Høyeste innskuddsrente er i dag på 2,35 prosent, men den kan bli lavere.

Etter skatt (22 prosent) er renten 1,83 prosent. Hvis du betaler formuesskatt (0,85 prosent) er renten 0,98 prosent. Inflasjonen må altså ned i 1 prosent for at den høyeste renten skal gi deg positiv realrente. Men så lav blir ikke inflasjonen, slik at realrenten vil være negativ for de som betaler formuesskatt.

Som du kan se av høyrenteoversikten nederst i artikkelen har de beste bankene nå en innskuddsrente på opp til 2,35 prosent. Topprenten synker på beløp fra 850.0000 kroner.

Her er de beste innskuddsrentene

I oversikten under kan du se hvilke fem banker som gir deg best rente på seks forskjellige sparebeløp mellom 25.000 og 2,5 millioner kroner. I tillegg har vi tatt med de tre største bankene.

Det er svenske Avida Finans som har den høyeste renten med 2,35 prosent. Denne renten gis fra første krone, og det er fritt antall uttak. Innskuddet er sikret gjennom den svenske garantiordningen opptil 100.000 euro. Maksimalt innskudd er derfor 850.000 kroner.

Tett bak følger enda en svensk bank, Nordax Bank. Renten her er 2,30 prosent. Renten gis fra første krone. Innskuddet er sikret gjennom den svenske garantiordningen opp til 100.000 euro. Maksimalt innskudd er 850.000 kroner.

Når beløpet kommer opp i 850.000 euro forsvinner de svenske bankene fra listene. Da er det BlueStep Bank og yA Bank som har den høyeste renten med 2,20 prosent. Men BlueStep Bank har fritt antall uttak, yA Bank har bare ett per år.

Når beløpet går over 2 millioner kroner er det anda flere banker som faller fra. Grunnen er at mange ikke tar i mot innskudd som er høyere enn det bankenes sikringsfond dekker. Da er det MyBank som har den høyeste renten med 2,07 prosent, med fritt antall uttak.

Du kan gå til Finn beste høyrentekonto for å se hele listene. Du kan lese kommentarer til de forskjellige bankene i høyrentekommentaren.

25.000 kroner Rente Uttak
Avida Finans 2,35% Fritt
Nordax Bank 2,30% Fritt
yA Bank 2,20% 1
BB Bank 2,17% Fritt
Optin Bank 2,12% Fritt
De tre største:
Nordea 1,00% 12
DNB 0,85% Fritt
Danske Bank 0,80% Fritt
50.000 kroner
Avida Finans 2,35% Fritt
Nordax Bank 2,30% Fritt
BlueStep Bank 2,20% Fritt
yA Bank 2,20% 1
BB Bank 2,17% Fritt
Kraft Bank 2,17% Fritt
De tre største:
Nordea 1,00% 12
DNB 0,85% Fritt
Danske Bank 0,80% Fritt
150.000 kroner
Avida Finans 2,35% Fritt
Nordax Bank 2,30% Fritt
BlueStep Bank 2,20% Fritt
yA Bank 2,20% 1
BB Bank 2,17% Fritt
Kraft Bank 2,17% Fritt
De tre største:
Nordea 1,00% 12
DNB 0,85% Fritt
Danske Bank 0,80% Fritt
500.000 kroner
Avida Finans 2,35% Fritt
Nordax Bank 2,30% Fritt
BlueStep Bank 2,20% Fritt
Merchant & Maritime Bank 2,20% Fritt
yA Bank 2,20% 1
De tre største:
DNB 1,40% Fritt
Danske Bank 1,35% Fritt
Nordea 1,00% 12
1.000.000 kroner
BlueStep Bank 2,20% Fritt
Merchant & Maritime Bank 2,20% Fritt
yA Bank 2,20% 1
BB Bank 2,17% Fritt
Kraft Bank 2,17% Fritt
De tre største:
DNB 1,40% Fritt
Danske Bank 1,35% Fritt
Nordea 1,00% 12
2.500.000 kroner
MyBank 2,07% Fritt
Næringsbanken 2,05% Fritt
Santander Consumer Bank 2,05% Fritt
Landkreditt Bank 2,00% 4
DinBank (Spb Øst) 1,95% Fritt
NORDirektebank 1,95% Fritt
De tre største:
DNB 1,40% Fritt
Danske Bank 1,35% Fritt
Nordea 1,00% 12

De største bankene har nærmet seg de beste etter det siste årets renteoppgang. Bankene med de høyeste rentene har ikke økt renten det siste året, men det har de største bankene gjort.

Forskjellen er størst på beløp opp til 150.00 kroner, da er forskjellen fra 1,35 til 1,55 prosentpoeng.

Deretter minsker forskjellene jo høyere innskuddsbeløpet blir.

 

Se også:

Guide til høyrentekonto

Markedsoversikter innskudd:

Finn beste innskuddsrente
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste over det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.