Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har flere typer innskuddskontoer du kan velge mellom. Denne oversikten viser hvilke som gir den beste innskuddsrenten. 

Hvilke banker som gir den høyeste renten på innskudd varierer mye. På en høyrentekonto er det mange flere endringer i toppen enn det for eksempel er på boliglån.

Tar vi utgangspunkt i en rente på 4,60 prosent, blir dette etter skatt (22 prosent) 3,59 prosent. Hvis du betaler formuesskatt (1,00 prosent over 1,7 millioner kroner) blir nettorenten 2,59 prosent. Inflasjonen må altså ned i 2,59 prosent for at den høyeste renten skal gi deg positiv realrente. Men så lav blir nok ikke inflasjonen i løpet av et år, slik at realrenten vil være negativ for de som betaler formuesskatt.

Flere typer innskuddskontoer

Det er tre hovedtyper av innskuddskontoer du kan plassere penger i for å få høyest mulig rente:

  • Høyrentekonto med fritt antall uttak, eller beregnet antall per år. Renten endres med seks uker varsel.
  • Høyrentekonto med 1 til 3 måneders varslingstid for uttak. Renten er flytende som på høyrentekonto, men pengene er bundet under varslingstiden.
  • Fastrenteinnskudd: Her binder du pengene fra 6 måneder til 5 år. Siden det er fastrente, er det ingen frie uttak per år.

Alle disse kontoen kan du kombinere. I de fleste tilfellene trenger du ikke å ta ut penger på kort varsel. Den delen som du kanskje vil trenge om kort tid bør stå på høyrentekonto.

Ellers har du BSU-konto der du må være mer enn 34 år for å kunne opprette konto. Her får du nå opp til 6,80 prosent rente. Renten er gjennomgående høyere på denne typen konto.

Her er de beste innskuddsrentene

I oversikten under har vi tatt utgangspunkt i beløp på 50.000 kroner og 500.000 kroner.

På flytende rente justeres renten veldig ofte blant de som ligger øverst. Men de fleste bankene ellers justerer renten når Styringsrenten endres. Men blant de beste er det altså ingen slik direkte automatikk.

Oversikten som du ser under, kan du se på som gjeldende i dag. Det vil helt sikkert komme endringer på disse satsene i løpet av en uke.

Oppdaterte rentesatser kan du se her:

Oppdaterte rentesatser på høyrentekonto og kontoer med oppsigelse

Oppdaterte rentesatser på fastrenteinnskudd

Se også: Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Beste renter på 50.000 kroner

Høyrentekonto
På 50.000 kroner har Svea Bank den høyeste renten på høyrentekonto med 4,60 prosent. Her er det fritt antall uttak. Instabank har den nest høyeste renten med 4,46 prosent, med 2 frie uttak per år. Denne banken har hatt den høyeste gjennomsnittlige renten de siste par årene. Himla Banktjenester har en rente på 4,40 prosent, med fritt antall uttak. En fordel her er at du får kundeutbytte, dette kan gi deg omtrent 0,2 prosent i ekstra avkastning.

Høyrentekonto med varslingstid
Du får ikke noe høyere rente på 50.000 korner enn det su får på vanlig høyrentekonto. Den høyeste renten her har Strømmen Sparebank med en rente på 4,55 prosent. Det er fritt antall uttak (men med varslingstid på 31 dager)

Fastrenteinnskudd
Det er fastrenteinnskudd med ett års binding du finner de høyeste rentene. Aller høyest rente på 50.000 kroner har Nordea med en rente på 5,15 prosent. Den nest høyeste renten finner du i Bluestep Bank og Sparebanken Møre med en rente på 5,10 prosent.

På fastrenteinnskudd med to års binding faller beste rente til 4,50 prosent. Det er SpareBank 1 SR Bank og Sparebanken Møre den renten. Renten på to års fastrenteinnskudd er gjennomgående litt lavere enn på ett års binding, fordi markedet tror på en rentenedgang i løpet av neste år.

Det skal mye til at de beste høyrentekontoene vil slå det beste fastrenteinnskuddet med ett års binding det nærmeste året. Per i dag ligger beste høyrente 0,70 prosentpoeng under beste fastrente på 1 år. Da må i så fall renten stige mye mer enn de forventede 0,50 til 0,75 prosentene i løpet av året. Ellers vil ikke renten bli høy tidlig nok til at høyrentekontoene tar igjen det tapte.

Høyrentekonto  
Bank Rente Uttak  
Svea Bank 4,60% Fritt  
Instabank 4,46% 2  
Himla Banktjenester (Fana Spb) 4,40% Fritt  
Kraft Bank 4,39% Fritt  
Aprila Bank 4,38% Fritt  
MyBank 4,36% Fritt  
Bank Norwegian 4,35% 2  
Bulder Bank 4,34% Fritt  
Bank2 4,30% Fritt  
Santander Consumer Bank 4,30% Fritt  
Kontoer med oppsigelsestid  
Strømmen Sparebank 4,55% Fritt  
Santander Consumer Bank 4,45% Fritt  
KLP Bank (medlem) 4,35% 11  
OBOS-banken 4,35% 11  
Fastrente 1 år  
Nordea 5,15%    
BlueStep Bank 5,10%    
Sparebanken Møre 5,10%    
DNB 5,00%    
Larvikbanken 5,00%    
Nordax Bank 5,00%    
Santander Consumer Bank 5,00%    
Skudenes & Aakra Sparebank 5,00%    
SpareBank 1 Helgeland 5,00%    
SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,00%    
SpareBank 1 Nord-Norge 5,00%    
SpareBank 1 SMN 5,00%    
SpareBank 1 SR-Bank 5,00%    
SpareBank 1 Sørøst-Norge 5,00%    
Sparebanken Vest 5,00%    
Fastrente 2 år  
SpareBank 1 SR-Bank 4,50%    
Sparebanken Møre 4,50%    
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,40%    
Sparebanken Sogn & Fjordane 4,36%    
Nordax Bank 4,35%    
SpareBank 1 Gudbrandsdal 4,35%    
SpareBank 1 Østlandet 4,35%    

Beste renter på 500.000 kroner

Høyrentekonto
Svea Bank har fortsatt den høyeste renten sammen med NORDirekte (Skagerak Sparebank) med en rente på 4,60 prosent. Her er det 2 måneders oppsigelse, og et minsteinnskudd på 500.000 kroner. Maritime & Merchant Bank ligger rett etter med 4,55 prosent. Her er det 11 frie uttak, og minsteinnskuddet er 250.000 kroner.

Høyrentekonto med varslingstid
På høyrentekontoene med varslingstid eer det flere banker som melder seg på, I Selbu Sparebank er renten 4,90 prosent. Da er det 3 måneders varslingstid. Du må ha 250.000 kroner for å få denne renten.

Fastrenteinnskudd
Med et innskudd på 500.000 kroner gir Pareto det beste rentetilbudet med 5,40 prosent. Du må ha 500.000 korner før du får denne renten.

Med 2 års binding er den høyeste renten på 4,70 prosent i Helmeland Sparebank

Høyrentekonto  
Bank Rente Uttak  
NORDirekte (Skagerak Spb) 4,60% Fritt  
Svea Bank 4,60% Fritt  
Maritime & Merchant Bank 4,55% 11  
Barespar.no - BN Bank 4,50% Fritt  
BN Bank 4,50% 4  
Danske Bank 4,50% 0  
Handelsbanken 4,50% Fritt  
Nordea 4,50% 4  
Instabank 4,46% 2  
Bank2 4,45% Fritt  
Landkreditt Bank 4,45% 4  
Himla Banktjenester (Fana Spb) 4,40% Fritt  
Næringsbanken 4,40% Fritt  
Kontoer med oppsigelsestid  
Selbu Sparebank 4,90% Fritt  
Tolga & Os Sparebank 4,80% 0  
NORDirekte (Skagerrak Spb) 4,70% Fritt  
Bank 2 4,65% Fritt  
Bien Sparebank 4,55% 12  
Orkla Sparebank 4,55% Fritt  
Strømmen Sparebank 4,55% 0  
Pareto Bank 4,50% 11  
Melhusbanken 4,45% Fritt  
Santander Consumer Bank 4,45% Fritt  
KLP Bank (medlem) 4,35% 11  
OBOS-banken 4,35% 11  
Fastrente 1 år  
Pareto Bank 5,40%    
Nordea 5,15%    
Aurskog Sparebank 5,10%    
BlueStep Bank 5,10%    
Nordic Corporate Bank 5,10%    
Oslofjord Sparebank 5,10%    
Sparebanken Møre 5,10%    
SpareBank 1 Østlandet 5,05%    
DNB 5,00%    
Larvikbanken 5,00%    
Nidaros Sparebank 5,00%    
Nordax Bank 5,00%    
Santander Consumer Bank 5,00%    
Skudenes & Aakra Sparebank 5,00%    
SpareBank 1 Helgeland 5,00%    
SpareBank 1 Lom & Skjåk 5,00%    
SpareBank 1 Nord-Norge 5,00%    
SpareBank 1 SMN 5,00%    
SpareBank 1 SR-Bank 5,00%    
SpareBank 1 Sørøst-Norge 5,00%    
Sparebanken Narvik 5,00%    
Sparebanken Vest 5,00%    
Strømmen Sparebank 5,00%    
Fastrente 2 år  
Hjelmeland Sparebank 4,70%    
Nordic Corporate Bank 4,50%    
Pareto Bank 4,50%    
SpareBank 1 SR-Bank 4,50%    
Sparebanken Møre 4,50%    
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,40%    
Sparebanken Sogn & Fjordane 4,36%    
Nordax Bank 4,35%    
SpareBank 1 Gudbrandsdal 4,35%    
SpareBank 1 Østlandet 4,35%    

 

 

Se også:

Guide til høyrentekonto

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste innskuddsrente
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste over det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.