Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Prisene på norske boliger fortsetter å øke også i årets andre måned.

Prisene på norske boliger steg med 0,7 prosent fra januar til februar, viser en rapport fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i samarbeid med Pöyry og FINN.

Korrigert for sesongvariasjoner økte boligprisene med 0,5 prosent.

Boligprisene i Norge har steget 8,5 prosent siden februar 2012. Gjennomsnittsprisen hittil i år er 5,3 prosent høyere enn snittprisen i 2012.

- Sterk og stabil prisvekst

Eiendomsmeglerne sier at tallene bekrefter at vi er inne i en periode med historisk sterk og stabil prisvekst.

–  Denne utviklingen kan i stor grad forklares med underliggende drivkrefter på etterspørselssiden som inntektsutvikling, befolkningsvekst og rentenivå koblet opp mot en begrenset utbyggingstakt av nye boliger på tilbudssiden i markedet, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i en pressemelding.

Boligtyper

Boligprisstatistikken for februar viser at boligprisene går opp for alle boligtyper.

  • Prisene på eneboliger steg 0,9 prosent fra januar, og var 7,0 prosent høyere enn i februar 2012.
  • Prisene på delte boliger steg 0,4 prosent fra januar, og var 6,4 prosent høyere enn i februar 2012.
  • Prisene på leiligheter steg 0,6 prosent fra januar, og var 9,3 prosent høyere enn i februar 2012.

Aktiviteten i markedet

Omsetningstiden var lavere i februar, og dette er ikke uvanlig, da dette er en periode med høy aktivitet på boligmarkedet.

Omsetningstiden sank fra 32 dager i januar til 29 dager i februar.

Om lag 9700 objekter lå ute for salg på finn.no ved slutten av februar.

– Vi ser at det fortsatt er et rekordlavt antall objekter ute for salg, og må tilbake til årene 2004-06 for å finne samme lave nivå. Dette må tas som et uttrykk for at stadig flere velger å kjøpe først, og deretter legger ut eksisterende bolig for salg noe som er betegnende for et marked som strammer seg ytterligere til, sier Laugen.

Borettslagsleiligheter

Prisene på Obos-leiligheter gikk litt ned fra januar til februar, nærmere bestemt med 2,2 prosent.

– Nedgangen i februar er en korrigering av økningen vi så i januar, der det var en uvanlig sterk oppgang. Den underliggende trenden er fortsatt oppgang, men sannsynligvis ikke så stor som vi opplevde i 2012. Vår prognose på en prisvekst gjennom hele året på om lag 5 prosent er styrket, sier konsernsjef Martin Mæland i en pressemelding fra Obos.

Prisene på Obos-leiligheter har steget med 8,4 prosent de siste tolv månedene.

For borettslagsleiligheter solgt gjennom Garanti Eiendomsmegling, så sted boligprisene med 1,4 prosent fra januar til februar. Og i løpet av de siste tolv månedene har prisene steget med 8,5 prosent.

Boligprisutviklingen

Tromsø har hatt sterkest boligprisutvikling, med åtte prosent . Deretter følger Trondheim med en prisøkning på syv prosent.

Kristiansand ligger nederst på oversikten med kun 2 prosent prisvekst.

Landsgjennomsnittet ligger på 5,3 prosent.

Grafen under viser tolvmånedersutviklingen i boligprisene (i snitt på landsbasis) tilbake til sommeren 2009. Som du kan se av grafen nådde prisutviklingen en topp høsten 2009, mens den har vært ganske stabil siden våren/sommeren 2011.

Les mer:

Guide til boligpriser

Hva bestemmer boligprisene

Hva skal du se etter på visning

Kalkulatorer

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.