Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk om du har fått med deg alle fradragene du har rett på.

Frist for levering av skattemeldingen er 30. april, og det begynner dermed å haste med å ta den siste sjekken før endelig levering.

Selv om du har levert, kan du levere om igjen hvis du ønsker å gjøre en endring. Det er den sist leverte skattemeldingen som gjelder.

Noen fradrag er lett å glemme

Det er kjedelig å tape penger fordi du ikke har fått med deg alle fradragene du har krav på. Og det er noen fradrag som er lettere å glemme enn andre.

De fleste fradragene er ferdigutfylt i skattemeldingen, som for eksempel renteutgifter og minstefradrag. Men det er en del som kan mangle, og her skal vi se på noen av de fradragene som er lett å glemme bort.

Barnepass

Du har krav på fradrag, dersom du har hatt barn (under 12 år) i barnehage, hos dagmamma eller på SFO.

Barnehager skal i utgangspunktet innrapportere hvor mye du har betalt til skattemyndighetene, men du bør sjekke om dette tallet er riktig i skattemeldingen.

Du kan trekke fra reisekostnader til transport av barn til og fra barnehage, innenfor de normale beløpsrammene. Det samme gjelder til dagmamma, også hvis det er ubetalte dagmammaer som bestemødre. Det er antall kilometer omvei til jobb som er grunnlaget for fradraget. Ved bruk av egen bil kan du bruke standardsatsen som gjelder for reisefradrag som er på 1,70 kroner.

Du kan få maksimalt 25.000 kroner for ett barn, og ytterligere 15.000 per barn i tillegg. Til sammen kan du altså få 40.000 kroner hvis du har to barn.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år. Kostnader til vanlige treningsaktiviteter i idrettslag senere enn dette klokkeslettet er ikke omfattet.

Les også: Les mer om foreldrefradrag

Boligutleie

Hvis du leier ut, og skattlegges for leieinntektene kan du trekke fra alle utgifter. Dette er utgifter til vedlikehold, kommunale utgifter, forsikring, møbelslitasje, strøm reparasjoner og lignende.

Leieinntektene er skattefrie hvis du leier ut mindre enn halvparten av boligen. Leier du ut mer enn halvparten, er leieinntekten skattefri hvis beløpet ikke er høyere enn 20.000 kroner.

Se også: Les mer om utleie i egen bolig

Fagforeningskontingenten

Ikke glem å føre opp fagforeningskontingenten. Hvis ikke denne blir trukket i lønnen, må du selv huske på å føre opp fradraget. Du kan trekke fra inntil 7.700 kroner i fagforeningskontingent.

Gaver

Gaver til visse frivillige organisasjoner er fradragsberettiget, så lenge gaven er over 500 kroner. Gavemottakeren må ha gitt melding til Skatteetaten for at gaven skal bli godkjent. Du skal også ha fått en bekreftelse på gaven. Hvis du ikke har fått dette, må du ta kontakt med gavemottakeren.

Gaver til forskningsrelaterte institusjoner er også fradragsberettiget. Det er ingen nedre grense. Du må legge ved kvittering som dokumentasjon.

Les også:

Gaver til frivillige organisasjoner.

Gaver til vitenskapelig forskning.

Reisefradraget

Reisefradraget er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Du må selv huske på å legge dette inn.

Det er bare reiseutgifter over 14.400 kroner som gir fradrag i 2023 (i 2022 var dette bunnfradraget på 14.000 kroner). Du får 1,70 kroner per kilometer.

Det vil si at du må ha mer enn 19 km til jobben (én vei) for å få fradrag. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

Det spiller ingen rolle hvordan du kommer deg på jobb. Standardsatsene gjelder uansett.

Dette har du krav på i reisefradrag

Pendlerfradrag

Har du pendlerstatus kan du ha rett på høye fradrag. Det er tre poster du har mulighet for å trekke fra. Dette er kost (etter standardsatser), losji (dokumenterte utgifter) og reisekostnader (innenfor det vanlige reisefradraget).

Men fradragsretten for kost og losji ved pendleropphold gjelder bare for en periode på 24 måneder. Dette regnes fra det tidspunktet fradraget ble gitt først.

 Her er et eksempel på kostnader du kan føre opp:

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning 2023 2024
Kost 240 døgn * 177/250 -400 kr 48 320 96 000
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,70 – 1,76 kr 21 300 22 010
Totalt fradrag   141 620 190 010
Skattebesparelse   31 156 41 802
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning 2023 2024
Kost 240 døgn * 0/0 kr 0 0
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,70 – 1,76 kr 21 300 22 010
Totalt fradrag   93 300 94 010
Skattebesparelse   20 526 20 682

Renter av private lån

Du må selv huske på å føre opp renter du har betalt til arbeidsgiver, og på lån du har privat. Du kan også føre opp kostnader til takst og tinglysingsgebyr i forbindelse med refinansiering av lån.

Inntekter og utgifter som det kan lønne seg å føre annerledes

I noen tilfeller kan det lønne seg å ha en annen fordeling av renteinntekter og/eller renteutgifter

Pensjonister og renteinntekter

For gifte pensjonister, eller der den ene er har pensjonsinntekt, kan det lønne seg å overføre renteinntekter til den med lavest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 258.400 vil det lønne seg å overføre kapitalinntekter til den med lav pensjon.

Pensjonister og renteutgifter

For gifte pensjonister, eller der den ene er det, kan det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høyest pensjon. Hvis den ene har en alminnelig inntekt (nettoinntekt) på under 258.400 vil det lønne seg å overføre renteutgifter til den med høy pensjon.

Les: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

Når du har lånet sammen med noen

Hvis for eksempel foreldre låner sammen med et av barna, ble rentene ført på barnet som hovedlåntaker til og med 2022. I 2023 blir renter og gjeld i stedet ført opp med en tredjedel på hver i skattemeldingen.

Hvis barnet ønsker å få hele rentefradraget på sin skattemelding, må foreldrene nulle ut sine rentefradrag fra dette lånet.

Et alternativ til dette er at foreldrene betaler verdien av rentefradraget til barnet. Hvis foreldrene til sammen har fått 40.000 kroner i rentefradrag, er verdien av dette 8.800 kroner.

Rentefradrag og skatt

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.