Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

56 prosent av dem som har muligheten sparer nå i BSU, viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Fersk statistikk fra FNO viser at drøyt halvparten,  56 prosent, under 34 år nå sparer i BSU (Boligsparing for unge).

Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser også at de samlede BSU-innskuddene nå er rekordhøye, nærmere bestemt har de passert 20 milliarder kroner.

To grunner til økning

FNO tror det er to hovedgrunner til rekordbeløpet: Det ene er at maksbeløpene har økt. Tidligere var de satt til 15.000 årlig, og 100.000 totalt, men nå kan man spare 20.000 årlig, og 150.000 totalt.

I tillegg har Finanstilsynets innstramning i retningslinjene til utlån ført til at flere benytter BSU-sparing som en måte å oppnå kravene til egenkapital. mange er av den oppfatning at det totale maksbeløpet fortsatt monner lite når boligprisene er så høye som de er.

Gunstig

BSU er regnet for å være en svært gunstig spareordning, blant annet på grunn av gode rentebetingelser og at man kan få skattefradrag.

Sparer man det årlige maksimalbeløpet på 20.000 kroner, får man 4.000 i fradrag på skatten (20 prosent av det totale sparebeløpet).

- Flere bør spare i BSU

Finansnæringens bransjeorganisasjon FNO mener derfor at enda flere bør benytte sjansen til å spare i BSU.

– Mange unge mennesker har anledning til å sette av litt av ferie- eller skattepengene til dette. BSU-ordningen er svært fleksibel. Du behøver ikke spare et fast beløp hvert år. Du kan også sette inn penger flere ganger i året så lenge det samlet ikke overstiger maksimalgrensen for skattefradraget, påpeker Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i FNO.

Markedsoversikter:

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.

Boliglån for unge - renteoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge (førstehjemslån), og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.