Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Tog.

Alle som bor mellom 32 og 22 kilometer fra jobben, mister reisefradraget. Alle andre få redusert fradrag.

Reisefradraget gis til alle, uansett hvordan du kommer deg til jobben. Men du må over minstegrensen for å få fradraget. I statsbudsjettet er denne grensen er foreslått økt fra 16.000 kroner til 22.000 kroner, og dermed må reiseavstanden til jobb være lengre.

NY KALKULATOR FOR SKATTENDRINGEN 2015 TIL 2016: Beregn hvordan skatteendringen i statsbudsjettet slår ut for deg.

Må bo 32 kilometer fra jobb

For å overstige minstegrensen på 22.000 kroner må du i 2016 ha mer enn 32 km til jobben (én vei) for å få fradrag, i følge Smarte Pengers beregninger. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

Det eneste du ikke får fradrag for, er gratisreiser som arbeidsgiveren gjennomfører med hentebusser og lignende.

Du kan være borte fra jobb inntil 15 dager i året før du må begynne å regne med de faktiske arbeidsdagene, og ikke med 230-dagers- standarden. Dette gjelder uansett om du er syk, avspaserer, er på reise eller jobber på hjemmekontoret. Deltidsarbeidende som arbeider redusert uke, skal alltid beregne fradraget etter faktisk antall arbeidsdager.Her foreslås det ingen endringer.

Les også: Alt om statsbudsjettet 2016

Fradraget reduseres

Skattereduksjonen reduseres for alle. Har du for eksempel 40 kilometer mellom hjem og arbeid, reduseres skatterbesparelsen med 2.000 kroner - fra 3.402 kroner til 1.400 kroner. Se under.

Eksempler 2015 mot 2016

2015: 40 km til jobb
40 km x 2 x 230 dager x 1,50 kroner 27 600
-  Bunnfradrag
15 000
= Fradrag (27 %)
12 600
Redusert skatt 3 402
   
2016: 40 km til jobb
40 km x 2 x 230 dager x 1,50 kroner 27 600
-  Bunnfradrag                            
22 000
= Fradrag (25 %)
5 600
Redusert skatt 1 400
Kilde: Smarte Penger

Slik er reglene

Følgende gjelder både for 2015 og 2016:

Fradraget er 1,50 kroner per kilometer for inntil 50 000 kilometer i året. Deretter 0,70 kroner per kilometer. Det gis fradrag opp til 75 000 kilometer i året.

  • Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.
  • Hvis to kjører i samme bilen, får begge to fradraget. Dette gjelder også ektefeller som kjører sammen.
  • Har du ekstrajobb, får du 1,50 kr per km for kjøring til og fra denne ekstrajobben.

Antall dager: Du skal bruke det faktiske antall dager du har reist til jobben. Ved fulltidsarbeid regnes normalt 230 arbeidsdager i året. Fravær på grunn av sykdom, yrkesreiser, permisjon og lignende skal trekkes fra hvis det utgjør mer enn 15 arbeidsdager per år. Er du deltidsansatt eller jobber skiftarbeid, skal det faktiske antall reiser brukes.

Korteste reisevei gjelder

Reiseavstanden regnes etter korteste veistrekning fra deg til arbeidsplassen. Det spiller ingen rolle hvilken vei du egentlig tar til jobben. Du får altså ikke reisefradrag for omveien du må ta for å levere og hente barna i barnehagen.

Merk at reisefradraget beregnes ut fra den korteste ruten til rutegående transport. Det kan diskriminere deg hvis fergen tar en snarvei over fjorden, og du kjører bil rundt. Dette er for eksempel tilfelle for de som kjører fra Nesodden til Oslo (båten krysser tvers over), og de som kjører fra Arna til Bergen (toget tar snarvei gjennom fjellet).

Det finnes unntak fra snarvei-regelen. Du får godkjent reisefradrag for lengre kjøreturer hvis du godtgjør at du sparer to timer reisetid per dag i forhold til offentlig transportmiddel.

Du kan bruke reiseutgiftskalkulatoren (kun 2015).

Bom- og fergeutgifter

Reisefradraget skal i utgangspunktet dekke alle utgiftene dine. Men du kan få dekket ekstra høye ferge- og bomutgifter. Kravet er at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det utelukker de fleste som bor i (eller i nærheten av) større bysentra.

Du må ha over 3.300 kroner i kostnader i året, men har du det, får du fradrag fra første krone. Fradragsretten gjelder billigste betalingsmåte, som abonnementsordning el.

Hvis du får trukket fra fergeutgifter, skal ikke seileavstanden tas med i den totale distansen.

Pendlere

Pendlere må ikke glemme reisen mellom pendlerboligen og arbeidsplassen så lenge avstanden er over minstegrensen på 2,5 km. Grunnen er at reiseavstanden arbeidsplass-pendlerbolig og pendlerbolig-hjemmebolig skal slås sammen i post 3.2.8 og 3.2.9. Bunnfradraget forsvinner i pendlerdelen, og pendlere får derfor fradrag for kortere arbeidsreiser enn det vanlige arbeidstagere får.

Les mer om pendling her.

Barnehage

Ved kjøring og henting til barnehage kan man ikke trekke fra de ekstra kjørte kilometrene innenfor reisefradraget. Dette må i så fall gjøres i foreldrefradraget..

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2016 vs 2015
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2015. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Reiseutgiftskalkulator 2015
Beregn hva du får i reisefradrag.

Pendlerkalkulator 2015
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatteberegning 2015
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2015. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.