Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Danske Bank (tidligere Fokus Bank) setter opp boliglånsrenten fra 3,95 prosent til 4,2 prosent.

Dette er andre gang Danske Bank setter opp renten i år. Ingen andre har satt opp renten så mye. En god del av de andre bankene har satt opp rente, men da bare en gang, De gunstigste bankene har ikke satt opp renten i det hele tatt.

Danske Bank ligger nå på bunn sammen med SpareBank 1 SMN når vi ser på boliglån på mellom 1 og 2 millioner kroner. Legg også merke til at begge har hovedkontor i Trondheim.

De beste rentene

Slik ser listen ut på boliglån på 1,5 millioner kroner. Nedbetalingstiden er 15 år, og lånet ligger innenfor 60 prosent av markedsverdi.

Denne listen består av landsdekkende banker. Her har vi tatt med bankene med den laveste renten, samt de store bankene.

Se boliglånskalkulatoren for andre beløp.

Listen er sortert etterr effektiv rente. Helt til høyre står det hvilket krav som gjelder for å kunne få den beste renten.

Renter Etablerings- Termin-
Långiver Nominell Effektiv gebyr gebyr Krav
Statens Pensjonskasse 2,23% 2,31% 1 800 360 Tilknytning
Oslo Pensjonsforsikring 3,35% 3,41% 1 500 170 Tilknytning
Sunndal Sparebank 3,40% 3,54% 2 800 540 Helkunde
Din Bank (Spb Øst) 3,50% 3,56% 0 0 Ingen
Boligkreditt.no (Spb Øst) 3,54% 3,60% 0 0 Ingen
Rindal Sparebank 3,50% 3,62% 1 500 420 Brukskonto
Fana Sparebank 3,60% 3,75% 2 000 600 Totalkunde
Rørosbanken 3,65% 3,77% 1 500 360 Brukskonto
KLP Banken 3,70% 3,78% 1 250 0 Medlemsskap
Swedbank 3,65% 3,78% 1 750 420 Privat pakke
Ørskog Sparebank 3,65% 3,78% 2 000 420 Aktiv Nærkunde
Skandiabanken 3,74% 3,80% 0 0 Ingen
Soknedal Sparebank 3,65% 3,82% 2 000 720 Brukskonto
Vik Sparebank 3,70% 3,82% 1 200 360 Totalkunde
OBOS 3,70% 3,82% 950 420 Medlem
Vang Sparebank 3,70% 3,83% 2 000 420 Ubekymra
Hegra Sparebank 3,70% 3,84% 2 500 420 Ingen
Gjensidige Bank 3,70% 3,85% 1 700 600 total-kunde
SkagerakDirektebank 3,74% 3,85% 0 420 Brukskonto
Etnedal Sparebank 3,85% 3,98% 2 100 360 Brukskonto
Sparebanken Vest 3,90% 4,03% 1 500 420 Vestavinn
SpareBank 1 SR-Bank 3,90% 4,07% 2 900 600 Smartlån
BN Bank 3,95% 4,08% 2 000 360 Brukskonto
Eiendomskreditt 4,05% 4,11% 0 0 Ingen
SpareBank 1 Telemark 4,00% 4,13% 1 900 360 Helkunde
SpareBank 1 Oslo Akershus 4,05% 4,20% 875 600 Ekstra
Storebrand Bank 4,05% 4,21% 1 750 600 Helkunde
DNB Leve 4,10% 4,26% 1 000 600 Helkunde
SpareBank 1 Nord-Norge 4,10% 4,26% 1 500 600 Helkunde
Nordea Fordel Pluss 4,15% 4,32% 2 000 600 Fordel pluss
Sandnes Sparebank 4,20% 4,35% 2 000 420 Basis
Danske Bank 4,20% 4,35% 1 000 540 Brukskonto
SpareBank 1 Midt-Norge 4,20% 4,36% 1 950 480 Helkunde

 

Les mer om boliglån:

Guide til boliglån

Guide til Boiglån for unge og Førstehjemslån

Guide til rammelån

Guide til fastrentelån

Sikkerhetens betydning for boliglån

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Billånskalkulator
Billånslisten her består av «ekte» billån. Det vil si lån med pant i bilen. Kalkulatoren oppgir effektiv rente for billån med egenkapitalandel på 35 prosent, 20 prosent og null egenandel.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Kalkulatorer:

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måne

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes ned, går avdragsdelen noe opp.

Refinansieringskalkulator
Her ser du hvor mange dager det tar før du har tjent inn kostnadene ved refinansiering.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.