På en tolv år gammel bil kan du i 2013 slippe unna med 1530 kroner i omregistreringsavgift.

I år slipper du billigere unna enn i fjor, hvis du skal kjøpe deg bruktbil. Grunnen er at omregistreringsavgiften har blitt kuttet fra årsskiftet.

Regjeringen sa i forbindelse med budsjettfremleggelsen at de ønsket å redusere omregistreringsavgiften, fordi de mener at denne har uheldige virkninger særlig for omsetning av brukte kjøretøy til næringsvirksomhet. De ville derfor redusere avgiften med 40 prosent for typiske næringskjøretøy, og med 12 prosent for øvrige kjøretøy.

Ikke nybiler

Det må betales omregistreringsavgift til staten når en bil eller annet kjøretøy blir registrert på ny eier i motorvognregisteret. Avgiften beregnes etter type transportmiddel, vekt og alder. Det er bare på biler som er registrert fra før av at du skal betale denne avgiften. Nye biler til landet, og bruktimporte biler blir derfor ikke belastet med omregistreringsavgift.

Avgiften for personbiler er i 2013 blitt satt ned i forhold til avgiften fra 2012. For eksempel kostet en bruktbil fra 2010 med vekt mellom 1.200 og 1.600 kg, 13.111 kroner å omregistrere i 2012. I 2013 koster dette 11.757 kroner - altså et kutt på 1354 kroner. Laveste omregistreringsavgift er 1530 kroner, da må bilen være fra 2001 eller eldre.

Nederst i artikkelen finner du satsene for forskjellige kjøretøyer både for 2013 og 2012.

Fritak for avgift

En bil kan selges videre innen to måneder etter omregistrering uten at ny omregistreringsavgift kreves.

Det er også en rekke situasjoner der avgift ikke kreves, eventuelt at refusjon kan kreves. Dette er:

 • ved ren navneendring
 • registrering på ektefelle
 • mellom foreldre og barn som arv (fullt skifte)
 • på biler som er 30 år eller eldre
 • som utloddes og som tidligere har vært registrert på utlodderen
 • som tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøpslovens bestemmelser

Dette er avgiftene i 2012 og 2013

Tabellen er delt inn etter disse typene:

 • Mopeder
 • Motorsykler og beltemotorsykler
 • Personbiler og busser
 • Lastebiler
 • Biltilhengere

Slik er satsene for 2013

  Registreringsår
Type kjøretøy 2013 og 2012 2011 2010 2009 til 2002 2001 og eldre
Mopeder 551 551 551 551 551
Motorsykler, beltemotorsykler:
Motor til og med 250 cm3 slagvolum 1 576 1 576 1 576 1 576 1 372
Motor over 250 cm3 slagvolum 2 625 2 625 2 625 2 625 1 372
Personbiler, busser:
t.o.m. 800 kg 7 708 5 839 4 402 2 855 1 530
over 800 kg t.o.m. 1.200 kg 10 527 8 185 6 059 4 074 1 530
over 1.200 kg t.o.m. 1.600 kg 15 137 11 757 8 594 5 664 1 530
over 1.600 kg 19 602 15 137 11 066 7 237 1 530
Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler:
t.o.m. 1.000 kg 3 648 2 808 2 204 1 402 1 000
over 1.000 kg t.o.m. 2.000 kg 5 569 4 525 3 368 2 325 1 337
over 2.000 kg t.o.m. 3.000 kg 7 336 5 868 4 356 2 980 1 337
over 3.000 kg t.o.m. 4.000 kg 10 100 8 076 6 057 4 068 2 079
over 4.000 kg t.o.m. 5.000 kg 12 986 10 359 7 787 5 193 2 654
over 5.000 kg 26 213 21 012 15 704 10 562 10 562
Biltilhengere, ink semitrailere og campingtilhengere, egenvekt over 350 kg:
over 350 kg t.o.m. 1.000 kg 2 480 1 909 1 498 954 700
over 1.000 kg t.o.m. 2.000 kg 2 864 2 292 1 745 1 119 700
over 2.000 kg t.o.m. 3.000 kg 3 469 2 791 2 093 1 396 800
over 3.000 kg t.o.m. 4.000 kg 4 613 3 663 2 820 1 833 929
over 4.000 kg t.o.m. 5.000 kg 6 501 5 233 3 926 2 596 1 316
over 5.000 kg 8 582 6 738 5 040 3 359 1 703

 

Slik er satsene i 2012

  Registreringsår
Type kjøretøy 2012 og 2011 2010 2009 2008 til 2001 2000 og eldre
Mopeder 615 615 615 615 615
Motorsykler, beltemotorsykler:
Motor til og med 250 cm3 slagvolum 1 757 1 757 1 757 1 757 1 757
Motor over 250 cm3 slagvolum 2 927 2 927 2 927 2 927 2 927
Personbiler, busser.          
t.o.m. 800 kg 8 596 6 512 4 909 3 282 1 530
over 800 kg t.o.m. 1.200 kg 11 739 9 128 6 757 4 684 1 530
over 1.200 kg t.o.m. 1.600 kg 16 880 13 111 9 584 6 512 1 530
over 1.600 kg 21 860 16 880 12 341 8 424 1 530
Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler, beltebiler:
t.o.m. 1.000 kg 6 100 4 694 3 685 2 344 1 337
over 1.000 kg t.o.m. 2.000 kg 9 311 7 565 5 631 3 888 1 337
over 2.000 kg t.o.m. 3.000 kg 12 266 9 811 7 283 4 982 1 337
over 3.000 kg t.o.m. 4.000 kg 16 887 13 503 10 127 6 802 6 802
over 4.000 kg t.o.m. 5.000 kg 21 711 17 320 12 020 8 682 8 682
over 5.000 kg 26 213 21 012 15 704 10 562 10 562
Biltilhengere, ink semitrailere og campingtilhengere, egenvekt over 350 kg:
over 350 kg t.o.m. 1.000 kg 4 112 3 166 2 484 1 582 902
over 1.000 kg t.o.m. 2.000 kg 4 749 3 800 2 894 1 855 902
over 2.000 kg t.o.m. 3.000 kg 5 752 4 628 3 471 2 315 902
over 3.000 kg t.o.m. 4.000 kg 7 649 6 074 4 676 3 039 3 039
over 4.000 kg t.o.m. 5.000 kg 10 781 8 678 6 511 4 305 4 305
over 5.000 kg 14 231 11 174 8 357 5 570 5 570

Les mer om bilavgifter:

Bilavgifter

Engangsavgifter på bil

Årsavgift bil

Drivstoffavgifter