Noen fradrag er litt lettere å glemme enn andre.

Ikke ta for lett på jobben med skattemeldingen. Sjekk om du har fått med deg alle fradragene.

Frist for levering av skattemeldingen er 30. april, og det begynner dermed å haste med å ta den siste sjekken før endelig levering.

Selv om du har levert, kan du levere om igjen hvis du ønsker å gjøre en endring. Det er den sist leverte skattemeldingen som gjelder.

Noen fradrag er lett å glemme

Det er kjedelig å tape penger fordi du ikke har fått med deg alle fradragene du har krav på. Og det er noen fradrag som er lettere å glemme enn andre.

De fleste fradragene er ferdigutfylt i skattemeldingen, som for eksempel renteutgifter og minstefradrag. Men det er en del som kan mangle, og her skal vi se på noen av de fradragene som er lett å glemme bort:

Les også:

40 tips som kan kutte skatten din

Alt du trenger til skattemeldingen

Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

Slik kan en pendler trekke fra 150.000 kroner i skattemeldingen

Slik blir skatten lavere på firmabilen

Dette har du krav på i reisefradrag

Barnepass

Du har krav på fradrag, dersom du har hatt barn (under 12 år) i barnehage, hos dagmamma eller på SFO.

Barnehager skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette tallet er riktig i skattemeldingen.

Du kan trekke fra reisekostnader til transport av barn til og fra barnehage, innenfor de normale beløpsrammene. Det samme gjelder til dagmamma, også hvis det er ubetalte dagmammaer som bestemødre. Det er antall kilometer omvei til jobb som er grunnlaget for fradraget. Ved bruk av egen bil kan du bruke standardsatsen som gjelder for reisefradrag som er på 1,56 kroner.

Du kan få maksimalt 25.000 kroner for ett barn, og ytterligere 15.000 per barn i tillegg. Tilsammen kan du altså få 40.000 kroner hvis du har to barn.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Bruk post 3.2.10

Les også: Les mer om foreldrefradrag

Boligutleie

Hvis du leier ut, og skattlegges for leieinntektene kan du trekke fra alle utgifter. Dette er utgifter til vedlikehold, kommunale utgifter, forsikring, møbelslitasje, strøm reparasjoner og lignende.

Leieinntektene er skattefrie hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen. Leier du ut mer enn halvparten, er leieinntekten skattefri hvis beløpet ikke er høyere enn 20.000 kroner.

Se også: Les mer om utleie i egen bolig

Utleieregnskapet fører du i skjemaet RF-1189.

Overskudd føres i post 2.8.2. Underskudd føres i post 3.3.12.

Enslige forsørgere

Enslige forsørgere et eget fradrag, som i 2017 er på 4.317 kroner per måned (51.804 kroner per år).

Dette fradraget skal være forhåndsutfylt på basis av opplysninger fra NAV. Er du enslig forsørger, og ikke fått fradraget må du kontakte NAV.

Fagforeningskontingenten

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra inntil 3.850 kroner i fagforeningskontingent.

Bruk post 3.2.11

Gaver

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. Gavemottakeren må ha gitt melding til Skattedirektoratet for at gaven skal bli godkjent. Du skal også ha fått en bekreftelse på gaven. Hvis du ikke har fått dette, må du ta kontakt med gavemottakeren.

Gaver til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. Du må legge ved kvittering som dokumentasjon.

Les også:

Gaver til frivillige organisasjoner.

Gaver til vitenskapelig forskning.

Bruk post 3.3.7

Reisefradraget

Reisefradraget blir i utgangspunktet satt opp i skattemeldingen. Det er spesielt hvis du har skiftet jobb og fått lengre reiseavstand at det er lett å glemme å få med seg dette fradraget.

Det er bare reiseutgifter over 22.000 kroner som gir fradrag i 2017. Du får 1,56 kroner per kilometer opp til 50.000 km i 2017. På det overskytende er fradraget 0,76 kroner per km.

Det vil si at du må ha mer enn 31 km til jobben (én vei) for å få fradrag. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

Dette har du krav på i reisefradrag

Pendlerfradrag

Har du pendlerstatus kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget). Her er et eksempel på kostnader du kan føre opp:

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning Beløp
Kost 240 døgn * 315 75 600
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 760
Totalt fradrag 158 360
Skattebesparelse 38 006
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning Beløp
Kost 240 døgn * 205 49 200
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 760
Totalt fradrag 131 960
Skattebesparelse 31 670

Bruk postene 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9

Renter av private lån

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver, og på lån du har privat. Du kan også føre opp kostnader til takst og tinglysingsgebyr i forbindelse med refinansiering av lån.

Bruk post 3.3.1

Reisefradrag

Det er bare reiseutgifter over 22.000 kroner som gir fradrag. Det vil si at du må ha mer enn 31 km til jobben i 2017 (én vei) for å få fradrag. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

For skatteåret 2017 får du 1,56 kroner per kilometer opp til 50.000 km. Fradragssatsen synker til 0,76 kroner ved passerte 50.000 km.

Det spiller ingen rolle hvordan du kommer deg på jobb. Standardsatsene gjelder uansett.

Bruk post 3.2.8

Les mer om reisefradrag

Skatteklasse

Pass på at du er i riktig skatteklasse hvis du har en ektefelle som tjener lite. Selv om du har rett til å bli lignet i skatteklasse 2, mangler kanskje ligningskontoret opplysningene om dette. Det koster deg 6.036 kroner å bli lignet i skatteklasse 1, hvis du skulle ha blitt lignet i skatteklasse 2.

I 2018 er skatteklasse 2 fjernet.

Inntekter og utgifter som det kan lønne seg å føre annerledes

I noen tilfeller kan det lønne seg å ha en annen fordeling av renteinntekter og/eller renteutgifter

Pensjonister og renteinntekter

For gifte pensjonister, eller der den ene er har pensjonsinntekt, kan det lønne seg å overføre renteinntekter til den med lavest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 188.700 vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter til den med lav pensjon.

Pensjonister og renteutgifter

For gifte pensjonister, eller der den ene er det, kan det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høyest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 188.700 vil det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høy pensjon.

Bruk post 3.1.1

Les: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

 

Se også:

40 tips som kan redusere skatten

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.