Ved hjelp av vår kalkulator kan du sammenligne verdien av to ulike innskuddpensjonsordninger.

Ved jobbskifte kan det være to ulike pensjonsordninger. Når du sammenligner lønnen må du også ta med hva pensjonen er verdt. Dette beregnes ved at gjøre om innskuddspensjonen om til hva den er verdt som lønn.

Jo mer du tjener, jo mer kan du tape på en innskuddspensjonsordning, der arbeidsgiver setter av bare to prosent av lønnen. Men uansett hvor mye du tjener, taper du tusener årlig på den dårligste innskuddspensjonsordningen.

Økt marginalskatt gjør også sitt til at forskjellene blir større når lønnen øker.

Les mer om innskuddspensjon her.

Dette kan du nå ganske enkelt finne ut av, ved å bruke Smarte Pengers Innskuddspensjonskalkulator, som du finner nederst i artikkelen.

Kalkulatoren sammenliger to innskuddspensjonsordninger, og ser på hva forskjellene betyr i lønn. Hvis en av bedriftene har en ytelsespensjon, beregner ikke kalkulatoren dette. I en ytelsespensjon (der du får en viss prosentandel av lønn, for eksempel 66 prosent) vil innbetalingen til pensjonene variere sterkt med alderen. Det må settes av mer jo eldre du blir. Forskjellen i avsetningen til en 30 åping og en 55 åring kan være svært stor.

Bruk innskuddspensjonskalkulatoren for å se hva innskuddspensjonen vokser til.

Dette kan det settes av

Innskuddet som bedriften setter av er i prosent av lønnen, eller et fast beløp. De aller fleste har en ordning med en prosentandel av lønnen. For bedriften er det anledning til å skille mellom prosentsatsene på inntekter over og under 6 G (492.732 kroner). Over 12 G (985.464 kroner) kan det ikke settes av noe.

For inntekter opp til 6 G er maksimal prosentsats 5 prosent. For inntekter mellom 6 og 12 G er maksimal prosentsats 8 prosent. Minimum avsetning er 2 prosent av lønnen.

Maksimale forskjeller

Dette er forskjellen mellom en minimumsordning og maksimalordning.

Som du kan se skiller det nesten 15.000 kroner i lønn mellom en innskuddspensjonsordning hvor man setter av to prosent av lønnen og ordninger hvor man opererer med maksimalsatsen.

Personer som tjener en million taper over åtti tusen på en innskuddspensjon med 2 prosent-satsen.

Lønn 2 prosent Maksimalt Forskjell i lønn
300 000 4 358 10 894 10 181
400 000 6 358 15 894 14 854
500 000 8 358 21 112 21 945
600 000 10 358 29 112 32 787
700 000 12 358 37 112 43 277
1 000 000 18 067 59 949 80 234

Kalkulator

Legg først inn hva de aktuelle prosentene er i de to ordningene. Kalkulatoren regner da ut hva som blir satt av i pensjon, og hva du måtte hatt i lønn for å kunne spare netto like mye.

Kalkulatoren regner ut hva avsetningen til pensjonen blir, og gjør om dette til hva du måtte hatt i lønn. Nederst i kalkulatoren ser du hva forskjellen er på de to ordningene.

   
 
  Om innskuddspensjonen: Alt 1   Alt 2  
  Prosent mellom 1 og 6 G    
  Prosent mellom 6 G og 12 G    
  Lønn  
  Bosatt i Nord-Norge  
 
  Avsetning til innskudd    
  Nødvendig lønnsinntekt    
  Forskjell  
     

 

Kalkulatorer:

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.