Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dersom din økonomi gjør at det er vanskelig å få lån i vanlig bank, kan du søke kommunen om et startlån.

Med stadig økende boligpriser er det blitt enda tøffere for familier med en vanskelig økonomisk situasjon å virkeliggjøre drømmen om å kjøpe bolig.

Dersom du ikke har hatt hellet med deg når du har spurt om lån i private banker, bør du sjekke ut muligheten for om kommunen er villige til å tilby deg et såkalt startlån.

Gunstig rente

Det er også en økonomisk gevinst ved å få startlån sammenlignet med lån i private banker. Renten i Husbanken, som også gjelder for startlånet, vil over tid ligge under de beste boliglånsrentene.

På Smarte Penger kan du se en oversikt som viser hva den gjennomsnittlige årsrenten i Husbanken er på, sammenlignet med årsrenten på gjennomsnittlig boliglånsrente i banker. I 2012 lå Husbanken-årsrenten 2,14 prosentpoeng under bankrenten. Dette betyr en besparelse på flere tusen kroner i året.

Behovsprøvd

Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at følgende grupper skal få muligheten til å kjøpe seg bolig:

  • husstander med svak økonomi 
  • barnefamilier
  • enslige forsørgere
  • personer med nedsatt funksjonsevne flyktninger
  • personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Kommunen tar imot søknader

Det er Husbanken i samarbeid med kommunene som tilbyr startlånet, men det er kommunene som administrerer låneordningen.

Det er dermed kommunen du må sende søknaden din til. I Oslo må du søke i den bydelen du tilhører.

Det kan ofte vært lurt å få en forhåndsgodkjenning på hvor mye du kan få i lån, før du begynner å gå på boligjakt for alvor. Noen kommuner tar også imot elektroniske søknader.

Legg nødvendig dokumentasjon ved søknaden for at saksbehandlingen skal gå raskest mulig.

Lånevilkår

Startlånet skal tilbys med utgangspunkt i Husbankens rentevilkår. Kommunen har anledning til å påplusse husbankrenten med inntil 0,25 prosent til dekning av administrative kostnader

Kommunen kan også tilby gunstigere vilkår enn Husbanken. Du må uansett ta kontakt med din kommune for å finne ut hva slags vilkår de kan tilby på startlånet.

Les mer om renter og avdrag i Husbanken her

Forutsetninger for å få lån

Det er visse forutsetninger som må være tilstede for at din husstand skal kunne få tilbud om startlån:

  • Boligen må være egnet for husstanden, og er rimelig i forhold til prisnivået på stedet.
  • Du må ha økonomi til å kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
  • Du må sjekke hva du kan få i lån i private banker, før du søker om startlån.
  • Boligen skal som en hovedregel ligge i den kommunen som gir lån.

Det er ikke en forutsetning for å få startlån at du har norsk statsborgerskap.

Dette får du lån til

Du kan få startlån til kjøp av bolig, men også til utbedring av bolig. Startlån kan også gis som topplån ved oppføring av ny bolig.

I tillegg kan startlånet benyttes til refinansiering av dyre lån, dersom det bidrar til at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen.

Dette kan du få i lån

Det opp til den enkelte kommune å vurdere om du får lån, og eventuelt hvor stort lånet blir.

I noen tilfeller kan kommunen velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen, mens de andre ganger kan gi startlånet som et topplån der private banker eller Husbanken gir grunnfinansiering.

Jo større økonomiske vanskeligheter din husstand har, jo større del av finansieringen vil startlånet utgjøre.

Husbanken har også en Lånekalkulator, som du kan bruke til å beregne hva et lån vil koste deg når du skal finansiere boligen din.

For mer informasjon kan du sjekke nettsiden til - eller ta kontakt med - kommunen der du planlegger å kjøpe bolig.

Les mer om Husbanken og startlån:

Husbanken

Bostøtte

Renter og avdrag i Husbanken

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.