Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Norges Bank holdt styringsrenten uendret, men nedjusterte sitt anslag for renteutviklingen.

Styringsrenten ble i dag (18.6.) nok en gang holdt uendret på 1,50 prosent. Dette har den vært i helt siden mars i 2012.

I sin spådom for utviklingen i styringsrenten (Rentebanen) tror Norges Bank at det er mest sannsynlig med et ytterligere fall i styringsrenten utover året.

Det er ikke noen direkte sammenheng mellom styringsrenten og boliglånsrenten. Men slår spådommen til blir det mer sannsynlig at boliglånsrentene kan synke noe videre. Uansett vil den holde seg på et svært lavt nivå i lang tid fremover.

Rentebanen

I oversikten nedenfor har vi satt styringsrenten i rentebanen.  I tillegg har vi lagt inn hva dette betyr for boligrenten. Da har vi forutsatt en margin på 2,00 prosent (ned 0,25 prosent fra forrige gang) i forhold til styringsrenten i hele perioden.

Ut fra denne spådommen vil ikke boligrentene stige til litt mer enn 4 prosent i begynnelsen av 2018. Boligrenten som vi setter opp er i den gunstigste enden av hva du kan oppnå.

Sjekk rentene med Boliglånskalkulatoren. Mange av de større bankene har satt opp renten allerede, med begrunnelse i skjerpede kapitalkrav.

Marginen til styringsrenten forutsettes å holde seg på samme nivå gjennom hele perioden. I praksis er det slett ikke sikkert at dette skjer. Bankene låner ikke inn penger der renten er bundet opp til styringsrenten. Denne er en miks av forskjellige typer innlån, blant annet vanlige bankinnskudd. Marginen kan derfor variere en del.

Tidsintervall Styrings-rente Boliglåns-rente
01.07.2014 - 30.09.2014 1,50 3,50
01.10.2014 - 31.12.2014 1,49 3,49
01.01.2015 - 30.03.2015 1,43 3,43
01.04.2015 - 30.06.2015 1,43 3,43
01.07.2015 - 30.09.2015 1,44 3,44
01.10.2015 - 31.12.2015 1,46 3,46
01.01.2016 – 30.03.2016 1,49 3,49
01.04.2016 – 30.06.2016 1,65 3,65
01.07.2016 – 30.09.2016 1,60 3,60
01.10.2016 – 31.12.2016 1,68 3,68
01.01.2017 – 30.03.2017 1,75 3,75
01.04.2017 – 30.06.2017 1,83 3,83
01.07.2017 – 30.09.2017 1,92 3,92
01.10.2017 – 31.12.2017 2,01 4,01
01.01.2018 – 30.03.2018 2,11 4,11
01.04.2018 – 30.06.2018 2,21 4,21

 

Regn selv på betydningen

Med hjelp av Fremtidsøkonomikalkulatoren kan du regne på hvilke endringer dette gir i din/husholdningens økonomi. I denne kalkulatoren kan du legge inn forutsetninger for boligrenten de neste årene, lønnsutvikling, og inflasjonsutviklingen.

Etter å ha lagt inn gjeld og inntektsnivå regner kalkulatoren ut hvordan den disponible inntekten utvikler seg de nærmeste årene. Skatten blir automatisk tatt hensyn til.

Spådommene for renteutvikling, lønnsutvikling, og inflasjonsutvikling vil gi en jevn og god økning i den disponible inntekten i årene fremover.

 

Les også:

Les mer om styringsrenten

Renten de siste årene

Markdsoversikter:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Kalkulatorer:

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.