Høyeste innskuddsrente er i dag godt under 2 prosent, etter en kraftig rentenedgang den siste tiden.

I den senere tiden har den beste innskuddsrenten falt fra 2,3 prosent til 1,75 prosent. Renten blant de med høyest rente holdt seg lenge overraskende høyt oppe. Men nå har mange kuttet kraftig og mer i tråd med det generelle fallet i rentenivået.

Tar vi utgangspunkt i en rente på 1,6 prosent, blir dette etter skatt (22 prosent) 1,25 prosent. Hvis du betaler formuesskatt (0,85 prosent) blir nettorenten 0,40 prosent. Inflasjonen må altså ned i en 0,4 prosent for at den høyeste renten skal gi deg positiv realrente. Men så lav blir ikke inflasjonen, slik at realrenten vil være negativ for de som betaler formuesskatt.

Alle banker som er blant dem som tilbyr den høyeste renten, satser på forbrukslån. Gjennomsnittlig effektiv rente på utlånene ligger nok på over 15 prosent. Selv med ganske høye tap (som det ikke er i dag) gir dette en svært god lønnsomhet. 

I de største bankene ligger renten fra null til 0,75 prosent, avhengig av beløpets størrelse.

Her er de beste innskuddsrentene

I oversikten under kan du se hvilke fem banker som gir deg best rente på seks forskjellige sparebeløp mellom 25.000 og 2,5 millioner kroner. I tillegg har vi tatt med de tre største bankene.

Det er svenske Avida Finans som har den høyeste renten akkurat nå med 1,90. Denne renten går ned til 1,75 prosent 13 10, og ytterligere ned til 1,50 prosent 9.11. I listen står den med vedtatt sats. Denne renten gis fra første krone, og det er fritt antall uttak. Innskuddet er sikret gjennom den svenske garantiordningen opptil 100.000 euro. Maksimalt innskudd er derfor 850.000 kroner.

Nordax Bank vil fra 9.november (hvis de da ikke senker renten ytterligere) med 1,60 prosent. Renten gis fra første krone. Innskuddet er sikret gjennom den svenske garantiordningen opp til 100.000 euro. Maksimalt innskudd er 2.000.000 kroner, men da er ikke beløpet mellom 2 millioner kroner og 100.000 euro sikret.

BB Bank gir en rente på 1,56 prosent (1,55 % nominelt) på alle beløp opp til 2 millioner kroner.

Mange banker tar bare imot innskudd på 2 millioner kroner. Årsaken er at banksikringsfondet bare dekker tap på opptil 2 millioner korner.

Du kan gå til Finn beste høyrentekonto for å se hele renten på andre beløp. Du kan lese kommentarer til de forskjellige bankene i høyrentekommentaren.

I listen under har vi tatt med hva renten er på 50.000 kroner, og på 500.000 kroner. Listene er sortert etter renten på 50.000 kroner.

Det er vedtatte satser som ligger til grunn for listen.

Bank 50' 500'
Nordax Bank AB 1,60% 1,60%
BB Bank 1,56% 1,56%
Avida Finans 1,50% 1,50%
Svea Finans 1,50% 1,50%
Instabank 1,40% 1,40%
MyBank 1,30% 1,30%
Optin Bank 1,30% 1,30%
yA Bank 1,30% 1,30%
Santander Consumer Bank 1,25% 1,35%
Bank Norwegian 1,20% 1,20%
BlueStep Bank 1,20% 1,20%
Komplett Bank 1,20% 1,20%
Kraft Bank 1,20% 1,20%
SpareSmart (Eika Kredittbank) 1,20% 1,20%
Brabank 1,15% 1,15%
Easybank 1,15% 1,15%
Din Bank (Spb Øst) 0,80% 1,05%
KLP Banken - medlem 0,40% 0,70%
OBOS-banken 0,40% 0,40%
Maritime & Merchant Bank 0,30% 1,40%
Næringsbanken 0,30% 1,30%
DNB 0,15% 0,75%
Landkreditt Bank 0,15% 0,85%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,15% 0,15%
SpareBank 1 Telemark 0,15% 0,45%
SpareBank 1 Østlandet 0,15% 0,15%
Sparebanken Sør 0,15% 0,30%
Danske Bank 0,10% 0,10%
Handelsbanken 0,10% 0,60%
NORDirekte 0,10% 0,70%
SpareBank 1 SMN 0,10% 0,25%
SpareBank 1 SR-Bank 0,10% 0,25%
Sparebanken Sogn og Fjordane 0,10% 0,25%
Storebrand Bank 0,10% 0,50%
Sparebanken Møre 0,05% 0,10%
Sparebanken Vest 0,05% 0,35%
Sparebanken Øst 0,02% 0,20%
Sbanken 0,01% 0,15%
Nordea 0,00% 0,00%

 

Se også:

Guide til høyrentekonto

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste innskuddsrente
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste over det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.