Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har flere typer innskuddskontoer du kan velge mellom. Denne oversikten viser hvilke som gir den beste innskuddsrenten. 

Hvilke banker som gir den høyeste renten på innskudd varierer mye. På en høyrentekonto er det mange flere endringer i toppen enn det for eksempel er på boliglån.

I det siste året har den høyeste renten på høyrentekonto omtrent tredoblet seg fra 1,20 proent til 3,65 prosent i dag. Men siden inflasjonen også har steget kraftig, er realrenten fortsatt ikke noe å skryte av.

Tar vi utgangspunkt i en rente på 3,65 prosent, blir dette etter skatt (22 prosent) 2,85 prosent. Hvis du betaler formuesskatt (1,00 prosent over 1,7 millioner kroner) blir nettorenten 1,85 prosent. Inflasjonen må altså ned i 1,85 prosent for at den høyeste renten skal gi deg positiv realrente. Men så lav blir ikke inflasjonen år, slik at realrenten vil være negativ for de som betaler formuesskatt. Hvis inflasjonen faller til 4,0 prosent blir realrenten minus 2,15 prosent (litt forenklet).

Flere typer innskuddskontoer

Det er tre hovedtyper av innskuddkontoer du kan plassere penger i for å få høyest mulig rente:

  • Høyrentekonto med fritt antall uttak, eller beregnet antall per år. Renten endres med seks uker varsel.
  • Høyrentekonto med 1 til 3 måneders varslingstid for uttak. Renten er flytende som på høyrentekonto, men pengene er bundet under varslingstiden.
  • Fastrenteinnskudd: Her binder du pengene fra 6 måneder til 5 år.

Ellers har du BSU-konto der du må være mer enn 34 år for å kunne opprette konto. Renten er høyeste av alle på denne typen konto.

Her er de beste innskuddsrentene

I oversikten under har vi tatt utgangspunkt i beløp på 50.000 kroner og 500.000 kroner.

På flytende rente justeres renten veldig ofte blant de som ligger øverst. Men de fleste bankene ellers justerer renten når Styringsrenten endres. Det er derfor mange banker som vil oppjustere innskuddsrenten med 0,25 prosentpoeng etter den siste renteøkningen. Men blant de beste er det altså ingen slik direkte automatikk.

Oversikten som du ser under kan du se på som gjeldende i dag. Det vil helt sikkert komme endringer på disse satsene i løpet av en uke.

Oppdaterte rentesatser kan du se her:

Oppdaterte rentesatser på høyrentekonto og kontoer med oppsigelse

Oppdaterte rentesatser på fastrenteinnskudd

Se også: Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Beste renter på 50.000 kroner

På 50.000 kroner er den høyeste renten på høyrentekonto 3,60 prosent. Det er Bank Norwegian som tilbyr denne renten. Bank Norwegian er nå eid av Nordax Bank AB, og er en filial av denne banken. Det er Sparekonto Pluss som gir den høyeste renten.

Det er fastrenteinnskudd med ett års binding du finner de høyeste rentene. Aller høyest rente får du i Bluestep Bank med en rente på 4,30 prosent.

På fastrenteinnskudd med to års binding faller beste rente til 4,10 prosent. Det er SpareBank 1 Ringerike Hadeland som tilbyr den renten. Renten på to års fastrenteinnskudd er gjennomgående litt lavere enn på ett års binding, fordi markedet tror på en rentenedgang i løpet av neste år.

Det skal mye til at de beste høyrentekontoene vil slå det beste fastrenteinnskuddet med ett års binding det nærmeste året. Per i dag ligger beste høyrente 0,70 prosentpoeng under beste fastrente på 1 år. Da må i så fall renten stige mye mer enn de forventede 0,50 til 0,75 prosentene i løpet av året. Ellers vil ikke renten bli høy tidlig nok til at høyrentekontoene tar igjen det tapte.

Høyrentekonto
Bank Rente Uttak
Bank Norwegian 3,60% 2
Instabank 3,50% 2
Sandnes Sparebank 3,45% 2
Svea Bank 3,40% Fritt
Bluestep Bank 3,40% Fritt
yA Bank 3,35% 1
Kraft Bank 3,35% Fritt
Aprila Bank 3,35% Fritt
Nordax Bank AB 3,31% Fritt
Santander Consumer Bank 3,30% Fritt
Himla Banktjenester (Fana Spb) 3,30% Fritt
Kontoer med oppsigelsestid
Selbu Sparebank 3,65% Fritt
Santander Consumer Bank 3,55% Fritt
Orkla Sparebank 3,55% Fritt
Pareto Bank 3,50% 11
Lea Bank 3,30% Fritt
NORDirekte (Skagerrak Spb) 3,30% Fritt
Fastrente 1 år
BlueStep Bank 4,30%
Sparebanken Møre 4,25%
Nordea 4,20%
SpareBank 1 Østlandet 4,20%
Nordax Bank 4,16%
Fastrente 2 år
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,10%
Nordax Bank 4,06%
Sparebanken Sogn & Fjordane 4,05%
BlueStep Bank 4,01%

Beste renter på 500.000 kroner

Her har Aasen Sparebank den høyeste renten med 3,75 prosent. Her er det 2 måneders oppsigelse, og et minsteinnskudd på 500.000 kroner.

Maritime & Merchant Bank har den nest høyeste renten med 3,65 prosent. Her er det 11 frie uttak, og minsteinnskuddet er 250.000 kroner.

For fastrenteinnskuddene gir det ikke noe høyere rente med et innskudd på 500.000 kroner.

Høyrentekonto
Bank Rente Uttak
Maritime & Merchant Bank 3,65% 11
Bank Norwegian 3,60% 2
Instabank 3,50% 2
Danske Bank 3,50% 0
Sandnes Sparebank 3,45% 2
Svea Bank 3,40% Fritt
Bluestep Bank 3,40% Fritt
Næringsbanken 3,36% Fritt
yA Bank 3,35% 1
Kraft Bank 3,35% Fritt
Aprila Bank 3,35% Fritt
Kontoer med oppsigelsestid
Aasen Sparebank 3,75% Fritt
Selbu Sparebank 3,65% Fritt
Bank 2 3,60% Fritt
Santander Consumer Bank 3,55% Fritt
Orkla Sparebank 3,55% Fritt
Pareto Bank 3,50% 11
Fastrente 1 år
BlueStep Bank 4,30%
Nordic Corporate Bank 4,30%
Pareto Bank 4,30%
Sparebanken Møre 4,25%
Nordea 4,20%
SpareBank 1 Østlandet 4,20%
Fastrente 2 år
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4,10%
Pareto Bank 4,10%
Nordax Bank 4,06%
Sparebanken Sogn & Fjordane 4,05%
BlueStep Bank 4,01%

Danske Bank (Spar Pluss) får du ingen rente den måneden du tar ut penger. Tar du ut penger hver måned, blir dermed renten null. Hvis du tar ut penger 1 gang i løpet av året, vil renten gå ned til 3,21 prosent. Du må altså ha null uttak for at renten skal bli 3,50 prosent.

Se også:

Guide til høyrentekonto

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste innskuddsrente
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste over det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.