Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvis du har penger på sparekonto, lønner det seg å sette av til BSU med en gang.

Har du muligheten, bør du benytte Boligsparing for Ungdom (BSU). Det er noen store fordeler med BSU sammenlignet med annen type banksparing. For det første får du skattefradrag ved å spare i BSU, og for det andre er det jevnt over bedre rentebetingelser på BSU-sparing enn på en vanlig høyrentekonto.

Nytt for 2016 er det at den totale sparerammen er utvidet fra 200.000 kroner til 300.000 kroner

Dersom du har penger til overs nå i begynnelsen av året, så bør du sette dem inn på BSU-kontoen med en gang fremfor å vente med å sette dem inn i desember, slik mange gjør. Renten på BSU-konto er mye høyere enn på høyrentekontoer, og ikke minst brukskontoer. PÅ brukskontoer er renten i praksis null. På høyrentekontoer varierer det fra 0,2 prosent til 2,25 prosent. BSU-kontoer ligger i området 3,0 til 4,35 prosent.

Taper renteinntekter

Grunnen til det er at renten du får ved å bare la pengene stå på brukskontoen, for eksempel, er mye lavere enn om du lar dem stå på BSU-kontoen. Dermed kan du tape flere hundre kroner på ett år, og flere tusen i løpet av hele BSU-spareperioden.

Dersom du skulle få knapt med penger i løpet av året, er det ikke noe problem å ta ut igjen pengene du har satt inn samme år. Pengene du har spart tidligere år, derimot, er låst til boligformål.

Maks 25.000 kroner årlig

For å få maksimalt skattefradrag på 5000 kroner, må du sette inn 25.000 kroner før nyttår.

Du kan ikke spare mer enn 25.000 kroner i året innenfor BSU-ordningen, og maksimalt samlet beløp er 300.000 kroner. Skal du komme opp i dette beløpet, tar det 12 år å spare opp ved maksimal årlig kvote.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer, og du får trukket fra 20 prosent på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 60.000 kroner i skattefradrag.

Det er viktig å være klar over at dersom du ikke jobber nok i løpet av ett år - og dermed ikke får så høy inntekt at skatten er stor nok til å trekke BSU-fradrag - så går du glipp av denne skattefordelen.

Krav til BSU-sparere

Kravene for at du skal kunne spare på en BSU-konto er at du er under 34 år, og at du bruker pengene i forbindelse med boligkjøp. Det er ikke er krav om at det skal være et førstegangskjøp.

Du kan også bruke midlene på konto til å nedbetale boliggjeld. Vel å merke hvis gjelden ble stiftet etter at du har opprettet en BSU-konto.

Bruk alltid full kvote

Hvis du ikke har brukt full kvote innen BSU når du kjøper bolig, vil det lønne seg å fortsette sparingen til full kvote er nådd. Med skattefordelene gir BSU-kontoen en høyere avkastning etter skatt enn det du betaler på et vanlig boliglån.

Gevinsten du får er skattefradraget. Tapet du får er renteforskjellen mellom innskuddsrenten på BSU (som er meget høye) og den lånerenten du betaler.

Markedsoversikt

Som nevnt får du jevnt over bedre rentebetingelser ved å spare på en BSU-kontor fremfor en vanlig høyrentekonto. Akkurat nå får du høyest rente i Bien Sparebank, og KLP Banken (hvis du er medlem i KLP). Begge gir en rente på 4,35 prosent.

Se hele BSU-renteoversikten her.

Dette er bankene som har best BSU-rente nå:

Bank Rente Marked
Bien Sparebank 4,35% Region
KLP Banken - medlem 4,35% Landet
Drangedal Sparebank 4,20% Region
Hegra Sparebank 4,15% Landet
Berg Sparebank 4,00% Region
Gildeskål Sparebank 4,00% Region
Grue Sparebank 4,00% Region
Oppdalsbanken 4,00% Region
Sparebanken Din 4,00% Region
Sunndal Sparebank 4,00% Landet
Landkreditt Bank 4,00% Landet
Tysnes Sparebank 4,00% Region

 

 

Les også:

Guide til BSU
Les mer om reglene for BSU.

Nedbetaling med BSU
Sparing i BSU gir høyere avkastning enn boliglånsrenten.

Kalkulatorer:

BSU-kalkulator
Her kan du se hvor mye du tjener på å spare videre på BSU, i stedet for å nedbetale boliglånet. Dette er en aktuell situasjon for mange når de kjøper hus eller leilighet første gang.

BSU-lønnsomhet
Beregn hvilken avkastning BSU-sparingen din gir deg etter skatt. Legg inn når, og hvor mye du skal spare innenfor BSU-ordningen.