Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her har vi beregnet dagens pengeverdi på matvarepriser fra 1953, 1963, 1973 og 1983.

Prisutviklingen økte med 0,80 prosent i 2012 sammenlignet med året før.

Prisstigningen - eller Inflasjon - er et sentralt begrep innenfor økonomi, og økonomisk planlegging. I Norge er pengepolitikken innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2,5 prosent årlig.

Inflasjon kan forklares med at pengene dine blir mindre verdt for hvert år. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år.

Prisstigningen i Norge måles ved hjelp av en indeks som vi kaller for konsumprisindeks, eller KPI. Denne indeksen viser prisutviklingen på varer og tjenester som den enkelte husholdning konsumerer.

I denne artikkelen kan du lese mer om inflasjon og konsumprisindeks.

Historiske priser

I tabellen under har vi sett nærmere på noen historiske priser hentet fra SSB. Ved å bruke Smarte Pengers inflasjonskalkulator, har vi regnet ut hva den tilsvarende pengeverdien på noen vanlige matvarer med utgangspunkt i priser man måtte betale for varene, for henholdsvis seksti, femti, førti og tretti år tilbake.

Du kan forøvrig bruke inflasjonskalkulatoren på to forskjellige måter. Du kan regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag, eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere. 

Du kan for eksempel se at en liter melk kostet 50 øre i 1953. Dette tilsvarer en pengeverdi på 7 kroner i dag.

Pris 1953 Pris 1963 Pris 1973 Pris 1983
Melk 0,50 0,71 1,46 3,88
Dagens Pengeverdi 7,00 7,00 9,00 9,00
Torsk skåren
Koketorsk
2,65 5,26 11,54 22,61
Dagens Pengeverdi 36,00 54,00 69,00 54,00
Egg 7,03 8,09 9,96 23,04
Dagens Pengeverdi 97,00 83,00 60,00 55,00
Ferskt sideflesk
(bacon)
8,83 10,60 18,00 50,94
Dagens Pengeverdi 122,00 109,00 108,00 122,00
Meierismør 8,00 10,45 12,44 20,94
Dagens Pengeverdi 110,00 108,00 75,00 50,00
Kaffe 15,17 12,15 19,87 8,88
Dagens Pengeverdi 209,00 125,00 119,00 21,00
 
Gjennomsnittlig
inflasjon I perioden
4,5 prosent 4,8 prosent 4,6 prosent 3 prosent

Prisene oppgitt per kilo eller liter.

Prisutviklingen de siste årene

I 2013 ligger prisnivået 0,8 prosent over gjennomsnittlig nivå i 2013. Hva prisveksten havner på i 2013 er det for tidlig å si noen om, men den vil nok øke ytterligere med omtrent 1 prosentpoeng. I 2012 var prisveksten på 0,8 prosent. I de siste 15 årene var det høyeste inflasjonstallet 3,8 prosent i 2008.

Vi må tilbake til 2004 for å finne den laveste med bare 0,40 prosent. Vi må helt tilbake til 1982 for å finne et tosifret inflasjonstall, da var prisøkningen på 11,4 prosent.

Under kan du se prisutviklingen tilbake fra 1998:

Se også:

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Inflasjon
Om konsumprisindeksen og vektene i den.

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.