier bil legges det til merverdiavgift på alle beløp du betaler, også rentedelen, termingebyrene og etableringsgebyret. Også årsavgiften må det betales mva på. Siden du betaler mva på rentene, er det en fordel for privatleie at renten er lav.

Dette er et eksempel på hvordan leien blir regnet ut på den bilen du skal kjøpe. Leietiden er på 3 år.

Grunnlagsposter Beløp   Kommentar
Pris bil 300 000   Full pris på bilen
Ikke i restverdiberegning 12 000   Del av prisen som ikke er med i avskrivningsberegningen
Engangsavgifter 75 000   Dette er engangsavgiftene som bilen blir belastet med ved første gangs registrering
Forskuddsleie ink mva 40 000   Dette betaler leietager ved inngåelse av avtalen
Etableringsgebyr 4 000   Gebyr i tillegg ved inngåelse av avtalen
Restverdi i prosent av nypris 60,0 %   Restverdien på bilen som utleie går ut fra ved beregning av leiekostnad
mva-andel 45 000   Mva-andelen regnes av bilens pris fratrukket engangsavgiftene
Mva-andel ikke refundert 9 000   20 prosent av mva-andelen blir ikke refundert til leasingselskapet ved en leietid på 3 år
Fakturapris 264 000   Netto pris på bilen ex mva
Forskuddsleie eks mva 32 000   Denne trekkes fra fakturaprisen, og blir til beregningsgrunnlaget
Beregningsgrunnlag 232 000   Fakturaprisen fratrukket forskuddsleien
Restverdi 172 800   Bilen skal nedbetales i løpet av tre år fra beregningsgrunnlaget til restverdien
Grunnlagsrente 4,00%   Renten som forhandler bruker som grunnlag for den månedlige leieprisen
Månedlig adm. gebyr 70   Gebyr ex mva
       
Dette må leietaker betale:      
Leie eks mva 1 983    
Leie ink mva og terminkostnad 2 566    

Kilde: Smarte Penger

Hvilken rente du kan regne med kan du se i billånskalkulatoren.

For kostnader ved bilhold, inkludert verdifall kan du se på Bilkostnader, og Bilkostnader - verdifall.

For å beregne det månedlige leiebeløpet er det brukt kalkulatoren Lån med restverdi. Da legger du inn beregningsgrunnlaget på 232.000 kroner som lån, med en restverdi på 172.800 kroner. Renten er 4 prosent og termingebyret er 70 kroner (månedlig adm. gebyr.)

 

Kalkulatorer:

Privatleie av bil
Kalkulatoren sammenligner kostnadene ved å leie og eie bilen over en tre,- eller fireårsperiode.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Bilkostnadskalkulator brukt bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bruktbil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Markedsoversikter:

Finn billigste billån
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.