Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Men da må byggeprosjektet ditt oppfylle visse kriterier.

Du kan regne med at lånene du får gjennom Husbanken, er de gunstigste du kan få i årene fremover.

Du kan lese mer om rentevilkårene i Husbanken her

I denne artikkelen tar vi i all hovedsak for oss lånetypen som heter Grunnlån, men Husbanken gir også - i samarbeid med kommunene - Startlån. Det er også Husbanken - sammen med kommunene - som administrerer Bostøtte-ordningen.

Kvalitetskriterier

Ikke alle får nyte godt av ovennevnte Grunnlån.

Fra Husbanken heter det at kravet er at boligprosjektet må oppfylle kvalitetskriterier knyttet til universell utforming og miljø, og ivareta god byggeskikk. Husbanken kan gi lån på inntil 80 prosent av prosjektkostnadene eller salgsprisen.

Grunnlån gis til:

  • oppføring av nye boliger, garasjer og øvrige lokaler som naturlig hører med i et bomiljø.
  • utbedring av eksisterende boligmasse og ombygging av annen bygningsmasse til boliger
  • kjøp av utleieboliger for prioriterte grupper.

Du kan lese mer om blant annet kvalitetskriteriene i Grunnlånsveilederen.

Søk før byggestart

Husbanken gir som hovedregel ikke lån til allerede oppførte boliger, og heller ikke til refinansiering av boliglån.

Du må søke om grunnlånet før byggestart, og dersom kriteriene er oppfylt, vil Husbanken gi lånetilsagn.

Du må sende søknaden til Husbankens regionkontor.

Du kan beregne hva lånet vil koste deg med Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator.

Unntaksvis til bruktboliger

Grunnlån kan unntaksvis gis til kjøp og utbedring av brukt bolig. Dette kan være aktuelt i distrikter hvor det er vanskelig å få finansiering fra private banker.

Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100 prosent av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner.

Grunnlånet skal som hovedregel være sikret med førsteprioritets pant. Ved utbedringsarbeider kan lånet gis med etterstående pant.

Les mer om Husbanken:

Renter og avdrag i Husbanken

Startlån

Les mer på andre nettsteder:

Husbanken
Husbankens nettsider.

Informasjonssamling
Samling av lover, forskrifter og retningslinjer om lån i Husbanken.

Kalkulatorer

Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator
Husbankens kalkulator for låneberegning er en regneark-basert kalkulator for nedlasting til egen PC. Her kan du sammenstille låneutgifter med dine inntekter og SIFO’s-beregnede satser for livsoppholdsutgifter.