Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Prisene har steget med 8,5 prosent siden januar i fjor.

Det er vanlig at det blir et hopp i boligprisene fra desember til januar, og måneden som gikk var intet unntak. Prisstigningen ble på 3,8 prosent fra desember 2012 til januar 2013. Prisene har steget med 8,5 prosent de siste tolv månedene, altså fra januar 2012.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,6 prosent høyere enn forrige måned. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for omsatte boliger i januar var 31.300 kroner.

- Bekymringsfullt sterk

– Prishoppet fra desember til januar var som normalt. Dette er femte år på rad hvor prisstigningen lå innenfor intervallet 3,3 – 4,6 prosent mellom disse to månedene. Likevel må prisstigningen i januar sies å være på den sterke siden i og med at desembertallene var uventet høye. 12 måneders veksttakt på 8,5 prosent bekrefter at underliggende utvikling er bekymringsfullt sterk, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) i en pressemelding.

Også Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ser med noe bekymring på boligprisstigningen.

- Norske boligpriser er høye og utviklingen har vært markant opp gjennom en lang periode. Dette gir grunn til bekymring. Forbrukerne har ikke respondert på den moderasjon det har blitt oppfordret til fra politisk, byråkratisk og økonomisk hold. Jeg opplever likevel ikke at vi har et marked som er forventningsdrevet, det er søken etter et hjem som styrer forbrukernes beslutninger og ikke forventninger om stor avkastning, sier styreleder Tormod Boldvik i NEF i en pressemelding.

Boligtyper

Prishoppet var størst for eneboliger den siste måneden. Eff forklarer dette med at det var et samlet prisfall for denne boligtypen på 5,8 prosent de siste tre månedene i 2012.

- Prisoppgangen i januar representerer derfor en tilbakevending til det normale, legger Laugen til.

Her er prisendringene for alle boligtyper:

  • Prisene på eneboliger steg 8,7 prosent fra desember, og var 6,8 prosent høyere enn i januar 2012.
  • Prisene på delte boliger steg 5,0 prosent fra desember, og var 7,0 prosent høyere enn i januar 2012.
  • Prisene på leiligheter steg 2,3 prosent fra desember, og var 9,2 prosent høyere enn i januar 2012.

Omsetningstid

I snitt tok det 33 dager å selge boligen sin i januar. Det er tre dager mindre enn i desember 2012, og to dager mer enn i
januar 2012.

Raskest gikk det å selge bolig i Bergen (16 dager i snitt), mens man i Agderfylkene brukte 66 dager i snitt på å få solgt.

Borettslagsleiligheter

Prisene på Obos-leiligheter gikk opp med 2,3 prosent fra desember til januar, og steg med 10,7 prosent fra januar i fjor.

Den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området var 42.520 kroner i årets første måned.

– Prishoppet i januar var mye større enn forventet, og vi tror ikke prisene vil fortsette å stige i samme takt fremover. Meglerne rapporterer om at det tar lenger tid å selge boliger nå, enn det gjorde i fjor høst, sier konsernsjef Martin Mæland i Obos i en pressemelding.

Prisoppgangen var ikke like stor for borettslagsleiligheter solgt gjennom Garanti Eiendomsmegling. For disse boligene var prisoppgangen på bare 0,9 prosent fra desember til januar.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene steget med 9,5 prosent. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter var i januar 2013 på 27 472 kroner.

- Januar er normalt en god måned, og januar i år er ikke noe unntak. Etter en samlet prisvekst på nesten 10 prosent i fjor fortsetter oppgangen. Dette er en god start på det nye året, og prisene vil sannsynligvis fortsette å stige i 2013, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en pressemelding.

Boligprisutviklingen

Det er Tromsø som har hatt den beste boligprisutviklingen, med syv prosent målt mot gjennomsnittsprisen i 2012. Nederst på oversikten finner vi Kristiansand, som bare har hatt en prisstigning på to prosent.

Grafen under viser tolvmånedersutviklingen i boligprisene (i snitt på landsbasis) tilbake til sommeren 2009. Som du kan se av grafen nådde prisutviklingen en topp høsten 2009, mens den har vært ganske stabil siden våren/sommeren 2011.

 

Les mer:

Huide til boligpriser

Hva bestemmer boligprisene

Hva skal du se etter på visning

Kalkulatorer

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.

Eie eller leie-kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.