Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med hyttelønnsomhetskalkulatoren kan du beregne hvor mye det koster deg å ha hytte, eller eventuelt hva du kan tjene på den.

På denne tiden av året kan det virke fristende med egen hytte rett ved alpinanlegg eller langrennsløyper. Men hvor dyrt er det egentlig å eie en hytte?

Mange skulle nok gjerne eid en hytte på fjellet nå når vinterferien står for døren. Som hytteeier må du riktignok regne med å få ganske store kostnader, men det er ikke nødvendigvis så lett å forutse nøyaktig hvor store utgiftene faktisk blir.

Med Smarte Pengers hyttelønnsomhetskalkulator kan du få en viss oversikt over hva du må regne med av kostnader.

Hvor mye hyttetid?

Hvis du vet omtrent hvor mange dager du og familien regner med å tilbringe på hytta i løpet av ett år, kan du også finne ut hvor mye du faktisk betaler per døgn du bruker hytta.

Dette vil kanskje gjøre det litt lettere for deg å avgjøre om du bør kjøpe egen hytte, eller om du i stedet bør leie hytte de dagene i året dere skal være på skiferie.

I gjennomsnitt må du nok regne med å betale omkring 10.000 kroner per uke for en vanlig familiehytte i sesongen - hvis du vil bo i nærheten av et alpinanlegg. I toppsesongen er det godt mulig at prisen kan komme opp i 15.000.

Dersom dere for eksempel har familie å besøke andre steder i landet, eller en gang eller to i løpet av året heller vil dra på en utenlandsferie enn å dra på hytta, kan det straks bli mye dyrere å være hytteeier enn dersom familien tilbringer de fleste av årets ferie- og fridager på hytta.

6 eksempler

Under har vi laget seks eksempler med utgangspunkt i hyttelønnsomhetskalkulatoren, hvor vi har sett nærmere på blant annet hvordan døgnprisen endrer seg avhengig av hvor mye man bruker hytta.

Vi har også laget et par eksempler hvor vi har sett på hvor mye man kan spare på å slippe formuesskatt. Forutsetningen er da at dersom familien ikke hadde investert i hytte, ville de ha måttet betalt formuesskatt.

Med hyttelønnsomhetskalkulatoren kan man også ta verdiendringen med i betraktningen. Dersom man regner med en verdiendring på for eksempel tre prosent i året, vil kostnadene og døgnprisen bli en del lavere. Men merk at du på ingen måte er garantert en slik verdiøkning, og at det dermed vil være litt risikabelt å legge dette inn i kostnadsberegningen.

Ved å gå inn på hyttelønnsomhetskalkulatoren kan du legge inn dine egne forutsetninger, og dermed få et bilde av om det vil være lønnsomt for din familie å gå til anskaffelse av hytte.

Lite bruk

I de to eksemplene under har vi tatt utgangspunkt i at hytta blir brukt forholdsvis lite gjennom et år, nærmere bestemt 30 dager. I eksempelet til høyre er størrelsen og verdien på hytta noe større enn i eksempelet til venstre - i tillegg har vi også i eksempelet til høyre forutsatt at eierne sparer formuesskatt på å eie hytte.

Som du ser av eksemplene, blir årskostnadene i disse eksemplene på henholdsvis 112.000 kroner (billigste hytte), og nesten 140.000 kroner - da er altså ikke verdiendringen tatt med i betraktningen. Du kan se årskostnaden med verdiendring i tabellen.

Døgnprisen kommer på i underkant av 4000 kroner i eksempelet med den billigste hytta, og ca. 4500 kroner i det andre eksempelet.

Om hytta:     Om hytta:  
Verdi hytte 2 000 000   Verdi hytte 3 000 000
Ligningsverdi 400 000   Ligningsverdi 600 000
Størrelse i kvm 100   Størrelse i kvm 150
Antall brukerdøgn 30   Antall brukerdøgn 30
Formuesskatt 0   Formuesskatt 1,10 prosent
Kostnader per år:     Kostnader per år:  
Rentekostnad (etter skatt) 72 000   Rentekostnad (etter skatt) 108 000
Vedlikehold 20 000   Vedlikehold 30 000
Andre kostnader 20 500   Andre kostnader 22 750
Spart formuesskatt 0   Spart formuesskatt -26 400
Resultat:     Resultat:  
Døgnpris 3 750   Døgnpris 4 578
Årskostnad 112 500   Årskostnad 137 350
Verdiøkning 3 prosent -60 000   Verdiøkning 3 prosent -90 000
Årskostnad etter verdiendring 52 500   Årskostnad etter verdiendring 47 350

Middels bruk

I de to neste eksemplene har vi tatt utgangspunkt i at hytta blir brukt 75 dager i året. Også her har vi tatt med et eksempel hvor vi ser på hva spart formuesskatt betyr for kostnadene ved å eie en hytte.

I eksempelet til høyre er både verdi og størrelse dobbelt så store som i eksempelet til venstre.

I disse eksemplene blir årskostnadene (uten verdiendring) på henholdsvis 112.000 og ca. 180.000 kroner. Døgnprisen er på 1500 kroner i eksempelet med den billigste hytta, og på drøye 2000 kroner for den dyreste.

Om hytta:     Om hytta:  
Verdi hytte 2 000 000   Verdi hytte 4 000 000
Ligningsverdi 400 000   Ligningsverdi 800 000
Størrelse i kvm 100   Størrelse i kvm 200
Antall brukerdøgn 75   Antall brukerdøgn 75
Formuesskatt 0   Formuesskatt 1,10 prosent
Kostnader per år:     Kostnader per år:  
Rentekostnad (etter skatt) 72 000   Rentekostnad (etter skatt) 144 000
Vedlikehold 20 000   Vedlikehold 40 000
Andre kostnader 22 500   Andre kostnader 31 000
Spart formuesskatt 0   Spart formuesskatt -35 200
Resultat:     Resultat:  
Døgnpris 1 500   Døgnpris 2 397
Årskostnad 112 000   Årskostnad 179 800
Verdiøkning 3 prosent -60 000   Verdiøkning 3 prosent -120 000
Årskostnad etter verdiendring 52 000   Årskostnad etter verdiendring 79 800

Mye bruk

I de siste to eksemplene er en av forutsetningene at familien bruker hytta 125 døgn i løpet av ett år.
Også her er hytta større og dyrere i eksempelet til høyre

Årskostnaden (uten verdiendring) for den dyreste hytta er på hele 207.000 kroner, og 112.500 for den billigste. Døgnprisen er på henholdsvis1656 (dyreste) og 900 kroner.

Om hytta:     Om hytta:  
Verdi hytte 2 000 000   Verdi hytte 5 000 000
Ligningsverdi 400 000   Ligningsverdi 1 000 000
Størrelse i kvm 100   Størrelse i kvm 200
Antall brukerdøgn 125   Antall brukerdøgn 125
Kostnader per år:     Kostnader per år:  
Rentekostnad (etter skatt) 72 000   Rentekostnad (etter skatt) 180 000
Vedlikehold 20 000   Vedlikehold 40 000
Andre kostnader 20 500   Andre kostnader 31 000
Spart formuesskatt 0   Spart formuesskatt -44 000
Resultat:     Resultat:  
Døgnpris 900   Døgnpris 1 656
Årskostnad 112 500   Årskostnad 207 000
Verdiøkning 3 prosent -60 000   Verdiøkning 3 prosent -150 000
Årskostnad etter verdiendring 52 500   Årskostnad etter verdiendring 57 000

Forutsetning/forklaring tabell: Rentesats 5 prosent (tenkt som en langsiktig forventet rente). Andre kostnader: Forsikring, strøm/oppvarming, eiendomsskatt+div. kost (beregnet ut fra antall kvm).

Hytteutleie

I disse eksemplene har vi ikke regnet med eventuelle leieinntekter på hytta. Men planlegger du å kjøpe hytte på et attraktivt sted, kan dere på grunn av gunstige skatteregler tjene forholdsvis gode penger på å leie ut hytta når dere ikke er der selv.

Du kan regne ut hvor mye du tjener på hytteutleie med vår hytteutleiekalkulator.

Les også:

Hyttepriser

Hytteutleie

Se også:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, eller eventuelt hvor mye du tjener på å eie hytta.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta