Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Norske arbeidstakere foretrekker helseforsikring og trening fremfor materielle og økonomiske goder.

Helserelaterte goder slik som bedriftshelsetjeneste, treningsfasiliteter og helseforsikring er de foretrukne sosiale godene for norske arbeidstakere, viser en undersøkelse fra bemanningsselskapet Xtra Personell.

De vil altså heller at arbeidsgiveren tilbyr dem ulike former for helsefremmende goder fremfor materielle og økonomiske goder som fri avis, telefon og/eller pc.

- Signal til arbeidsgivere

Nærmere bestemt er det slik at fem av ti (52 prosent) av arbeidstakerne ønsker helserelaterte goder, mens kun to av ti foretrekker de nevnte materielle godene.

- Disse funnene er et signal til arbeidsgivere om hvilke goder man bør søke å tilby sine medarbeidere. Investeringer i medarbeidernes helse, i form av treningsfasiliteter, bedriftshelsetjeneste og helseforsikring, kan vise seg å være et konkurransefortrinn i kampen om å tiltrekke seg den riktige arbeidskraften, sier administrerende direktør, Hanne Zimmermann, i Xtra personell i en pressemelding.

Yngre mest opptatt av trening

Hva slags goder man foretrekker varierer ikke så veldig mye etter alder og kjønn. Men undersøkelsen viser at de yngste arbeidstakerne er mest opptatt av treningsfasiliteter, mens de eldste er mer opptatt av bedriftshelsetjeneste og helseforsikring enn de yngre.

Tabellen under viser de foretrukne godene utfra arbeidstakernes alder:

Alder Total
18-39 år 40-59 år +60 år
Helserelaterte goder (helseforsikring, bedriftshelsetjeneste) 30,9% 36,6% 41,4% 35,0%
Støtte til treningsfasiliteter 20,4% 15,6% 10,8% 16,9%
Materielle/økonomiske goder (avis, mobil, laptop, firmahytte etc) 25,4% 18,7% 12,7% 20,5%
Sosiale og kollegiale samlinger 9,3% 13,5% 11,5% 11,6%
Andre goder/
Vet ikke
14,0% 15,6% 23,6% 16,0%

Frynsegoder fremfor lønnsforhøyelse

Dersom du ikke lykkes som planlagt med lønnsforhandlinger med sjefen, for eksempel fordi bedriften har en stram økonomi for tiden, kan det være en idé å trekke frynsegoder inn i forhandlingene.

Hør om arbeidsgiver kan være villig til å tilby deg frynsegoder i stedet for høyere lønn.

Skattlegging av goder

Noen frynsegoder er skattemessig mer gunstige enn andre. Her følger en oversikt over skatteregler for noen goder til arbeidstakere:

Utdanning: Et gode som kan være svært gunstig, er utdanning betalt av arbeidsgiver. Fyller utdanningen visse kriterier kan den betalte utdannelsen være skattefri.

Barnehage: Bedriftens dekning av barnehagekostnader til bedriftsbarnehage er ikke skattepliktig. Forutsetningene er at arbeidsgiveren gjennom eierandeler eller kapitaltilskudd disponerer reserverte barnehageplasser til bruk for sine ansatte. Arbeidsgiver kan også gi et tilskudd på inntil 3000 kroner per måned per plass skattefritt.

Kommunikasjon: Dersom alle kommunikasjonstjenester (mobil, bredbånd, fasttelefon, IP-telefon) blir dekket for deg av arbeidsgiver, er det slik alle kostnader som er dekket over 7000 kroner, i praksis er skattefri inntekt for deg. Les mer om kommunikasjonsskatten her, og regn ut skatt på mobilen med med denne kalkulatoren.

Avis: Fri avis er i utgangspunktet skattepliktig. Men har du et spesielt informasjonsbehov, betaler du bare skatt av fordelen med ett abonnement. Dersom du abonnerer på én dagsavis selv, og får ett eller flere abonnementer betalt av arbeidsgiveren, betaler du ikke skatt av abonnement som arbeidsgiveren betaler.

Trening: I Norge er det slik at dersom arbeidsgiver for eksempel dekker utgifter til treningssenter for deg, så er dette skattepliktig.

Bedriftshytte: Å bruke bedriftshytter er et skattefritt velferdstiltak, under forutsetning at alle eller en betydelig gruppe av bedriftens ansatte har lik rett til å disponere hytta. Det er også en forutsetning at bedriften har minst ti ansatte som kan bruke hytta.

Datautstyr: Dette er ikke skattepliktig så lenge det begrunnes med tjenestlig behov. Datautstyr innebefatter også utstyr som henger sammen med en PC.

Firmabil: Firmabil er det egne skattemessige regler for, og de kan du lese mer om i denne artikkelen. Du kan også bruke firmabilkalkulatoren for å regne ut skatten.

Les også:

Lønnsforhandling

Lån fra arbeidsgiver

Firmabil

Gaver i ansettelsesforhold

Kommunikasjonsskatten

Skattefri utdannelse

Kalkulatorer:

Mobilskattkalkulator
Kalkulatoren regner hvilket inntektspåslag du får når arbeidsgiver dekker telefon- og bredbåndsutgifter.

Firmabilskattkalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har. Gjelder for skatteårene 2012 og 2013.