Kredittkort kan gi deg bensinstasjon-rabatter på tre forskjellige måter.

Det er dyrt å fylle bensin eller diesel i Norge, men det er også gode muligheter for å få rabatter på drivstoff.

Spesielt dersom du kjører mye i løpet av et år, bør du passe på at du får én av disse rabattene.

Organisasjons- eller kredittkort-rabatt

I denne artikkelen vil vi i hovedsak fortelle hvordan kredittkortrabattene fungerer, men det er også greit å være klar over at du kan få drivstoffrabatter gjennom medlemskap i forskjellige foreninger/organisasjoner.

Hovedforskjellen på organisasjonsrabatt og kredittkortrabatt er kort fortalt at rabattavtalene i organisasjonene er med ett eller to selskaper (og avslag er i området fra 30 til 50 øre per liter), mens kredittkortavtalen er en bransjerabatt. Det vil si at du får rabatt på alle bensinstasjonene, ikke bare hos ett enkelt selskap. Her gis rabatten som en viss prosent av drivstoffprisen.

Tre måter å få kortrabatt på

Det er flere kredittkort som gir rabatter på drivstoffet du fyller på bensinstasjonene, og vi gir deg en oversikt over disse lenger ned i artikkelen.

Det er tre måter kredittkort kan gi deg rabatter på bensinstasjoner på:

  • Fast rabatt på bensinstasjoner
  • Du kan velge mellom noen bransjer, der bensinstasjoner er en av dem
  • Fast rabatt på alt du kjøper med kortet

En stor fordel med å få rabatt med kort er som nevnt at rabatten gjelder på samtlige bensinstasjoner, ikke bare én av dem. Du trenger dermed bare ett kort for å få rabatt alle steder.

Kort som gir en generelt rabattsats på alle bransjer ligger lavere enn de som gir rabatt på spesifikke bransjer. Men disse kortene kan likevel gi deg samlet mer i rabatt likevel.

Disse kortene gir rabatt

I tabellen nedenfor ser du hvilke kredittkort som gir rabatt. Det er tre kort som gir en fast rabatt på bensinstasjoner. I ytterligere tre av kortene må du velge å få rabatten på bensinstasjonen. De siste fire gir en generell rabatt på alt, også da på bensinstasjoner.

Noen av kortene tar et fakturagebyr når du har rentebærende saldo. Dette blir bare belastet hvis du ikke betaler innen første forfall, men bruker kreditten. Fakturagebyret er derfor ikke trukket fra i rabatten du får.

Resultat per år er regnet ut fra en literpris på 14 kroner, og et årsforbruk på 2.000 liter (166 liter per mnd). Med 14 kroner per liter gir 4 prosent rabatt et øreavslag på 56 øre.

Du kan ikke kombinere kortrabattene med andre rabatter. Unntakene her er kortet «NAF Xtra Visa» der du kan kombinere rabatten med avtalen NAF har med Statoil, som gir 30 øre i rabatt. Her får du 3 prosent rabatt på alle bensinstasjoner, samt 30 øre ekstra på Statoil. Kredittkortet 365 Direkte har en avtale med Esso som gir 30 øre i rabatt, som kommer i tillegg til den generelle rabatten du får på bensinstasjonene.

  Sum Bonuser Maksimal Faktura-
Kredittkort rabatt B.stasjon Valgfri Generell rabatt gebyr
365 Direkte 1 022 3,65%     2 000 0
Bank Norwegian Kredittkort 280     1,00% Ingen 0
Cresco Car Premium 840 3,00%     Ingen 540
Ikano Visa 280     1,00% 5 000 0
NAF Xtra Visa 840 3,00%     1 000 0
Santander Flexi Visa 1 120   4,00%   2 000 0
Shell MasterCard 280     1,00% Ingen 540
Terra Gold 1 120   4,00%   2 500 0
Trumf Visa 280     1,00% Ingen 0
TwoCards Private 1 120   4,00%   2 500 0

Les mer om kredittkort:

Rabatter og andre fordeler du får i kredittkortene

Kredittkort - renter og gebyrer

Kredittkort med drivstoffrabatt

Kredittkort med rabatter i forskjellige bransjer

Kredittkort med reiseforsikring

Kredittkort - sikker bruk i ferien

Kredittkort - smart bruk

Kredittkort - usmart bruk

Kredittkort med flybonus

Kredittkort med cashback 

Kostnader ved bruk av kreditttkort i utlandet

Kalkulatorer:

Kredittkortkalkulator
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.

Kredittkort - Finansportalen
Dette er kredittkortene som er registrert på Finansportalen. Her ligger alle bankenes kredittkort-tilbud.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.