Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk hvilket taxiselskap som har de laveste prisene før du bestiller.

Ved hjelp av selskapenes takster og vår taxikalkulator kan du finne ut hvilket selskap som blir billigst når du skal bestille drosje.

Også når du ikke har forhåndsbestilt drosje, lønner det seg å ha prisaspektet i bakhodet.

Selv om det ikke alltid er det inntrykket du får når du kommer frem til en drosjekø, så står du fritt til å velge hvilket selskap - og altså hvilken bil - du selv vil. Det er fritt drosjevalg i Norge. Har du på forhånd sjekket prisene, kan du dermed gå bort til en bil fra det selskapet du har funnet ut er billigst.

Lettere å sammenligne

I september 2011 ble det lettere for forbrukerne å sammenligne drosjepriser. Da ble det nemlig innført såkalt parallelltakst i det norske drosjemarkedet. Parallelltakst vil enkelt forklart si at det er tre momenter som til sammen avgjør hva du skal betale til drosjesjåføren: startprisen, hvor lang tid turen tar og distansen du har kjørt med drosjen.

I tillegg til prisene for hvert av de tre nevnte elementene skal drosjeselskapet også oppgi hva du må betale for en eksempeltur på åtte kilometer, som varer i tretten minutter. Denne prisen kalles jamførpris, og skal vises i et gult felt i prisoppslaget til selskapet.

Eksempler jamførpriser

I denne tabellen finner du jamførprisen for åtte drosjeselskaper i Oslo-området. Prisene er for turer på dagtid, og for inntil fire passasjerer. Noen av selskapene har også inkludert et såkalt Oslopakke 3-tillegg (på fem kroner), som er innført for å dekke økte kostnader som følge av takstøkningen i bomringen i Oslo og Akershus.

Listen er sortert etter prisen.

Drosjeselskap Jamførpriser
0Taxi 186
Asker og Bærum Taxi 232
Christiania Taxi 237
Norgestaxi 254
Bytaxi 259
Taxi2 270
Citytaxi 281

Taxikalkulator

Smarte Penger har gjort det enda enklere for deg å finne frem til hvor mye du må regne med å betale for drosjeturen. Vi har laget en Taxikalkulator.

Du må finne frem til de forskjellige utgangsprisene gjennom å se på drosjeselskapenes prislister. Du må legge inn følgende momenter i kalkulatoren: startbeløp, pris per minutt, pris per kilometer, antall minutter du regner med at turen tar i tillegg til distansen.

Du kan også legge til eventuelle andre tillegg, slik som for eksempel Oslopakke 3-tillegget. Du kan også føre opp eventuelle tillegg for fremmøte/henting, dersom du har bestilt drosjen på forhånd.

Her finner du Taxikalkulatoren

Fastpris til flyplassen

Mange velger å ta drosje til flyplassen, og heldigvis for forbrukerne opererer taxiselskapene med fastpriser fra Oslo til Gardermoen.

Under finner du en oversikt over hva du må betale for å kjøre fra Oslo til Gardermoen på henholdsvis dag og kveld. Prisene kan variere etter hvor du bor i Oslo, spesielt er ring 2 et skille. Her er det priser fra sentrumsområdet.

Som du ser, skiller det nesten fire hundre kroner mellom billigste og dyreste selskap, så det lønner seg absolutt å sjekke priser før du skal ut å reise.

Tabellen viser priser på dag og kveld, og er sortert etter dagpris. Det er andre priser for helg og helligdager.

Taxiselskap Dag Kveld
0Taxi 498 648
Taxi 2 550 750
Christiania taxi 590 790
Norgestaxi 670 870
Oslo Taxi 695 895
Asker og Bærum Taxi 750 900
Taxi Nedre Romerike 890 1040
Taxi 3 Romerike 900 1100
Taxameter:    
ByTaxi    
Taxi Øvre Romerike    
City Taxi    

Selskapene som står oppført under Taksameter har ikke fastpris. Skal man sjekke pris hos dem må man gå inn på nettsidene deres, og finne prisene der. Man må uansett regne med at prisene vil bli mye høyere med taksameteret gående.

Maksimaltakster

Det er også innført maksimaltakster for drosjer, men områder kan unntas fra maksimalprisforskriften, dersom det er to eller flere drosjesentraler i området. Det må også legges til rette for tilstrekkelig konkurranse, dersom et område skal kunne unntas.

Oslo er et av områdene som er unntatt fra maksimalprisforskriften. Du kan se de andre områdene som er unntatt på Konkurransetilsynets nettsider.

Forbrukerrettigheter

Det virker kanskje selvsagt, men du kan kreve at drosjesjåføren kan (den raskeste) veien til adressen du skal til. Dersom drosjesjåføren er på villspor, kan du be ham eller henne stoppe taksameteret. Og dersom turen har tatt uforholdsmessig lang tid, fordi sjåføren har valgt en dårlig rute, har du mulighet til å be om prisavslag.

Dersom du for eksempel ikke rekker et fly eller annet transportmiddel, fordi drosjen ikke kommer til den tiden som er avtalt på forhånd, kan du kreve at drosjeselskapet dekker ekstrakostnadene dine.

Se mer på Smarte Penger:

Rabattsøk

Markedsoversikter

Leksikon

Kalkulatorer

Tester