Finn ut om det lønner seg for deg å kjøpe en subsidiert mobiltelefon, med vår mobiltelefonkjøpskalkulator.

Mange foretrekker å kjøpe en mobiltelefon med bindingstid og forholdsvis dyrt abonnement, fremfor å måtte punge ut en høy engangssum. 

Dette kan bli klart dyrere enn om du istedet valgte det billigste mobilabonnement for ditt bruksmønster, og kjøper telefonen billigst mulig uten binding. Dette må du sammenligne med hva årskostnaden blir for den subsidierte telefonen, og hva bindingsabonnementet koster.

For at det skal være rom for å subsidiere telefonen må det nødvendigvis være dyre abonnement du binder deg opp til. I tillegg til abonnementsprisen blir det ofte lagt til et beløp på den prisen. Denne økningen i abonnementsprisen er i praksis en ren lånefinansiering av telefonen. Legges det til 200 kroner i måneden, har du betalt 2400 kroner ekstra for abonnementet i løpet av et år. I tillegg kommer den eventuelle overprisen på abonnementet i forhold til hva det kunne kostet.

Hvor mye du kan spare på å kjøpe telefonen uten binding vil variere mye. Det kan til og med tenkes at tilbudet med binding er godt, men som sagt er dette sjeldent. Men dette er selvsagt helt avhengig av hvordan og hvor mye man bruker mobilen, så dette må du regne på selv.

Med vår Mobiltelefonkjøpskalkulator kan du regne på dette på en enkel måte.

Her kan du lese mer om mobilabonnement.

Eksempler

Her har vi laget noen eksempler som viser hva som lønner seg av å kjøpe mobil med eller uten binding.

Prisene er hentet fra NetCom og Telenor på de to telefonene (iPhone 5-16GB, og Samsung Galaxy S III). Vi har lagt sammen prisen på telefonen og årsprisen på det valgte abonnementet, og har deretter sett på hva som er den billigste prisen for mobiltelefonene.

Abonnementet i Telenor er Komplett L i begge tilfeller. Abonnementet i NetCom er Fastpris M. På mobilabonnementene har vi sett på billigste abonnementet for bruksmønstrene «Lite», «Middels» og «Mye» (på Ringepriser)

Som du ser av tabellen under kan du i tre av eksemplene spare over 2000 kroner på å velge en ikke-subsidiert mobiltelefon, dersom du bruker telefonen lite.

Bruker du telefonen mye, blir forskjellene langt mindre, men i alle eksemplene er det altså mest lønnsomt å velge en mobiltelefon uten bindingstid.

Telenor iPhone 5 16 GB Med binding Uten binding Forskjell
Lite bruk 7 778 5 506 2 272
Middels bruk 7 862 6 070 1 792
Mye bruk 8 138 7 378 760
Telenor Samsung Galaxy S III    
Lite bruk 6 387 4 206 2 181
Middels bruk 6 471 4 770 1 701
Mye bruk 6 747 6 078 669
NetCom iPhone 5 16 GB    
Lite bruk 7 789 5 506 2 283
Middels bruk 7 789 6 070 1 719
Mye bruk 8 324 7 378 946
NetCom Samsung Galaxy S III    
Lite bruk 4 789 4 206 583
Middels bruk 4 885 4 770 115
Mye bruk 6 529 6 078 451

Forskjellene kan bli mindre enn det som er oppgitt i tabellen. Det er ikke sikkert at det er riktig å velge det aller billigste abonnementet. Det kan også være slik at et annet bruksmønster kan gi lavere besparelser. Eller at du ikke kjøper telefonen der den er aller billigst, fordi du ønsker å kjøpe den i en annen butikk.

Slik bruker du kalkulatoren

Under forteller vi deg hvordan du skal gå frem når du skal bruke Mobiltelefonkjøpskalkulatoren, dersom du vil finne ut om det lønner seg for å deg å kjøpe en mobil med bindingstid.

Når du skal kjøpe ny mobiltelefon har du i utgangspunktet to valg:

  1. Kjøpe en telefon som ikke er operatøravhengig, og som ikke selges med et bestemt abonnement.
  2. Eller du kan kjøpe en «subsidiert» mobiltelefon, med et bestemt abonnement fra en bestemt mobiloperatør.

For å finne ut av hva som er mest lønnsomt, har vi satt opp tre punkter for hvordan du finner det billigste alternativet:

1. Finn pris på telefonene

Først finner du prisen på den eller de telefonene du kan tenke deg å kjøpe. Det er bare noen få telefoner som blir subsidiert, slik at det ikke er sikkert at den telefonen du vil ha blir subsidiert. Hvis det ikke er viktig for deg hvilken telefon du skal kjøpe, kan du ta den pragmatiske metoden og velge en som er subsidiert.

Subsidierte telefoner koster i området 1 til 2000 kroner. I kalkulatoren legger du inn den prisen på mobiltelefonen med og uten binding.

2. Finn pris på abonnementene

Deretter finner du prisen på abonnementene sett på ett års sikt. Det er naturlig med ett år siden bindingstiden er dette.

Totalkostnaden finner du med utgangspunkt i ringemønsteret ditt, og prisen på tjenestene i abonnementet. Prisene på abonnement finner du på telepriser.no. Her legger du inn ringemønsteret ditt. Hvor mye du ringer, hvor mange samtaler du har, samtalevarighet, sms’er osv. Når du beregner dette får du frem en komplett liste, ferdig rangert etter billigste leverandør.

I kalkulatoren legger du inn månedsprisen du får opp på de aktuelle abonnementene på telepriser.no.

Når du kjøper en mobiltelefon er det ofte en innmeldingsavgift. Dette legger du også inn i kalkulatoren både på koblet abonnement og abonnement uten kobling.

3. Fasit

Nå har du pris på mobiltelefonen. Du har pris på abonnementet som følger telefonen de første 12 månedene, og hva det billigste abonnementet er basert på hva ringemønsteret ditt koster. Dermed sitter du på fasiten over hva som blir billigst:

1. Kjøpe telefonen til full pris, og tegne et eget abonnement.

2. Kjøpe telefonen med rabatt, med et abonnementet som forhandleren tilbyr.

Her finner du Mobilkjøpskalkulatoren

 

Les også:

iPhone-brukerne er mest fornøyde

One Call på topp i år igjen

Markedsoversikter:

Mobilabonnement - priser
Dette er de 10 billigste mobilabonnementene med fem ulike ringemønstre.

Mobilt bredbånd - priser
Slik finner du de billigste mobile bredbånds-abonnementene, basert på ulike bruksmønstre.

Kalkulatorer:

Mobiltelefonkjøpkalkulator
Lønner det seg å kjøpe en mobiltelefon med eller uten binding? Her får du hjelp til å regne ut hva som billigst for deg når du skal kjøpe ny mobiltelefon.

Mobilskattkalkulator
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.