Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når boligprisene øker, betyr dette at også formuesverdien (ligningsverdien) på boligen din blir høyere. Se hvordan dette slår ut for formuesskatten din.

Det tas utgangspunkt i ligningsverdien på boligen din, når formuesskatten skal beregnes. I og med at ligningsverdien er koblet opp mot markedsverdien, vil en økning av boligprisene bety at du må betale mer i formuesskatt.

For skattemeldingen for 2016 er det økningen i boligprisene i 2015 som bestemmer endringen i ligningsverdien.

Men for at dette skal ha noen betydning må du ha stor nok formue til å betale formuesskatt. I 2016 er grensen for dette 1,4 millioner kroner. Ektefeller har en samlet grense på 2,8 millioner kroner.

For samboere som eier boligen med 50 prosent hver, er det hver enkelts formuesskatteposisjon som avgjør formuesskatteøkningen.

Boligprisøkningen

I 2015 gikk boligprisene i Norge opp med omtrent 6 prosent i snitt, og dette vil dermed bety høyere ligningsverdi for de aller fleste. Det var bare Rogaland at prisene sank. Prisutviklingen varierte fra et lite minus til en oppgang på 10,3 prosent.

I 2016 økte prisene ytterligere. Denne økningen kommer med i neste års skattemelding.

I Oslo steg prisene i gjennomsnitt med 10,3 prosent I 2016 steg de enda mer. Dette varierte mellom bydelene slik at i noen bydeler var prisutviklingen mye høyere enn gjennomsnittet.

I for eksempel Oslo vil økningen i ligningsverdien også øke grunnlaget for eiendomsskatt.

Distrikt 2015 2016
I alt 6,1% 7,1%
Oslo med Bærum 10,3% 15,5%
Stavanger -3,8% -5,9%
Bergen 7,5% 0,9%
Trondheim 5,6% 6,9%
Akershus utenom Bærum 9,0% 10,5%
Sør-Østlandet 6,7% 7,5%
Hedmark og Oppland 5,9% 5,7%
Agder og Rogaland utenom Stavanger 0,5% -1,0%
Vestlandet utenom Bergen 4,1% 3,6%
Trøndelag utenom Trondheim 5,0% 5,3%
Nord-Norge 4,5% 8,3%

Kilde: SSB

Dette betyr boligprisøkningen

Du kan sjekke hvor mye boligprisendringer har å bety for din formuesskatt med Smarte Pengers Formuesskatt- og boligverdi-kalkulator.

I tabellen under har vi beregnet hvor mye formuesskatten økte ut fra gjennomsnittlig prisendring i de forskjellige distriktene. Hvis det er to eiere er det den samlede formuesskatteøkningen som er oppgitt. 

For enslige må altså formue før økningen i ligningsverdien være på 1,4 millioner kroner for dette slår ut i økt formuesskatt. For ektefeller må den være på 2,8 millioner kroner.

I tabellen under har vi beregnet endringen i formuesskatten ved ligningsverdier på 800.000 kroner, og 2 millioner kroner.

I snitt vil formuesskatten øke med 415 kroner når utgangspunktet er en ligningsverdi på 800.000 kroner.

Distrikt 800 000 2 000 000
I alt 415 1 037
Oslo med Bærum 699 1 748
Stavanger -259 -648
Bergen 513 1 282
Trondheim 384 960
Akershus utenom Bærum 612 1 530
Sør-Østlandet 458 1 146
Hedmark og Oppland 404 1 010
Agder og Rogaland utenom Stavanger 37 91
Vestlandet utenom Bergen 278 695
Trøndelag utenom Trondheim 342 855
Nord-Norge 309 773

Utgangspunkt i markedsverdi

Takseringssystem for boligeiendom ble innført i skatteåret 2010.

Les mer om hvordan ligningsverdier beregnes av Skatteetaten.

Dette er et arealbasert system for formuesverdsetting av bolig, som tar sikte på å fastsette ligningsverdi av egen bolig til 25 prosent av markedsverdi.

Ligningsverdien skal ikke være over 30 prosent av markedsverdi eller teknisk verdi. Har du en ligningsverdi som ligger på 35 prosent av markedsverdien, har du derfor rett til å få satt den ned til 30 prosent.

Du kan beregne ligningsverdiene på skatteetaten.no:

2016 beregner du her.

 

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Eiendomskattekalkulator for Oslo
Kalkulatoren beregner hva du må betale i eiendomsskatt i Oslo for årene 2016 og 2017.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du må betale i formuesskatt.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.