I Norge må du betale avgifter blant annet for å eie og omregistrere bil, og du må også betale drivstoffavgifter, og bompenger på en del veier.

I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke forskjellige avgifter du må betale. Nedenfor gir vi deg en rask innføring i hva slags avgifter norske bileiere må betale til staten.

Nederst i artikkelen finner du også et regnestykke som viser hva du må regne med å punge ut for å eie og bruke bil i 2013.

Bilavgiftene

Dette er avgiftene du må betale ved kjøp og bruk av bil:

Engangsavgifter ved kjøp eller import

Nye biler blir belastet med såkalte engangsavgifter. Disse avgiftene blir beregnet ut fra komponentene vektavgift, motoreffektavgift og Co2-avgift. Du finner satsene for engangsavgifter på denne siden. Du kan også beregne avgiftene med Engangsavgiftskalkulatoren.

Omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil

Kjøper du bruktbil, må du betale en omregistreringavgift.Denne avgiften må betales når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i motorvognregisteret, og beregnes etter type transportmiddel, vekt og alder. Du finner satsene for 2013 på denne siden.

Avgifter ved bruktbilimport

Det er litt andre regler for hvilke avgifter du må betale, dersom du har importert bruktbil fra utlandet. Blant annet må du betale engangsavgifter på bilen, selv om den er brukt. Du kan lese mer om avgiftene ved bruktbilimport her.

Merverdiavgift

Det er merverdiavgift - eller moms - også på nye biler (altså ikke på brukte biler). Les mer om merverdiavgift i vårt økonomiske leksikon.

Årsavgift

Alle som eier et kjøretøy i Norge må hvert år betale årsavgift. Hva årsavgiften er på, kommer an på hva slags kjøretøy man eier. I 2013 må eiere av personbiler betale 2940 kroner innen 20. mars. Du finner alle årsavgift-satsene her.

Drivstoffavgifter

Også i drivstoffprisen er det lagt inn avgifter til staten. Du kan finne ut hvor mye du må ut med i drivstoffavgifter i 2013 med vår Drivstoffavgift-kalkulator.

Bompenger

Bompenger kan også defineres som en skatt eller veiavgift. Bruken av bompenger har grepet sterkt om seg. I stedet for at alt blir bevilget over det ordinære veibudsjettet, blir en del av disse utgiftene krevd inn som veiskatt.

Eksempel på bilavgifter

Her er et eksempel på hvor mye du må betale i avgifter i 2013. Eksemplet tar utgangspunkt i en ny bil, som dermed blir belastet med engangsavgifter. Som du ser er det betydelige beløp som går til statskassen.

Siden bruktprisene i Norge påvirkes direkte av de høye engangsavgiftene er det riktig å bare ta med andelen av verdifallet. Faller bilen med 40 prosent i verdi, regnes også 40 prosent av engangsavgiftene med.

Alle engangsavgifter er derfor fordelt over tre år. Slik får vi en realistisk sum som du betaler i årlige avgifter.

Forutsetninger:  
Bilpris inn til Norge 200 000
Bilens utpris i Norge 400 000
Bilens egenvekt (i kg) 1600 kg
Bilens motoreffekt (velg kw eller hk) 110 kw
Co2-utslipp 150 g/km
Nox-utslipp 60
Engangsavgiftene fordeles over 3 år  
Verdifall i treårsperioden 40%
Antall kjørte km per år 15000
Forbruk per mil 0,75
Bensinpris 14
Avgifter:  
Engangsutgifter som fordeles:  
Bilens egenvekt (i kg) 13 222
Bilens motoreffekt (velg kw eller hk) 3 023
Co2-utslipp 4 095
nox-utslipp 280
Merverdiavgift 6 667
Vrakpant + klimagassavgift 267
Sum engangsavgifter fordelt 27 553
Årlige avgifter  
Bensinavgift 98 oktan 5 378
co2-avgift 1 024
mva bensin 3 150
Årsavgift 2 940
Bompenger 3 000
Sum 15 492
Totale avgifter per år 43 045

Med disse forutsetningene utgjør engangsavgiftene 27.553 kroner, når de blir fordelt etter verdifall. De årlige avgiftene summerer seg til 14.492 kroner. Samlet sett blir avgiftene per år 43.045 kroner.

Kalkulatorer:

Engangsavgifter på bil
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Drivstoffavgifter
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.